Profile cover photo
Profile photo
Różokrzyż Polska
Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża w Polsce
Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża w Polsce
About
Posts

Post has attachment
Serdecznie zapraszamy do Szczecina
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do Gdańska
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do Koszalina
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Mądrość, która nie jest ludzka, lecz boska, nie może podlegać wątpliwości ani nie pozwala na żadne sprzeczne niejasności. Oczywiście człowiek mimo to wszystko tu i ówdzie bada, powątpiewa i debatuje nad tymi naukami, gdyż są one przeciwieństwem jego naturalnych popędów, jego całego samoutwierdzania. Mądrość ta jest niczym miecz, który przebija każdego.
/Wołanie Braterstwa Różokrzyża. Ezoteryczna analiza Fama Fraternitatis przez Jana van Rijckenborgha/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
" KARMA "

Każda myśl ludzka w chwili swego powstania przechodzi w świat wewnętrzny i staje się w nim istotnością zdolną do działania przez połączenie się – możemy to też nazwać skojarzeniem się z elementalem, to znaczy z jedna z półinteligentnych sił, znajdujących się w przyrodzie.
Żyje ona jako działająca inteligencja – stworzenie zrodzone przez umysł – przez dłuższy lub krótszy przeciąg czasu, stosownie do natężenia wysiłku mózgowego, który jej dał początek.

Tak więc dobra myśl znajduje przedłużenie w postaci aktywnej dobroczynnej siły, zła zaś w postaci złośliwego demona. W ten sposób człowiek nieustannie zaludnia otaczające go
prądy w przestrzeni całym własnym światem, przepełnionym potomstwem jego fantazji, pożądań, impulsów i namiętności. Prądy te działają na każdy wrażliwy lub nerwowy ustrój, gdy tylko się z nimi zetknie, proporcjonalnie do ich siły dynamicznej.

Buddyści nazywają to„Skandhą ", a Hindusi nadają temu miano „Karmy". Adept tworzy te kształty świadomie, inni ludzie rzutują je nieświadomie.
Nie dano dotąd nigdy bardziej obrazowego przedstawienia karmy, aniżeli w powyższych słowach, wyjętych z jednego z najwcześniejszych listów Mistrza K. Jeśli się je zrozumie
należycie, razem z wszystkimi zawartymi w nich wnioskami, to znikną po większej części.

W książce Karma A. Besant przedstawia działanie kosmicznego prawa przyczyny i skutku w naszym świecie przeciwieństw, w świecie dobra i zła. Wskazuje ona, że prawo to ma charakter korygujący, jest prawem wyrównania, odpłaty, ową Boginią z opaska na oczach, ślepym losem. Ale „ślepym” nie znaczy nierozumnym, lecz bezwzględnym. To, co cała ludzkość stworzyła siłą swych pozytywnych i negatywnych myśli, uczuć, pożądań i czynów (karma zbiorowa), jak też odpowiednio, co stworzyła jednostka (karma indywidualna) powraca do nich. Sami decydujemy o przeznaczeniu swoim i świata, możemy je zmienić. Niniejsza publikacja daje właśnie odpowiedź na pytanie, jak człowiek kształtuje swoja karmę, swój los.

Annie Besant - KARMA
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Niczym złota nić przewija się w historii świata pomoc i pocieszenie, niesione wielu chorym na ciele i duszy. Bracia Różokrzyża zawsze zajmowali w tym dziele uzdrawiania ważne miejsce, i oni są także tymi, którzy raz po raz wynajdywali nowe skuteczne metody.
/Wyznanie Braterstwa Różokrzyża - ezoteryczna analiza Confessio Fraternitatis R.C. przez Jana van Rijckenborgha/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded