در چند ماه اخیر دوستان زیادی با ارسال ایمیل و یا از طریق صفحات #روزآفرین  در شبکه‌های مجازی از اینکه نمی‌توانند هدف مشخصی را برای خود انتخاب کنند اظهار نگرانی کردند و سوالاتی را در این زمینه مطرح پرسیدند. امید است این مطلب بتواند در انتخاب اهداف و برنامه‌ریزی در زندگی شخصی و حرفه‌ای به شما کمک کند.
Shared publicly