Shared publicly  - 
 
משום מה יש אנשים וחברות שחושבים שרשת חברתית משמעותה לוח מודעות להפצת פרסומות. מבחינתי כל מי שהוסיף אותי בגוגל או פייסבוק וכל התרומה שלו לרשת היא בכך שהוא מפיץ פרסומות על שירותים שהוא נותן אזי מקומו לא ברשת חברתית. לא שאני יכול לעשות הרבה אך לפחות הקיר שלי לא יהיה לוח מודעות של אחרים, ולכן......
Translate
1
Eyal Morag's profile photo
 
ולכן הקדשתי 15 דקות לסמן ספאם של איזה ספאמר בכל הופעותיו אני מקווה שזה יעזור
Translate
Add a comment...