Rozpočtové pravidlá EÚ majú slúžiť na dodržiavanie rozpočtovej zodpovednosti štátov eurozóny. „Majú“, ale neslúžia. Mohli by sa preto stať inšpiráciou pre reformy EÚ.
Shared publicly