Profile cover photo
Profile photo
Robert Bosman
827 followers -
Co-creating a World of Understanding... by the Pi Talent Programs
Co-creating a World of Understanding... by the Pi Talent Programs

827 followers
About
Robert's posts

Post has shared content

Post has shared content
The Anatomy of an Engaging Google+ Post
Via Google Plus guru +martin shervington (by way of #SMToolbox columnist +Steve Rayson), a great infographic on how to make the most of G+. Click here to see the rest of it: http://goo.gl/Nb5h4m

If you don't already, please follow us on G+ for the latest tips and news from the #SocialMediaMarketing industry!
Photo

Post has attachment
A very intriguing article by one of the Apollo-astronauts.

Thank you +Alex P for bringing this to our attention! 

Post has shared content
"Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every 'superstar,' every 'supreme leader,' every saint and sinner in the history of our species lived there -- on a mote of dust suspended in a sunbeam."

-Carl Sagan, "Pale Blue Dot," 1994

This image of Earth, captured by NASA's Voyager 1 at a distance of more than 4 billion miles, inspired Carl's famous quote.

Image credit: NASA/JPL-Caltech
#nasa #space #voyager @nasajpl #heliosphere

Photo

Post has attachment
A video worthwhile to see and contemplate on...

Post has shared content
This event completely changed the culture of The Netherlands...
Beatles in Amsterdam

50 years ago today.  I was 7 years old and had only just started to listen to the offshore 'pirate' radio stations... Wonderful memories.

#amsterdam   #beatles  

*Het eind van de vrije artsenkeuze: NOOIT !!!*

Ik heb de protest petitie van de VvAA getekend. En dat doe ik niet snel. Maar dit is de limit!

Dit onzalige plan is rechtstreeks in strijd met artikel 22 lid 1 van de Nederlandse grondwet:
"De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid."
Oftewel de overheid zal moeten aantonen dat deze maatregel de volksgezondheid bevordert; zo niet dan handelt de overheid in strijd met de grondwet.

Dit plan is ook in strijd met artikel 11 van de Nederlandse grondwet ; "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam." Het ontnemen van het recht op vrije artsenkeuze betekent de facto dat mensen het recht op de onaantastbaarheid van hun lichaam wordt afgenomen en dat zij op de meest kwetsbare momenten van hun leven worden overgeleverd aan de keuze van een handvol commerciele bedrijven. Een ronduit onacceptabele inbreuk op zowel letter als geest van de Grondwet.

Het plan is voorts in strijd met zowel letter als geest van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Artikel 8 daarvan, bijvoorbeeld, regelt het "Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven". Lid 1 van dit Artikel zegt " Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.", terwijl lid 2 bepaalt dat " geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan (...) noodzakelijk is in het belang van de (...) bescherming van de gezondheid (...)." De overheid dus moeten aantonen dat dit plan dient ter bescherming van de gezondheid van haar burgers of handelt anders in strijd met dit Europees verdrag.

Ook is dit plan in strijd met Artikel 18 van voornoemd verdrag dat het "Verbod op détournement de pouvoir" regelt, een moeilijke Franse term die de burger moet beschermen tegen machtsmisbruik door een overheid: dit artikel is een verbod voor bestuursorganen om bestuursbevoegdheden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn. Het moge duidelijk zijn dat de bevoegdheid van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen niet bedoeld kan zijn om de meest fundamentele beslissingen daaromtrent juist van de burger af te nemen, laat staan dit te leggen bij een handjevol commerciele bedrijven.

Het plan is bovendien in strijd met letter en geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 12 daarvan zegt: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence".


Uit het bovenstaande zijn de navolgende conclusies te trekken:

1. Het plan om de vrijheid van artsenkeuze af te nemen van de burger is zonneklaar in strijd met zowel de letter als de geest van de Grondwet van Nederland, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

2. De vrijheid van artsenkeuze is voor bijna ieder weldenkend mens een fundamentele vrijheid. De ontstellende gedachte dat deze fundamentele vrijheid in 2014 ter discussie wordt gesteld door de Nederlandse Overheid is ronduit schokkend: de laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

3. Om iedere twijfel omtrent dit recht weg te nemen voor de toekomst is maar een reactie van de Volksvertegenwoordiging gepast: het indienen van een initiatief wetsvoorstel om het recht op vrije artsenkeuze op te nemen in de Grondwet.

4. Gelet op haar grondwettelijke rechten heeft de burger het recht zich met alle haar ter beschikking staande middelen tegen dit plan te verzetten, dit inclusief burgerlijke ongehoorzaamheid.

5. Een Minister van Volksgezondheid die kennelijk ieder gevoel voor het fundamentele recht op vrije artsenkeuze mist, zou moeten aftreden of zonodig tot aftreden moeten worden gedwongen.

6. Een kabinet dat het gevoel voor het fundamentele recht op vrije artsenkeuze mist, zou moeten aftreden of tot aftreden moeten worden gedwongen.


Post has shared content
Google+ Help Tips
1. Who Should You Circle?: goo.gl/RoNPvA
2. Make use of Google+ tours: goo.gl/c5RZFy
3. Photos: goo.gl/fF6lth
4.  Save posts, articles and ideas on G+: goo.gl/WSN8Ov
5. 3 steps to more privacy on your G+ profile: goo.gl/u3I3Wv
6. Actively managing your community membership: goo.gl/TVymDg
7. How to explore and join Communities: goo.gl/zL2pl3
8. How to send feedback on G+: goo.gl/VvLWoX 
9. Make Your G+ Photos “Auto Awesome”: goo.gl/UdahMn
10. Automatically share your blog posts to Google+: goo.gl/sHDbhm
11. Ways to use Google+ photo editing: goo.gl/Byk90r
12. Let hashtags find fun posts for you: goo.gl/MWWD4i
13. Make your Communities happier and healthier: goo.gl/DoByrf
14. Do More with Your Photos From Auto Backup: goo.gl/f9WFRJ
15. Search your own photos -> goo.gl/VB3ZEU
16. How to delete your Auto Backup photos -> goo.gl/oTO6Eq
17. Google Photos app is one-tap access to your Google+ Photos: goo.gl/jJ2Dma
18. How to post publicly, to your circles, or to a community: goo.gl/5NTmUo
19. Share an album with someone not yet on G+: goo.gl/M9RJDR

20. How to restore photos from Trash: goo.gl/hpgp3c

21. How to adjust the mix of posts in your Home stream: goo.gl/4XCqy4

22. Follow your favorite YouTube channel on Google+: goo.gl/RgsI55

More
. Circle +Google+ Help  
. Join Google+ Help community: plus.google.com/u/0/communities/115758385206378551362
Photo

Post has shared content
Highly recommended!
How to use Google+ Circles Effectively

Circles may well be the most powerful and interesting feature within Google+, yet many are underutilizing this benefit. They're not easily understood, and the various applications are subtle. Yet effective use of your Google+ Circles can completely turn around your Google+ experience and make it AWESOME.

I'm not exaggerating. It made a world of difference for me.

For more information on how circles work and how to manage them, check out the article below. I walk you through how to create circles, how to manage the volume, and the secret way that experienced Google+ users set up their circles to create maximum value.

I also include six ways businesses can creatively use Circles.

Take a look, and let me know if you have any questions or other tips on how to use Google+ Circles!

#GooglePlus #GooglePlusTips #GooglePlusCircles  

Post has shared content
Only 7 years ago... Unbelievable!
It reminds me of one of Steve Jobs' quotes:

Only people who are crazy enough to think they can change the wold,
are the ones who actually do!

Thank you, Steve!
An iPod, a phone and an internet communicator... 7 years ago today Steve Jobs announced the iPhone
Wait while more posts are being loaded