Profile

Scrapbook photo 1
Scrapbook photo 2
Scrapbook photo 3
Scrapbook photo 4
Scrapbook photo 5
Robert Bosman
Works at 2BeWise Foundation
Attended Erasmus University, Rotterdam
Lives in Salt Spring Island, Canada
800 followers|155,549 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Robert Bosman

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
A very intriguing article by one of the Apollo-astronauts.

Thank you +Alex P for bringing this to our attention! 
1
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
*Het eind van de vrije artsenkeuze: NOOIT !!!*

Ik heb de protest petitie van de VvAA getekend. En dat doe ik niet snel. Maar dit is de limit!

Dit onzalige plan is rechtstreeks in strijd met artikel 22 lid 1 van de Nederlandse grondwet:
"De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid."
Oftewel de overheid zal moeten aantonen dat deze maatregel de volksgezondheid bevordert; zo niet dan handelt de overheid in strijd met de grondwet.

Dit plan is ook in strijd met artikel 11 van de Nederlandse grondwet ; "Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam." Het ontnemen van het recht op vrije artsenkeuze betekent de facto dat mensen het recht op de onaantastbaarheid van hun lichaam wordt afgenomen en dat zij op de meest kwetsbare momenten van hun leven worden overgeleverd aan de keuze van een handvol commerciele bedrijven. Een ronduit onacceptabele inbreuk op zowel letter als geest van de Grondwet.

Het plan is voorts in strijd met zowel letter als geest van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Artikel 8 daarvan, bijvoorbeeld, regelt het "Recht op eerbiediging van privé familie- en gezinsleven". Lid 1 van dit Artikel zegt " Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.", terwijl lid 2 bepaalt dat " geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan (...) noodzakelijk is in het belang van de (...) bescherming van de gezondheid (...)." De overheid dus moeten aantonen dat dit plan dient ter bescherming van de gezondheid van haar burgers of handelt anders in strijd met dit Europees verdrag.

Ook is dit plan in strijd met Artikel 18 van voornoemd verdrag dat het "Verbod op détournement de pouvoir" regelt, een moeilijke Franse term die de burger moet beschermen tegen machtsmisbruik door een overheid: dit artikel is een verbod voor bestuursorganen om bestuursbevoegdheden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn. Het moge duidelijk zijn dat de bevoegdheid van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen niet bedoeld kan zijn om de meest fundamentele beslissingen daaromtrent juist van de burger af te nemen, laat staan dit te leggen bij een handjevol commerciele bedrijven.

Het plan is bovendien in strijd met letter en geest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 12 daarvan zegt: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence".


Uit het bovenstaande zijn de navolgende conclusies te trekken:

1. Het plan om de vrijheid van artsenkeuze af te nemen van de burger is zonneklaar in strijd met zowel de letter als de geest van de Grondwet van Nederland, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

2. De vrijheid van artsenkeuze is voor bijna ieder weldenkend mens een fundamentele vrijheid. De ontstellende gedachte dat deze fundamentele vrijheid in 2014 ter discussie wordt gesteld door de Nederlandse Overheid is ronduit schokkend: de laatste keer dat dit gebeurde was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

3. Om iedere twijfel omtrent dit recht weg te nemen voor de toekomst is maar een reactie van de Volksvertegenwoordiging gepast: het indienen van een initiatief wetsvoorstel om het recht op vrije artsenkeuze op te nemen in de Grondwet.

4. Gelet op haar grondwettelijke rechten heeft de burger het recht zich met alle haar ter beschikking staande middelen tegen dit plan te verzetten, dit inclusief burgerlijke ongehoorzaamheid.

5. Een Minister van Volksgezondheid die kennelijk ieder gevoel voor het fundamentele recht op vrije artsenkeuze mist, zou moeten aftreden of zonodig tot aftreden moeten worden gedwongen.

6. Een kabinet dat het gevoel voor het fundamentele recht op vrije artsenkeuze mist, zou moeten aftreden of tot aftreden moeten worden gedwongen.

 ·  Translate
1
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
 
Google+ Help Tips
1. Who Should You Circle?: goo.gl/RoNPvA
2. Make use of Google+ tours: goo.gl/c5RZFy
3. Photos: goo.gl/fF6lth
4.  Save posts, articles and ideas on G+: goo.gl/WSN8Ov
5. 3 steps to more privacy on your G+ profile: goo.gl/u3I3Wv
6. Actively managing your community membership: goo.gl/TVymDg
7. How to explore and join Communities: goo.gl/zL2pl3
8. How to send feedback on G+: goo.gl/VvLWoX 
9. Make Your G+ Photos “Auto Awesome”: goo.gl/UdahMn
10. Automatically share your blog posts to Google+: goo.gl/sHDbhm
11. Ways to use Google+ photo editing: goo.gl/Byk90r
12. Let hashtags find fun posts for you: goo.gl/MWWD4i
13. Make your Communities happier and healthier: goo.gl/DoByrf
14. Do More with Your Photos From Auto Backup: goo.gl/f9WFRJ
15. Search your own photos -> goo.gl/VB3ZEU
16. How to delete your Auto Backup photos -> goo.gl/oTO6Eq
17. Google Photos app is one-tap access to your Google+ Photos: goo.gl/jJ2Dma
18. How to post publicly, to your circles, or to a community: goo.gl/5NTmUo
19. Share an album with someone not yet on G+: goo.gl/M9RJDR

20. How to restore photos from Trash: goo.gl/hpgp3c

21. How to adjust the mix of posts in your Home stream: goo.gl/4XCqy4

22. Follow your favorite YouTube channel on Google+: goo.gl/RgsI55

More
. Circle +Google+ Help  
. Join Google+ Help community: plus.google.com/u/0/communities/115758385206378551362
1
Denis Labelle's profile photo
 
+Robert Bosman , thanks for the re-share.
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
Only 7 years ago... Unbelievable!
It reminds me of one of Steve Jobs' quotes:

Only people who are crazy enough to think they can change the wold,
are the ones who actually do!

Thank you, Steve!
 
An iPod, a phone and an internet communicator... 7 years ago today Steve Jobs announced the iPhone
3
ana T.I's profile photo
ana T.I
 
Incredible! His ideas did change our ways of communicating. I love my iPhone , iPad .......
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
 
The Anatomy of an Engaging Google+ Post
Via Google Plus guru +martin shervington (by way of #SMToolbox columnist +Steve Rayson), a great infographic on how to make the most of G+. Click here to see the rest of it: http://goo.gl/Nb5h4m

If you don't already, please follow us on G+ for the latest tips and news from the #SocialMediaMarketing industry!
1
1
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
 
"Look again at that dot. That's here. That's home. That's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every 'superstar,' every 'supreme leader,' every saint and sinner in the history of our species lived there -- on a mote of dust suspended in a sunbeam."

-Carl Sagan, "Pale Blue Dot," 1994

This image of Earth, captured by NASA's Voyager 1 at a distance of more than 4 billion miles, inspired Carl's famous quote.

Image credit: NASA/JPL-Caltech
#nasa #space #voyager @nasajpl #heliosphere

2
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
This event completely changed the culture of The Netherlands...
 
Beatles in Amsterdam

50 years ago today.  I was 7 years old and had only just started to listen to the offshore 'pirate' radio stations... Wonderful memories.

#amsterdam   #beatles  
2
Prima X's profile photo
Prima X
 
Beautiful picture! Beatles! Thanks! Have nice weekend
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
Highly recommended!
 
How to use Google+ Circles Effectively

Circles may well be the most powerful and interesting feature within Google+, yet many are underutilizing this benefit. They're not easily understood, and the various applications are subtle. Yet effective use of your Google+ Circles can completely turn around your Google+ experience and make it AWESOME.

I'm not exaggerating. It made a world of difference for me.

For more information on how circles work and how to manage them, check out the article below. I walk you through how to create circles, how to manage the volume, and the secret way that experienced Google+ users set up their circles to create maximum value.

I also include six ways businesses can creatively use Circles.

Take a look, and let me know if you have any questions or other tips on how to use Google+ Circles!

#GooglePlus #GooglePlusTips #GooglePlusCircles  
1
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
We started 2014 by seeing Long Walk to Freedom, Nelson Mandela's auto-biographic movie.
No movie will ever be able to capture Madiba's greatness, however, this movie comes close to it. Just see it...
1
Add a comment...

Robert Bosman

Shared publicly  - 
 
While global peace is not yet possible today,
Peace-keeping is no doubt necessary.

Thank you, +United Nations
Just like us, human beings, you're far from perfect,
however, you do a tremendous job!

I'm impressed by all the work you do
on our joined way to a Livable Planet
as illustrated in this impressive timeline...
 
2013 was a historic year.

 Take a look back with this UN Peacekeeping interactive timeline and see how peacekeepers worked to stabilize countries after conflict, protect civilians, assist with elections, support the development of rule of law, and more. http://bit.ly/ZZrZ4k
2
Robert Bosman's profile photo
 
I have been attacked for this post (see the original post at +United Nations), and this is my answer:

No +Adam Raisbeck, in contrary: I'm a life long idealist, working hard every day to bring peace in my own mind and from there on to every one I can reach. I've suffered a lot on this far-from-easy-path, but so far it was worthwhile, especially by seeing people growing from hatred to inner peace, from fear to love and compassion.

Any form of violence is disgusting in my eyes. However, in today's far-from-perfect world violence is not always avoidable. When you are walking with the one you love and she's attacked by a stranger, you wouldn't be a man not defending her; and yes, you would need using force. It's the same on a global scale... Hitler had to be stopped, one day. New Hitler's have to be stopped today. I don't like the idea that such is necessary, but unfortunately it is...

Yes, I'm an idealist but a realist at the same time... I accept my self, all others (including you), nature and society as they are today... Far from perfect, but the best we have...

War starts in the minds of people...
Peace as well...

The first act of war is a judgement...
The first act of peace is non-judgment...

The choice is ours...
Add a comment...
Story
Tagline
Co-creating a World of Understanding... by the Pi Talent Programs
Introduction
My main website: 2BeWise-Pi.com

My Mission in life:
Co-creating a World of Understanding

When there's understanding
every problem becomes an opportunity.
When there's no understanding 
every opportunity becomes a problem...

For the first time in history we can truly build a world of understanding. For the first time, because of two recent developments: the booming internet and the amazing New Brain. 

Combined they offer the most hopeful development ever. Standing alone, however, they are both dangerous: it will take decades before The New Brain will be broadly accepted (leaving most of us victims of the dangerous Old Brain Model), while the internet without a true understanding of the brain is quite dangerous as such, since it can easily be misused to organize crime, uprising, violent protest and acts of terror.

The New Brain is broadly accepted in scientific circles, however unknown to most others: that can change and should change soon... very soon!  

So expect posts about Mind, Brain andPersonality, about Understanding, The Great Transformation and The Amazing New Brain. Even more about solutions for the future and what is needed to get there...

Vision on life
"There are two ways to live:
Living as if everything is a miracle or
Living as if nothing is a miracle"
Albert Einstein

For me life is a miracle and filled with natural beauty. Expect posts about this subject...
Beautiful pictures for example...

On work
Don't work, just give...
Don't earn, just receive...
Never do anything for the money...
Never give to those who don't give back...

On hobby
Photography
Reading
Writing (author of 5 books)
Practical Philosophy
Practical Psychology
Understanding people
Co-creating organizations
Being in nature

About Wisdom... is an art and a top sport at the same time. The one who claims to be wise (2-be-wise), hasn't understood wisdom's depth at all. Wisdom is not a noun, but a verb... and a daily search... Expect post about wisdom as well.

Knowledge is ripened experience from the past...
                Wisdom is ripened insight for the future...

So, let's join forces...

The main tags in my posts:

#TheGreatTransformation  
#TheNewBrain  
#Personality
#Great Life
#Great  Leadership
#CGJung
#Wisdom
#Understanding
#Collaboration
#Leadership
Bragging rights
Graduated Business Economist and CPA. Autodidact Psychologist and Philosopher.
Education
 • Erasmus University, Rotterdam
  Business Economics & Organizational Psychology, 1969 - 1977
 • Johan de Witt Gymnasium, Dordrecht
  1962 - 1968
 • other
  many, many studies in psychology and philisophy
 • the Great School of Life
  where you are my classmate...
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Married
Work
Occupation
2BeWise since 1978
Employment
 • 2BeWise Foundation
  Founder & MD, present
 • 2BeWise BV / Inc.
  CEO, 1978 - 2012
 • Deloitte
  Partner, 1983 - 1988
 • Unilever
  CFO, 1989 - 1991
 • Kappé International (Amsterdam Airport Schiphol)
  CEO, 2000 - 2004
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Salt Spring Island, Canada
Previously
Baarn, nl - Dordrecht, nl - Zwijndrecht, nl - Rotterdam, nl