چه زمان باید به پزشک مراجعه نمود؟

در حالی که استرس بخشی از زندگی روزمره است، در صورتیکه از کنترل خارج شود می تواند روی سلامت جسم و روان تاثیر منفی بگذارد.

در صورتیکه موارد زیر را احساس کردید حتما به پزشک مراجعه کنید:

- اگر کارایی شما در مدرسه یا محل کار به طرز چشمگیری کاهش یافت
- اگر اضطراب بیش از حد دارید یا بد خلق و دمدمی مزاج شده اید
- اگر متوجه شده اید که نمی توانید با استرس ها به گونه مناسبی برخورد کنید یا در صدد سوء مصرف دارو یا الکل هستید
- اگر نگرانی بی مورد دارید یا نمی توانید مسوولیتهای روانه خود را به درستی انجام دهید.
- اگر غیر معقول غذا می خورید یا در مورد وزن تان نگرانی دارید
- اگر در بدن تان درد حس می کنید یا در عادات غذایی یا خواب شما تغییر فاحشی ایجاد شده است
- اگر عمدا به خودتان یا دیگران آسیب می زنید یا افکار خودکشی دارید

http://www.roham.ws/web/ftopict-22083.html

#سلامت #روان #استرس
Shared publiclyView activity