Ruslan Aliyev commented on a video on YouTube.
İnternasional

Qalx, ey lənətlə damğalanan,
Aclar və qullar dünyası!
Qəzəblə coşar damarda qan,
İstər azadlıq davası.

Zülmün dünyasını təməlindən,
Yıxırıq verib əl-ələ,
Yeni dünya qurub biz həm
Alarıq hökmü tez ələ.

Bu bizim son və qəti
Vuruşumuz olur.
İnternasionalla
İnsanlıq qurtulur.

Olmaz bizlərə çarə, imdad
Allahdan, padşahlardan.
Ancaq biz olaraq azad
Öz qüvvəmizlə hər an.

Almaqçın ələ ixtiyarı
Özünüz qırın zənciri,
Körükləyin hey ocaqları,
Qızğnkən döyün dəmiri!

Bu bizim son və qəti
Vuruşumuz olur.
İnternasionalla
İnsanlıq qurtulur.

Ancaq bizim bu böyük zəhmət
Ordusunun haqqı vardır
Desin: -Mənimdir torpaq, dövlət
Düşmən olmaz buna qadir.

Cəlladların başında bir gün
Çaxar qorxunc ildırımlar.
Bizim üçün doğar sönməz gün,
Şəfəqlər, işıqlar saçar.

Bu bizim son və qəti
Vuruşumuz olur.
İnternasionalla
İnsanlıq qurtulur.
Shared publiclyView activity