Shared publicly  - 
 
Pokud jste dneska večer chtěli cestovat z Prahy na Moravu, nebo naopak zítra ráno do Prahy, a už na vás nevyšlo místo, máte druhou šanci: právě jsme přidali další relax vagon na IC 1017 (z Prahy 19.33) a zítřejší IC 1004 (z Havířova 6.27). Tuto soupravu budeme držet jako pětivozovou i nadále.
Translate
7
Jan Skřivánek's profile photoJohn T. Cooper's profile photomilan “orti” zach's profile photoRegioJet's profile photo
9 comments
Translate
 
Námět pro České dráhy: pokaždé, když přidají vůz, měly by dát comment na Google+. Podstrčím to do STZ.
Translate
Translate
 
Dvě z mnoha ne/pravidelných posílení: z důvodu zvýšené frekvence na trati Strakonice - Blatná dne 27.4. a zpět Mačkov – Strakonice dne 29.4.2012 proveďte následující opatření:
1. V ŽST Blatná přidejte dne 27.4. přívěsný vůz 012 ze zálohy na vlak Os 17912 / Os 17915 v trase Blatná – Strakonice a zpět.
2. V ŽST Blatná přidejte dne 29.4. přívěsný vůz 012 ze zálohy na vlak Os 17910 / Os 17913 v trase Blatná – Strakonice a zpět.
Translate
 
jen taková technická Havířov není na Moravě ;-)
Translate
 
Dne 24. dubna 2012 zajistí DKV Plzeň z dom.st. České Budějovice vůz 2. třídy, který označí číslem 360 a odešle jej na konci soupravy vlaku R 1251 jako posilový do Prahy hl.n. s obratem za loko na R 1254 / pokračuje další den R 1243 / R 1252. ŽST. Praha hl.n. žádám o úpravu aktuální staniční technologie s ohledem na obrat vlaků R 1251 / R 1254 dne 24.04. a R 1243 / R 1252 dne 25.04.2012 v posílené soupravě.
Translate
 
1) Pátek 27. dubna 2012 a 04. května 2012:

a) Ve dnech 27. dubna 2012 a 04. května 2012 vystaví DKV Olomouc – PJ Bohumín dva posilové vozy, které odešle za vlakovou loko na R 402 / Sv 402 ONJ s přechodem jednoho vozu jako číslo 763 na posilu Sv 149 / Ex 149 v úseku (Praha ONJ – řadit na konec) – Praha hl.n. – Bohumín, druhého vozu jako číslo 761 posilu Sv 151 / Ex 151 v úseku (Praha ONJ – řadit na konec) – případné zpoždění vlaků Ex 149 a Ex 151 z důvodu mimořádné manipulace v ŽST. Bohumín tolerujte.
b) Ve dnech 27. dubna 2012 a 04. května 2012 zajistí DKV Praha z dom. st.Praha hl.n.(ONJ) a označí vůz číslo 764, který odešle na Sv 29171 s přechodem na konec EC 175 jako posilu v úseku Praha hl.n. – Břeclav (18:54) s mimořádným přechodem na konec EC 76 (20:06) jako posilu do Prahy hl.n. / Sv 76 Praha ONJ.
c) Ve dnech 27. dubna 2012 a 04. května 2012 budou vlaky EC 142 / Sv 142 v úseku Žilina – Praha hl.n. – Praha ONJ s přechodem dne 28. dubna 2012 a 05. května 2012 vlaky Sv 143 / EC 143 posíleny o jeden posilový vůz Beer ZSSK č. 364 (u vlaku EC 142 řazen za loko, u vlaku EC 143 na konci).

2) Sobota 28. dubna 2012 a 05. května 2012:

a) Ve dnech 28. dubna 2012 a 05. května 2012 vystaví DKV Praha – PJ ONJ a označí jeden posilový vůz s číslem 765 a přidá na konec Sv 127 / EC 127 jako posilu do Žiliny s návratem na EC 126 / Sv 126 (řazen za loko).
b) Ve dnech 28. dubna 2012 a 05. května 2012 vystaví DKV Praha – PJ ONJ a označí posilový vůz s číslem 766 a přidá jej na konec Sv 145 / EC 145 do Žiliny pro posilu EC 144 / Sv 144 (řazen za loko).
c) Ve dnech 28. dubna 2012 a 05. května 2012 vystaví DKV Olomouc – PJ Bohumín a označí jeden posilový vůz s číslem 747 a přidá do R 402 mezi vozy číslo 355 – EWP 3106 a 347 – EWP 3104 / Sv 402 ONJ s přechodem na Sv 111 / EC 111 jako posilu do Bohumína (přijede řazen mezi vozy číslo 347 – EWP 3104 a 355 – EWP 3106).

3) Pondělí 30. dubna 2012 a 07. května 2012:

a) Ve dnech 30. dubna 2012 a 07. května 2012 zajistí DKV Praha z dom. st.Praha hl.n.(ONJ) a označí vůz číslo 765, který odešle na konci Sv 778 do Prahy hl.n. (14:44) s mimořádným přechodem na konec EC 175 jako posila v úseku Praha hl.n. (15:42) – Budapest Keleti (22:35) s návratem ve dnech 01. a 08. května 2012 za loko na EC 272 / Sv 272 v úseku Budapest Keleti (13:25) – Praha hl.n. / Praha ONJ.

4) Úterý 01. a 08. května 2012:

a) Ve dnech 01. a 08. května 2012 ve vlaku EC 120 v úseku Košice – Praha hl.n. bude vůz pro přepravu automobilů DDm č.360 řazen mimořádně za lokomotivou, nikoli na konci vlaku. DKV Olomouc z dom.st.Valašské Meziříčí přidá na konec vlaku EC 120 celkem 2 posilové vozy, které pokračují z Prahy hl.n. na Sv 120 do Prahy ONJ, kde budou mimořádně přeřazeny pro posilu Sv 121 / EC 121 v úseku Praha hl.n. – Valašské Meziříčí ve dnech 02. a 09. května 2012. Posilové vozy řaďte z Prahy ONJ na konec vlaku Sv 121, vůz číslo 372 za loko do Sv 121. Autovůz DDm číslo 360 řaďte z Prahy hl.n. mimořádně za lokomotivu. Zpoždění EC 120 a EC 121 z důvodu přidávání a odebírání vozů v ŽST. Valašské Meziříčí tolerujte. Vůz číslo 372 mimořádně projíždí na Sv 120 do Prahy ONJ s přechodem 10.04.2012 za loko do Sv 121. Vlaková četa EC 120 proto upozorní cestující v tomto voze, že vůz ze stanice Praha hl.n. pokračuje dále.
b) Ve dnech 01. a 08. května 2012 budou vlaky EC 120 / Sv 120 s přechodem ve dnech 02. a 09. května 2012 vlaky Sv 121 / EC 121 v úseku (Košice – řazen za loko) – Praha hl.n. – (Praha ONJ – u Sv 121 řazen na konci) – Praha hl.n. (řazen mezi vozy 365 a 360) – (Košice) posíleny o jeden vůz Beer ZSSK číslo 765.

Mám pokračovat?
Translate
 
Děkujeme za výpisy z depeší o mimořádných posilách. :-) My mluvíme o trvalém navýšení kapacity soupravy.
Translate
Add a comment...