Shared publicly  - 
 
خوراکی هایی که با مصرف آنها نیازی به ویزیت دندانپزشک ندارید (غلات کامل)
غلات کامل‌: مانند برنج‌ قهوه ای، گندم‌ سبوسدار،‌ جو، جوی دوسر و نان‌های تهیه شـده از جو و گندم سبوسدار به لثه ودندانها کمک‌ می‌کنند. به طور مثال جویدن مواد غذایی فیبردار به دلیل‌ سفت بودن‌ آن‌، باعث‌ استحکام لثه‌ها می‌شود. ازطرفی غلات‌ کامل حاوی منیزیم‌ هستند. این عنصر به جذب بیشتر کلسیم موجود در مواد غذایی دیگر کمک می‌کند. طبیعی است‌ که با دریافت بیشترکلسیم دندان‌ها سالم‌تر خواهند بود.
بهترین زمـان‌ مصرف: در وعده صبحانه وشام 

http://www.roham.ws/web/ftopict-20967.html

#غلات   #سلامت   #دندان  
Translate
7
1