Shared publicly  - 
 
Coba Tiru Quran ?? Malah Begini Jadinya :v
Suatu hari Musailamah Al-Kadzab berjumpa dengan ‘Amr bin Ash, Musailamah
bertanya : “Surat apa yang turun kepada sahabatmu di Mekah itu?” ’Amr
bin Ash menjawab, “Turun surat dengan tiga ayat yang begitu singkat,
tetapi dengan makna yang begitu luas.” “Co...
Translate
Suatu hari Musailamah Al-Kadzab berjumpa dengan ‘Amr bin Ash, Musailamah bertanya : “Surat apa yang turun kepada sahabatmu di Mekah itu?” ’Amr bin Ash menjawab, “Turun surat dengan tiga ayat yang begitu singkat, tetapi dengan makna yang begitu luas.” “Coba bacakan kepadaku surat itu!” Kemudian surat Al-’Ashr dibacakan oleh ‘Amr bin Ash.
1
Add a comment...