دنیای آموزش با گسترش نفوذ اینترنت پرسرعت و محبوبیت روزافزون تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند در حال تحول است. امروزه اینترنت، سختی‌های #آموزش_حضوری  را به حداقل رسانده و دوره‌های آموزشی اینترنتی اکنون یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای کسب #دانش  و مهارت‌های مورد نظر بسیاری از دانش‌پژوهان در سرتاسر دنیاست. این ابزار برای علاقمندان فارسی‌زبان نیز مهیاست. #فرادرس‬  یک بستر اینترنتی است که با هدف توسعه آموزش دانشگاهی #ایران  از طریق اینترنت، کلاس‌های آموزشی متعددی را در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد. دکتر #آتش_پز_گرگری   در مصاحبه با #روزآفرین‬  از نحوه راه‌اندازی، توسعه و اهداف آتی فرادرس گفت و از تجاربی که در این راه کسب کرده؛ متن کامل مصاحبه دکتر آتش‌پز را از اینجا مطالعه کنید:
Translate
دنیای آموزش با افزایش نرخ نفوذ اینترنت پرسرعت و محبوبیت روزافزون تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند در حال تحول است. امروزه اینترنت، سختی‌ها و چالش‌های آموزش حضوری را به حداقل رسانده و دوره‌های آموزشی اینترنتی اکنون یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای کسب دانش و مهارت‌های مورد نظر بسیاری از دانش‌پژوهان در سرتاسر دنیاست. این ابزار برای علاقمندان فارسی‌زبان نیز مهیاست.  فرادرس یک بستر اینترنتی است که با هدف توسعه آموزش دانشگاهی ایران از طریق اینترنت، دوره‌های آم...
2
Add a comment...