Profile cover photo
Profile photo
Różokrzyż Polska
Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża w Polsce
Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża w Polsce
About
Posts

Post has attachment
Kto potrafi doprowadzić do spokoju nieczystości swego serca?
Kto potrafi stopniowo rodzić się w Tao, poprzez długo zachowywany spokój?

Ten, kto posiada Tao, nie pragnie być napełniony. Właśnie dlatego, że
nie jest napełniony, po wszystkie czasy zabezpieczony jest przed zmianą.

Tao Te King, rozdział 15

Poprzez mostek wypromieniowywane są wszystkie pragnienia, a następnie przyswojone zostaje to, co pojawia się jako reakcja na nie. Mostek jest zatem niczym otwarta księga. Wszystko, co w ten sposób przenika do waszego systemu, określa rodzaj i stan wibracyjny waszej krwi. Z kolei wasz chwilowy stan krwi określa magnetyczną asymilację systemu mózgowego, a także decyduje o stanie pozostałych świateł życiowych. Końcowym efektem tego procesu są wypływające z systemu mostka magnetyczne płomienie pragnień.

Widzicie więc, dlaczego w przybytku serca mieści się tak wiele nieczystości i dlaczego rozprzestrzeniają się one stamtąd zarówno na wnętrze człowieka, jak i na otoczenie zewnętrzne. Prawdziwy spokój, będący oznaką nowego człowieka, prawdziwy spokój duszy, tak długo będzie wykluczony, jak długo w systemie mostka
będą rodzić się rozmaite poruszenia właściwe dialektycznemu stanowi życia. Pięciokrotna dusza dialektycznego człowieka na mocy samej swej natury nigdy nie pozostaje w spokoju. Fundamentalny niepokój dialektycznego uniwersum, wrogość natury, strach, troska i lęk, radość i cierpienie, walka o przetrwanie, wszystko to przetacza się przez duszę człowieka i tworzy jej jakość. Dlatego konieczny jest spokój duszy, wewnętrzna równowaga i cisza. Każdy człowiek za tym tęskni, ponieważ spokój duszy pozytywnie wpływa na zdrowie. Nieustanny niepokój duszy jest przyczyną wielu wyniszczających wydarzeń w naszym życiu, a w konsekwencji – przyczyną chorób i śmierci. Ten kto odnajdzie spokój, będzie uzdrowiony.


CHIŃSKA GNOZA Komentarz do TAO TE KING Lao Tse
Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Rozdział 15-II „Nieczystości serca”
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Odkrywające światło Gnozy nie tylko bezlitośnie demaskuje, ale też przede wszsytkim udziela swej pełnej miłości pomocy i doprowadza do całkowitego oczyszczenia. Światło gnostyczne jest nie tylko promieniowaniem - takim jak poświata lampy - lecz jednocześnie jest ono siłą Światła: doprowadza do zmian w naszym systemie osobowości. I nikt z nas nie musi pytać: "czy Światło zbawienia mnie złamie?" Kiedy zbliżamy się do Gnozy w całej powadze, to znaczy, kiedy nasza postawa wobec Gnozy opiera się na pragnieniu, wówczas gnostyczne światło zawsze działa w sposób uzdrawiający, pomocny i pobudzający. Jest to wieczne i powszechne prawo Miłości. Światło Miłości nigdy nas nie opuści, o ile my go nie porzucimy.
/Catharose de Petri, "Pieczęć Odnowy"/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Niedoskonałe stanie się doskonałe. Krzywe stanie się proste.
Puste stanie się pełne. Zużyte stanie się nowe.
Tao Te King, rozdział 22

Gdy człowiek zrodzony z tej natury i przywiązany do niej doświadczy na własnej skórze wystarczająco wielu ciosów przeciwnatury i zostanie w swojej niższej naturze całkowicie skruszony, wówczas może się zdarzyć, że wreszcie dosłyszy krzyk, głos serca praatomu. Wówczas rozproszy się ciemna chmura rozpościerająca się pomiędzy wzniosłym umysłem Tao, znajdującym się „pośrodku”, a skruszonym sercem kandydata. Wtedy poszukujący człowiek ponownie ujrzy przed sobą drogę do doskonałości i stanie z nią twarzą w twarz.

W swojej Etyce Spinoza pisze: „Kto jest powodowany lękiem i czyni dobro z lęku przed złem, nie kieruje się rozumem. Jednakże człowiek, który zostanie poruszony przez najwyższy rozum, ten rozum, który jest pośrodku, nie dozna nigdy niczego innego, jak tylko radości i intensywnego pragnienia.”

CHIŃSKA GNOZA Komentarz do TAO TE KING Lao Tse
Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri
Rozdział 22-I „Cztery wielkie możliwości”
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do KOSZALINA na medytację gnostyczną pt.: "Trzy prawdy"

WSTĘP WOLNY

Głęboko w nas, w naszych duszach, żyje pragnienie miłości i szczęścia, tęsknota za powrotem do domu, tęsknota która jest silniejsza niż wszystko, co świat ma nam do zaofiarowania. Dopóki ta wewnętrzna tęsknota nie zostanie przez nas rozpoznana, dopóki nie zareagujemy na jej cichy szept, dopóty nasze życie będzie niepełne i na próżno będziemy szukali trwałego szczęścia. Uczucie wszechogarniającej tęsknoty łączy nas z innymi ludźmi, z całym stworzeniem, ze wszystkim co żyje. Pochodzi z przejawiającego się poza świadomością ukrytego jądra, które chce być rozpoznane i pragnie przebić się na powierzchnię naszej świadomości.

Więcej szczegółów na stronie:
https://rozokrzyz.pl/events/event/medytacja-gnostyczna-trzy-prawdy-2/

Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W ciele znajdujemy także trzy przybytki, powołane do oddawania czci prawdziwej ludzkiej trójjedni: głowa musi stać się przybytkiem Ducha, serce przybytkiem duszy, a system śledziony i wątroby, zwany przez nas świątynią biologiczną, musi stać się przybytkiem ciała.
Te trzy świątynie muszą harmonijnie współdziałać ze sobą, każda stosownie do swego stanu i przeznaczenia. Świątynia biologiczna powołana jest do tego, aby regulować wszystkie naturalne procesy osobowości i dbać o nie stosownie do rodzaju duszy i Ducha. Jeżeli punkt ciężkości ukierunkowania spoczywa na linii biologicznej i dialektycznej, na linii horyzontalnej, tak jak to ma miejsce u większości ludzi, to serce i głowa podporządkują się temu. W następstwie tego widzimy, jak w osobowości zachodzi proces krystalizacji, serce staje się chaosem astralnych niepokojów, a mózgowy rozum jest czynny i przydatny tylko dla zwykłego, naturalnego i zwierzęcego życia. Serce nie może wtedy stać się ciche przed Gnozą, lecz będzie odzwierciedlać walkę o byt, która zawsze zakończy się śmiercią.

Jan van Rijckenborgh „Pragnoza Egipska” tom I, rozdz. 29 – Stańmy się cisi!
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do SZCZECINA na MEDYTACJĘ GNOSTYCZNĄ pt. "Trzy prawdy" w dniu 15 stycznia 2019r. na godz. 18:15

[...] Głęboko w nas, w naszych duszach, żyje pragnienie miłości i szczęścia, tęsknota za powrotem do domu, tęsknota, która jest silniejsza niż wszystko, co świat ma nam do zaoferowania.[...]

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji na stronie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do SZCZECINA na MEDYTACJĘ GNOSTYCZNĄ pt. "Trzy prawdy" w dniu 15 stycznia 2019r. na godz. 18:15

[...] Głęboko w nas, w naszych duszach, żyje pragnienie miłości i szczęścia, tęsknota za powrotem do domu, tęsknota, która jest silniejsza niż wszystko, co świat ma nam do zaoferowania.[...]

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji na stronie
https://rozokrzyz.pl/events/event/medytacja-gnostyczna-trzy-prawdy/
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Człowiek będzie wolny wtedy, gdy posiądzie wewnętrzne światło,
gdy utoruje światłu drogę w samym sobie.
/Catharose de Petri/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded