اخیراً، چاپ مقاله‌ای در روزنامه #نیویورک_تایمز  درباره #فرهنگ_سازمانی  حاکم بر کمپانی صاحب‌نام #آمازون  بحث‌ها و انتقادات فراوانی را در بین اهالی دنیای فناوری برانگیخت. این مقاله اطلاعات جدید و جالب توجهی را پیرامون محیط کار پرفشار و فرهنگ سازمانی نسبتاً نامطلوب حاکم در آمازون ارائه می‌کند. در سال‌های اخیر کمپانی‌های صاحب‌نام دیگری نیز به داشتن فرهنگ‌های سازمانی غیرمنعطف و سختگیرانه متهم شدند.

در شکل‌گیری فرهنگ سازمانی چه عواملی موثر است؟ آیا فقط رهبران کسب و کار مسئول برنامه‌ریزی و شکل‌دهی فرهنگ کمپانی‌شان هستند؟

این مطلب ضمن شرح مختصر مقاله جنجالی نیویورک‌تایمز و آن‌چه در آمازون می‌گذرد، برخی عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ سازمانی را نیز به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهد.
Translate
اخیراً، چاپ مقاله‌ای در روزنامه نیویورک‌تایمز درباره فرهنگ‌سازمانی حاکم بر کمپانی صاحب‌نام آمازون، بحث‌ها و انتقادات فراوانی را در بین اهالی دنیای فناوری برانگیخت. این مقاله که با عنوان "درون آمازون: سر و کله زدن با ایده‌های بزرگ در یک محیط کار فرشایشی" به قلم جودی کانتور و دیوید استرایتفلد به چاپ رسید، اطلاعات جدید و جالب توجهی را پیرامون محیط کار پرفشار و فرهنگ سازمانی نسبتاً نامطلوب حاکم در آمازون ارائه می‌کند. بحران فرهنگ سازمانی در کمپانی آم...
1
Add a comment...