Profile cover photo
Profile photo
RP Consulting
7 followers -
strategie internacjonalizacji, dotacje na rozwój eksportu, badania i analizy rynków zagranicznych, Marketing & Business Development
strategie internacjonalizacji, dotacje na rozwój eksportu, badania i analizy rynków zagranicznych, Marketing & Business Development

7 followers
About
Posts

Post has attachment
Strategia działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa - dlaczego warto ją przygotować?

1. pozwala na zaplanowanie rozwoju eksportu w sposób usystematyzowany

2. często stanowi konieczny dokument w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prowadzenia działań na rynkach zagranicznych z Funduszy Europejskich.
RP CONSULTING
RP CONSULTING
inteligentny-rozwoj.com.pl
Add a comment...

Post has attachment
Wszystkich przedsiębiorców MŚP z województwa śląskiego zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat nowej dotacji na rozwój eksportu, która pojawi się w roku 2019, po raz pierwszy w perspektywie finansowej 2014-2020.

Więcej informacji dostępnych w poniższym linku.

Wyrażamy nadzieję, że możliwość otrzymania wsparcia finansowego na udział w targach i wystawach międzynarodowych w ramach poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP ułatwi planowanie budżetów na promocję za granicą.

Wszystkim Państwu życzymy wielu sukcesów w rozwoju eksportu !
RP CONSULTING
RP CONSULTING
inteligentny-rozwoj.com.pl
Add a comment...

Post has attachment
Go To Brand 2019 - "jedziemy dalej" 😉

Jest nam miło poinformować, że nabór do poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand będzie kontynuowany w roku 2019, co powinno ucieszyć wszystkich polskich eksporterów z sektora MŚP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała już harmonogram naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2019. Znajduje się w nim także poddziałanie 3.3.3 PO IR Go To Brand.

Go To Brand 2019 (http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/go-to-brand-2019/) – przewidziany harmonogram naboru wniosków:
• ogłoszenie konkursu: 25 stycznia 2019 r.
• rozpoczęcie naboru wniosków: 25 lutego 2019 r.
• zakończenie naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 r.
• przewidziana kwota alokacji: 150 mln złotych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat poddziałania Go To Brand 2019.
Zapraszamy do skorzystania z obsługi programu za naszym pośrednictwem !
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP - konkurs w roku 2018 ogłoszony !

Informujemy, iż w dniu 30.08.2018 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłosiło konkurs dla poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Wsparcie finansowe na zasadzie bezzwrotnej dotacji dotyczy działań eksportowych, w szczególności udziału w targach ukierunkowanych na rynki zagraniczne oraz szeregu usług doradczych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją na temat naboru:
http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/3-3-2-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp-konkurs-w-roku-2018-ogloszony/

Terminy naboru wniosków:
• rozpoczęcie naboru wniosków: 30.09.2018
• zakończenie naboru wniosków: 06.11.2018 (g. 15.00)
• planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019

Nowością dla konkursu w roku 2018 są uproszczone metody rozliczania wydatków dla kosztów podróży służbowych, w oparciu o kwoty ryczałtowe.
Add a comment...

Post has attachment
Go To Brand 2018 - wyniki konkursu nr 4 / 2018

Informujemy, iż w dniu 21.08.2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała długo oczekiwaną listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand dla konkursu nr 4/2018.

Szczegółowe informacje na temat wyników prezentujemy na naszej stronie internetowej.

W konkursie Go To Brand nr 4 w roku 2018 złożonych zostało w sumie 666 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 275 356 118,28 zł. Ostatecznie rekomendowano do dofinansowania 382 wnioski, na łączną kwotę 151 359 240,39 zł.

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w niniejszym konkursie znalazły się także projekty przygotowane przez RP CONSULTING.

Tym bardziej jest nam miło, iż pomimo faktu, iż zasady naboru dla konkursu Go To Brand w roku 2018 zostały mocno zmienione w stosunku do roku 2017 (ze względu na wprowadzenie tzw. kwot ryczałtowych) w konkursie nr 4/2018 wykazaliśmy się 100% skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, Go To Brand.
Add a comment...

Post has attachment
3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP - wyniki konkursu z 2017 roku:

http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/3-3-2-aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp-wyniki-konkursu-z-2017-roku/

Informujemy, iż w dniu 24.04.2018 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości opublikowało listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP, konkurs z roku 2017.

• W konkursie wpłynęły 133 wnioski,
• 108 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej
• 72 projekty wybrano ostatecznie do dofinansowania

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w niniejszym konkursie znalazły się 3 projekty przygotowane przez RP CONSULTING.

Tym bardziej jest nam miło, iż po raz drugi z rzędu wykazaliśmy się 100%. skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP.

Prowadzimy kompleksową obsługę projektów w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP:

• dla konkursu w roku 2016 przygotowaliśmy 6 pełnych projektów (strategia eksportowa + wniosek o dofinansowanie)

• dla konkursu w roku 2017 przygotowaliśmy 3 pełne projekty (strategia eksportowa + wniosek o dofinansowanie)

- każdy z w/w 9 projektów uzyskał dofinansowanie (100% skuteczności)

• dodatkowo dla projektów z roku 2016 (projekty trwały do 12 miesięcy) wszystkich naszych Beneficjentów przeprowadziliśmy skutecznie przez całą procedurę rozliczenia dofinansowania, dzięki czemu uzyskali wnioskowane refundacje wydatków.

Wszystkich zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu.
Add a comment...

Post has attachment
Go To Brand 2018 - Konkurs ogłoszony !

- pula 150 mln zł na rozwój eksportu
- nawet do 85% refundacji
- możliwe dofinansowanie dla 1 przedsiębiorcy do 850 tys. złotych
- nabór wniosków: 04.04 - 08.05.2018
- możliwość rozliczania wydatków metodą uproszczoną (kwoty ryczałtowe)

To już najprawdopodobniej ostatnie rozdanie tej popularnej dotacji w perspektywie 2014-2020.

Zapraszamy !
Add a comment...

Post has attachment
1.2 Internacjonalizacja MŚP - 100 mln złotych na rozwój eksportu w Polsce Wschodniej w roku 2018 !

Informujemy, że ogłoszony został konkurs w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula na dofinansowanie projektów w roku 2018 opiewa na kwotę 100 mln złotych.

Konkurs podzielony został na 2 rundy, w ramach których możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie:
1. dla rundy I – od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
2. dla rundy II – od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP umożliwia uzyskanie dofinansowanie na rozwój eksportu dla przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Do refundacji przewidziane są poniższe rodzaje wydatków:
1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
3) koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;
5) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Zapraszamy do kontaktu !
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded