Profile

Cover photo
R ehb
Attended Alborz College
135,170 views
AboutPosts

Stream

R ehb

Shared publicly  - 
 
 
من وجودی
در کتاب «لوح سپید» استیون پینکر که پیشتر درباره اش نوشتم، پینکر می گوید که باورهای سنتی و دنیای کهن یکی یکی فرو ریخت، و اکنون آخرین دیوار این قلعه، باور داشتن به لوح سپید است. لوح سپید تئوری است که ذهن انسان را چیزی خالی از هر گونه نقش و نگار می داند که می توان در آن با تعلیم و تربیت، هر طرح و برنامه ای ریخت. 
پینکر برای توصیف نحوه فروریختن تدریجی این آخرین دیوار از باورهای نادرست، پنج دلیل عمده می آورد، که یکی شان این است که بر خلاف باور دکارت، ذهن یکپارچه نیست. حتی در میان تحصیل کرده ها، باوری رایج هست که «من» یا همان تجربه اول شخصی که ما از دنیای پیرامون مان داریم، چیزی بسیط و مجزاست. به قول پینکر، تصویری مشابه کارتون ها از مغز: که در مقابل انبوهی کلید و اهرم و نمایشگر، یک نفر نشسته است که تصمیم می گیرد چه بکند. این ایده، اتفاقا یکی از مهم ترین دلایل بقای باور به «روح» بوده است. 
پینکر توضیح می دهد که اینکه ما چنین حس می کنیم که «من» مجزایی از مغزمان وجود دارد که ورای از همه اجزای دیگر مغزمان، مثل حواس پنجگانه و توانایی حرکت، یا عواطف و غرایز، بر همه چیز مسلط هستیم، یک توهم است. این را دانشمندان نوروساینس و روانشناسی برای مدتی نسبتا طولانی می دانسته اند. اما چگونه؟
بخشی از مغز ما، به صورت دایمی در حال تولید این روایت منسجم است. این روایت سازی که در تجربه شناختی ما، همین «من» مجزا است، در واقع بخشی از سیستم های کارکردی مغز است. اما دانشمندان چگونه می دانند که چنین است؟
در یک جراحی که بروی افرادی نادر انجام می شود، یک پل فیزیکی ارتباطی میان دو نیم کره مغز به نام کورپوس کالوزوم، بریده می شود (مثلا برای افرادی که به صرع لاعلاج مبتلا بوده اند با بریدن این پل باعث می شدند فرد صرع کامل نگیرد و دایما هوشیاری اش را از دست ندهد). اما وقتی این افراد را مورد پژوهش قرار دادند به نتایج جالبی رسیدند. این افراد را در آزمایشگاه، در شرایطی قرار می دادند که تنها نیم کره راست مغزشان، واژه «راه بیوفت» را ببیند. فرد می ایستاد و شروع به راه رفتن می کرد. اما وقتی لحظه ای بعد از او می پرسیدند، کجا می روی؟ می گفت می روم یک نوشابه بردارم! در واقع «من» یگانه او، دو تا شده بود. نیم کره چپ بی خبر از سیگنال های دریافتی نیم کره راست (به دلیل عمل بریدن پل)، به صورت دایمی تلاش می کرد روایتی یکپارچه از فرد و رفتارهایش به دست بدهد. حتی وقتی این آزمون دهها بار تکرار می شد، فرد بدون هیچ تلاشی برای فریب کاری، صادقانه چیزی سر هم می کرد تا توضیح عملی که نمی دانست از سوی دیگری به او دیکته شده را بیابد.
در آزمایشی دیگر، به چشم چپ، یک سری سیگنال می فرستادند و به چپ راست یک سری. بعد از فرد می خواستند با هر دست، از میان گزینه ها، چیزهایی که به سیگنال فرستاده شده نزدیک تر است را انتخاب بکند. وقتی نیم کره راست، برف را می دید، پارو را به درستی انتخاب می کرد. و نیم کره چپ وقتی مرغ را می دید، به درستی پنجه مرغ را انتخاب می کرد. اما وقتی از فرد می پرسیدند که چرا اینها را انتخاب کرده، او می گفت پنجه که به مرغ می آید، پارو را هم برای تمیز کردن مرغدانی برداشتم!
نتیجه اینکه «من» وجودی، که تجربه ای بلاواسطه است، به گونه ای که بسیاری از فلاسفه حتی حاضر به تشکیک در آن نیستند، بخشی از مکانیسم های مغز است که در واقع با ایجاد یک توهم، ما را در توازن ذهنی برای حفظ عاملیت در مقابل دنیای بیرون نگاه می دارد. این البته باعث کج فهمی های تاریخی زیادی از ابتدای تاریخ فلسفه تا همین امروز شده است.
 ·  Translate
56 comments on original post
2

R ehb

Shared publicly  - 
 
 
oh wow

Screens covering 270 degrees in the keynote area.

#io15
3 comments on original post
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
WTF!!
#radiohead
The singer - whose hits include Karma Police and No Surprises - inexplicably appears on Marital and Sexual Problems in Men, which promises to help 'sexual problems between couples'.
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
 
A #Lollipop with that, sir ?

As you know, +Android *5.0* more known under the name of #Lollipop begins to be deployed on our devices from today, November 3 in the next few hours ! Is this not a good news? :-)

The good practices to know
To receive automatically the OTA update, you need to have an unmodified software device.
The update is completely random, do not waste your time to click on the search for update button, is unnecessary. 
Indeed, the frequency of research to find out if an update is available alternates between 2 and 5 hours depending on the product and the manufacturer.
Just be patient.

Bad practices
Clear the data from Google Services Framework is a very bad idea.
Indeed, each device via this process, is identified by an ID system generated based on the date of construction, the mobile operator, the first launch of the device and in fact the brand and model of the phone.
By removing this process, theoretically you move your device at the end of the list of the deployment, which will slow the arrival of the update.

Device compatible for the update
Owners of the Nexus devices range start from #Nexus4, #Nexus10, #Nexus7 (2012 and 2013) and of course the #Nexus5 be the first to receive the update. Google Play Edition devices will undoubtedly be the second to receive the update.
(The list below is subject to change, please refer to the manufacturer's website to make sure that your device is compatible)

Google Play :
Moto G, HTC One M8, Samsung Galaxy S4, HTC One (M7), Sony Z Ultra and the LG G Pad 8.3 
Samsung :
All 2014 devices.
Motorola :
#MotoX, #MotoG (original and 4G), #MotoE, #DroidUltra, #DroidMaxx and #DroidMini.
LG :
#LGGPro, #LGG2 (original and pro) , #LGG3 and G Pad 8.3
Sony :
All the Z range.
HTC :
HTC One (M7 and M8), Mini and Mini 2

Stay tuned for a post surprise about Android 5.0 will follow this week! :-)
#Android #Lollipop #MarcTips
Originally from +GooSphere in french.

_________________
To know more about android : https://support.google.com/android/?hl=fr
We also have a Nexus helpcenter : https://support.google.com/nexus
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
Congrats
 
Maryam Mirzakhani, the first female winner of Fields Medal

Often described as the "mathematician's Nobel Prize", the Fields Medal has never been won by a female mathematician since it was established in 1936. Until now.

"A native of Iran, Maryam Mirzakhani is at Stanford University in California. She won for her work on “the dynamics and geometry of Riemann surfaces and their moduli spaces.”

“Perhaps Maryam's most important achievement is her work on dynamics,” says Curtis McMullen of Harvard University. Many natural problems in dynamics, such as the three-body problem of celestial mechanics (for example, interactions of the Sun, the Moon and Earth), have no exact mathematical solution. Mirzakhani found that in dynamical systems evolving in ways that twist and stretch their shape, the systems' trajectories “are tightly constrained to follow algebraic laws”, says McMullen

Read more at http://www.nature.com/news/iranian-is-first-woman-to-nab-highest-prize-in-maths-1.15686
3

R ehb

Shared publicly  - 
 
 
That’s a wrap. Catch up with everything you missed during today’s keynote: http://g.co/go/io2015blog #io15
50 comments on original post
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
Robert T. Best originally shared to io15:
 
Here is the direct +YouTube​ link to watch the Keynote at #io15 
19 comments on original post
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
 
We’re all set up and ready to go -- see you tomorrow! #io15
132 comments on original post
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
👌
 
Well this is fun -- didn't realize Radiohead had done these live basement studio recordings of their albums! Here's "In Rainbows," and there are others too:
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
 
Watch @jzemlin discuss The State of Linux in his #LinuxCon + #CloudOpen keynote from yesterday. http://bit.ly/1tuAsbw
1

R ehb

Shared publicly  - 
 
Tired of seeing the Sublime Text registration popup? Enter now to win your very own FREE license for Sublime Text 3. (If you’ve already paid for your Sublime license, enter anyway and I’ll send you the full cost of your license if you win.) In addition, I’ll send you free tips to help you master Sublime Text. (I send 1-3 emails per week, and you can unsubscribe at any time.)
1
Story
Tagline
#rehbism
Introduction
Computer Engineer - #Linux - #Freedom Lover! and Astronomer.
Education
  • Alborz College
Links
YouTube
Work
Occupation
A Life Hac/<er
Basic Information
Birthday
June 16
Relationship
Single
Other names
ًRehb -رِچ