Profile cover photo
Profile photo
Rickard Westberg
403 followers -
Manager, father, skeptic. In no particular order.
Manager, father, skeptic. In no particular order.

403 followers
About
Rickard's posts

Post has attachment

Det här kan bli lite långt, men jag hoppas ni har tålamod. Jag har ett förflutet som officer i flottan, och har med mig en del taktisk skolning i bagaget därifrån. Den tydligaste ledarskapsstyrningen i flottan har varit sjökrigföringens tio grundprinciper, så som de beskrevs i TRFL (Taktikreglemente för Flottan). Det jag nu börjar inse är att dessa grundprinciper är väldigt allmängiltiga, och jag tillämpar dem mer ju komplexare situationerna blir. Översatt till situationer utanför krigföring blir det i min värld så här:

  1. Sätt upp ett mål och håll fast vid det
      * Varje fas och varje enskilt uppdrag måste vara i riktning mot målet
      * Varje nedbrutet mål måste leda mot huvudmålet
      * Resurser får inte förbrukas på sånt som inte uppnår målet
      * Alla måste förstå målet
      * Alla planer måste kontrolleras avseende uppfyllnad av målet

  2. God anda
      * Gott ledarskap måste implementeras
      * Fungerande infrastruktur och stödfunktioner är viktigt
      * Rätt organisation för uppgiften

  3. Offensivt handlande
      * Grip initiativet, hantera risker och problem
      * Viktigt att välja rätt tid, plats och syfte för alla aktiviteter

  4. Tillgodose säkerhet för organisation och personal
      * Risker skall vara kända och måste följas upp kontinuerligt
      * Innebär inte att man skall agera överdrivet försiktigt

  5. Överraskning?
      * Det här är förmodligen den grundprincip som är minst allmängiltig, då den förutsätter att det finns en "fiende" att överraska. Tolka det dock som att det kan finnas mycket att vinna på att överraska motparter i låsta lägen.

  6. Samordning
      * Vem leder vilken verksamhet och när
      * Tydlighet i ansvarsfördelning viktig
      * Kunskap om varandras mål/förutsättningar viktigt
      * Måste ledas, kan endast delvis styras in i regelverk!

  7. Kraftsamling
      * Rikta insatserna i tid och resurssättning till område med avgörande betydelse
      * Sträva efter tydligt måluppfyllande

  8. Stridsekonomi
      * Balanserat resursutnyttjande
      * Skall möjliggöra kraftsamlingar med rimlig säkerhet
      * Det kommer aldrig att finnas tillräckligt med resurser för samtliga behov, "Don't exhaust on day one!"

  9. Taktikanpassning
      * Uppgjorda planer måste kunna anpassas till förändrade situationer
      * Gynnsamma tillfällen måste utnyttjas
      * Oförutsedda problem måste kunna behärskas
      * Gynnas av uppdragsstyrning och hög frihetsgrad i handlandet

  10. Lämplig organisation
      * Organisation, processer och stödsystem måste ge största möjliga handlingsfrihet för att genomföra planer
      * Ledning, kommunikation och stödfunktioner måste struktureras och planeras med omsorg

Det funkar för mig som checklista i både det operativa arbetet och i den strategiska planeringen. Någon som tänker på liknande sätt, eller har ni bättre metoder?

Tack för inbjudan.

Har hållit på med ledarskap sedan 1993, då jag började min bana i försvarsmakten. Efter några år som reservofficer har jag tagit steget in i försvarsindustrin, via civilingenjörsstudier. Efter 12 år i branschen har jag hunnit prova på både projektledning och linjechefsroller på olika nivåer, inom både små team och stora globala organisationer. Jobbar just nu mest med mina färdigheter i att leda ledare i förändring.

Post has attachment

Berlusconi har sålt Zlatan. Efter en stund blev jag helt förvirrad. I vilken annan del av samhället skulle det vara ok att sälja och köpa människor?

Post has shared content
"No queen bee is under pressure for quarterly pollen and nectar targets. The hive is only beholden to the long term. Indeed, beehives appear to underperform at times because they could collect more. But they are not designed to maximize current returns; they are designed to prevent cycles of feast and famine (a death sentence in the natural world). They concentrate their foraging on the most lucrative patches but keep an exploratory force in the field that will ensure future revenue sources when the current ones run dry. This exploratory force (call it an R&D expenditure) increases as conditions worsen."

Post has shared content
Is gamification of the workplace more akin to Theory-x and just doing the wrong thing righter?

I believe work should be fun, but not through a false injection of fun to spice up something that's boring.

The fun is gained through having meaning, mastery and autonomy in your work. Also through interacting with your coworkers.

One place where I find games useful is for teaching. This isn't to make a boring activity more fun. It's tool to help people truly understand the value of the subject. 

Post has attachment
Gammal artikel, men hamnade inte framför mina ögon förrän nu. Jag kan förstå varför det här fungerar, men är förvånad att någon kom på att prova.

Post has shared content
A must read for all leaders and managers.
Wait while more posts are being loaded