Profile cover photo
Profile photo
Rosenholm Ekonomitjänst
About
Posts

Julgåvor och julbord för anställda och kunder

Julgåvor som arbetsgivare ger till anställda och som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställda. Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Förmånen ska därför inte ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Julgåvor till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om

värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan,julgåvan inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel som check eller postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Presentkort i gåva till anställda.

En gåva från arbetsgivaren i form av ett presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp kan godtas som skattefri gåva även om presentkortet vid inlösen kan ge den anställde rätt till skattereduktion. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Husarbete som skattefri gåva till anställda.

Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Penninggåva till ideell verksamhet i stället för julgåva

Om arbetsgivaren på begäran av den anställda i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställda beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.

Om arbetsgivaren för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till sina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.

Sponsringspaket

Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket. Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter.

Läs Skatteverkets ställningstagande om Skattefria julgåvor och sponsringspaket 

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla

Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Vanligtvis är reklamgåvorna, till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.

Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord för anställda

Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.

Arbetsgivare får göra avdrag för julbord enligt samma regler som gäller för andra typer av personalfester. Avdrag för personalfest medges för högst två fester per år.

Enligt nya regler om representation – som gäller företag med beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016 – har avdraget för måltider slopats. Däremot medges skäligt avdrag (högst 60 kronor per person, plus moms) för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde. För kringkostnader medges avdrag med högst 180 kronor per person, plus moms. Exempel på kringkostnader är lokalhyra och utgifter för underhållning, 

Julbord för kunder

Julbord för kunder är inte en avdragsgill kostnad. Däremot medges skäligt avdrag (högst 60 kronor per person, plus moms) för förfriskningar och annan enklare förtäring av mindre värde om det finns ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i samband med affärsförhandlingar.

Avdrag medges inte för måltider. Vid extern representation medges även avdrag för kringkostnader med högst 180 kronor per person, plus moms

Add a comment...

Vecka 34 tar vi semester!!
Add a comment...

Post has attachment
Varning för "Företagsopinion"
BLUFF!!!
Släng detta direkt om ni har fått något liknande!
PhotoPhotoPhotoPhoto
2018-01-04
4 Photos - View album
Add a comment...

Skatteverket slutar skicka utbetalningskort automatiskt – anmäl bankkonto

Skatteverket slutar att skicka skatteåterbäring och andra utbetalningar automatiskt via utbetalningskort. Alla utom dödsbon måste anmäla utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt. Enklast och snabbast är att anmäla konto digitalt.

Add a comment...

Reklamspärr och registerutdrag från SPAR kan nu göras digitalt

Nu går det att spärra adresserad direktreklam hos Statens Personadressregister, SPAR, med hjälp av e-legitimation. Det går även att begära utdrag av sina egna registeruppgifter digitalt.

 – Skatteverket arbetar löpande för att skapa fler enkla, digitala tjänster, säger Ola Schneider, funktionsansvarig för Statens Personadressregister.

Reklamspärr innebär att uppgifter om den som anmält spärr inte lämnas ut från SPAR när syftet är att skicka direktadresserad reklam med post. Däremot kan uppgifter fortfarande lämnas ut för övriga ändamål, till exempel forskning och opinionsbildning. Idag har drygt 400 000 personer anmält reklamspärr hos SPAR. 

Genom EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 införs en skyldighet för de som håller personuppgiftsregister att erbjuda möjlighet till registerutdrag på elektronisk väg. 

– Ett digitalt registerutdrag är ett enkelt sätt att kolla att uppgifter om en själv stämmer. Detta bidrar till korrekta register, säger Ola Schneider. 

Fakta om Statens Personadressregister, SPAR

I SPAR finns folkbokföringsuppgifter samt vissa uppgifter om inkomst och fastighetsägande. Skatteverket är ansvarigt för SPAR.Uppgifterna i SPAR får användas av föreningar, företag och andra organisationer för att hålla uppdaterade och korrekta personregister.SPAR får enligt lag också användas till urval för exempelvis direktreklam, opinionsbildning och samhällsinformation.Urvalet används för utskick av fysisk post. I SPAR finns inga uppgifter om e-postadresser eller telefonnummer.

 SPARs e-tjänster finns på www.statenspersonadressregister.se

Add a comment...

Lättare att kolla företag hos Skatteverket

Nu finns tjänsten ”Hämta företagsinformation” på Skatteverkets hemsida. Här kan du mycket smidigt kolla upp företag som du ska anlita eller har/planerar andra affärer med. Ja, eller som hjälp för att undvika att bli anställd hos en oseriös arbetsgivare.

Det hela är mycket lätt – du anger organisationsnumret (eller personnumret) på det företag som du vill kolla upp – samt din e-postadress. Skatteverkets svar kommer sedan till din e-postadress. Då får du veta om företaget:

är godkänt för F-skattär registrerat för momsär registrerad som arbetsgivarehar uppgift om beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna.
Add a comment...

Friare regler kring personnamn från halvårsskiftet

Från den 1 juli gäller nya regler för byte av personnamn. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen och det går att ha dubbelt efternamn. Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn.

– Valmöjligheterna ökar och fler kan få den namngemenskap de länge önskat nu när hela familjen kan ha dubbelt efternamn. Förhoppningsvis blir det också enklare när alla namnärenden hanteras på en myndighet, säger Agneta Carlquist, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Förändringarna i korthet:

Föräldrar måste anmäla både för- och efternamn efter barns födelse eller adoption. Efternamn kommer inte längre att ges automatiskt.Det går att ha dubbelt efternamn. Mellannamn går däremot inte längre att lägga till, men man får ha kvar det man har.De vanligaste efternamnen, exempelvis Nilsson, Andersson och Johansson men även exempelvis Hjort, Åkerman, Ögren, Rask, Jarl och Brink, förlorar sitt namnskydd och kan förvärvas av alla, mot en ansökningsavgift om 1800 kronor. Det gäller efternamn som används av minst 2000 personer.Det finns inte längre något hinder mot att byta namn flera gånger.Alla ansökningar om förnamnsändringar kostar från den 1 juli 250 kronor. Att ansöka om att byta efternamn kostar 1800 kronor om det inte gäller exempelvis byte till makes/makas/partners namn vid giftermål eller byte till förälders efternamn, vilket är kostnadsfritt. Detaljerad information om olika namnbyten samt avgifter finns på Skatteverket.se och är länkad nedan.

Mer information om förändringarna finns på www.skatteverket.se/namn. Blanketter för namnbyte kommer att finnas tillgängliga efter den 1 juli

Add a comment...

Du som har skatt att få tillbaka får normalt pengarna insatta på ditt konto under torsdagen den 8 juni eller fredagen den 9 juni.

Förutsättningen för detta är att du har deklarerat digitalt senast den 2 maj och har anmält konto för utbetalning. Den 6 juni kan du logga in på Mina sidor för att se på skattekontot hur mycket du får tillbaka i skatteåterbäring.

I andra omgången av årets skatteåterbäring får cirka 3,2 miljoner personer dela på drygt 23,5 miljarder kronor före midsommar.

Add a comment...

Nu kan fler få pengar till påsk

Skatteverket förlänger möjligheten att få pengar till påsk. Ny sista dag att ansluta till en digital brevlåda är den 26 mars.

Antal anslutna till digital brevlåda ökar för varje dag, en utveckling vi på Skatteverket gärna vill stötta. Därför förlänger vi möjligheten att få pengar till påsk. Det betyder att du som skaffar en digital brevlåda ända fram till den 26 mars, bara ska godkänna deklarationen och gör det senast den 29 mars kan få eventuell återbäring redan till påsk. Tack för att du väljer den digitala vägen.

Add a comment...

Tilläggstjänster på hotell- och campingverksamhet

Det är endast varor och tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamheten och som ingår i priset som kan räknas som ett enda tillhandahållande och ingå i rumsuthyrning eller upplåtelse av campingplats.
12% moms på hotell och camping
På rumsuthyrning i hotellrörelse och upplåtelse av campingplatser är det 12% moms. I priset för hotell eller campingplatser kan det förekomma att det ingår fler varor eller tjänster förutom själva hotellrummet eller campingplatsen. Det kan också finnas varor och tilläggstjänster som inte ingår i priset utan som tilläggsdebiteras kunden.
Skatteverket har gett sin syn på om dessa varor och tjänster ska behandlas som ett eller flera separata tillhandahållanden i samband med hotell- och campingsverksamhet.
Varor och tjänster med nära samband
Enligt Skatteverkets bedömning kan det bara vara varor och tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamhet som kan ingå i rumsuthyrningen eller upplåtelse av campingplats med 12% moms. För att varan eller tjänsten ska ha ett nära samband med hotell eller campingverksamheten krävs det att gästen bara kan använda varan eller tjänsten på plats och att det är samma säljare för de olika delarna.
Exempel på varor och tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamhet är frukost eller annan enklare förtäring, sänglinne, telefon, betal-tv på rummet, wifi på hotellet eller campingen, el på campingen, tidning, tvätt, enklare bad, bastu och enklare gym av den typen som finns på de flesta hotell samt parkering i anslutning till hotell och campingvistelsen.
Marknadsföring och prissättning
Vid bedömningen om det är ett eller flera tillhandahållanden av varor och tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamhet, är det främst marknadsföring och prissättning som ska beaktas.
Enligt Skatteverket ska därför varor och tjänster som har ett nära samband med hotell- och campingverksamhet behandlas på följande sätt:
Om varorna eller tjänsterna inte ingår i priset för rummet eller campingplatsen, utan kan betalas separat, ska de betraktas som separata tillhandahållanden i förhållande till rummet eller campingplatsen.
Om varorna eller tjänsterna däremot ingår i priset som avtalats för rummet eller campingplatsen och inte kan väljas bort mot ett lägre pris, är det ett enda tillhandahållande. De bedöms då som underordnade hotell- eller campingvistelsen.
Olika prissättningar på logi
Differentierad prissättning för olika typer av logi, som exempelvis extra säng, husdjur på rum eller olika platser på en campingplats, påverkar dock inte bedömningen. I sådana fall är det alltid fråga om tillhandahållande av logi i hotell- och campingverksamhet.
Separata tillhandahållanden
Hotell och campingar kan även tillhandahålla varor eller tjänster som inte har ett nära samband med själva rumsuthyrningen. Det kan exempelvis vara fråga om tillträde till en SPA-avdelning, ett större välutrustat gym, teaterbiljetter eller sightseeingturer. Enligt Skatteverket ska sådana varor eller tjänster ses som separata tillhandahållande i förhållande till hotell- och campingverksamheten.
För att avgöra hur beskattningsunderlaget ska delas upp när ett hotell eller en camping även tillhandahåller varor och tjänster som inte har ett nära samband med rumsuthyrningen kan man titta på marknadsföringen i kombination med priset.
Om ett hotell marknadsför två olika tillhandahållanden, dels rumsuthyrning för 1 200 kr och dels en rumsuthyrning och fri tillgång till en SPA-avdelning för 2 500 kr kan man anta att värdet på rumsuthyrningen är 1 200 kr (12% moms) och tillträdet till SPA-avdelningen är 1 300 kr (25% moms).
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded