Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou vraj môže priniesť obchodnej politike EÚ záhubu, ak nedôjde k jej ratifikácii. CETA je však plná nedostatkov, ktoré je potrebné dôkladne odstrániť.
Shared publiclyView activity