اگر #کارمند  هستید ولی از وضعیت خود راضی نیستید، یا مدت‌هاست ایده‌ای برای راه‌اندازی کسب و کار شخصی در سر دارید و به ترک شغل خود فکر می‌کنید لازم پیش از جداشدن از کار فعلی تمام جوانب را بررسی کنید. اگرچه علاقه به #کارآفرینی  و شور و اشتیاق برای کسب و کار شخصی می‌تواند یکی از عوامل موثر در موفقیت کارآفرینان باشد، ولی برای موفقیت فاکتورهای دیگری را نیز باید در نظر گرفت. این #اینفوگرافیک  به‌طور خلاصه و در 5 قدم مراحل گذار از زندگی کارمندی برای تبدیل شدن به یک #کارآفرین  را نمایش می‌دهد.
Shared publiclyView activity