BHP Tworóg
Pełen zakres usług BHP:
Służba BHP Zasadniczą ofertę stanowi całościowe wykonanie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie zlecenia.Pracodawca zyskuje profesjonalną ekipę do zadań BHP składającą się ze pracowników z długoletnim doświadczeniem. Zarazem taka firma nie jest obarczona tak wysokimi kosztami, jakie generowałoby stworzenie służby BHP z pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Szkolenia z zakresu BHP
Na terenie Tworoga i okolic realizujemy szkolenia:
- Szkolenia wstępne ogólne BHP, jakie powinni odbyć nowi pracownicy w pierwszym dniu zatrudnienia;
- Szkolenia okresowe z zakresu BHP: program tego szkolenia BHP każdorazowo ustalamy z osobą decyzyjną, żeby idealnie trafiało ono w potrzeby związane z bezpieczeństwem w danym zakładzie.
- Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej - w każdej firmie potrzebne jest określenie osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc - właśnie takim pracownikom dedykujemy nasze szkolenie, na naszym szkoleniu wyłożona jest część teoretyczna (podstawy wiedzy o urazach, przedyskutowanie konkretnych sytuacji teoretycznych, także z zastosowaniem materiałów audiowizualnych prezentacje), a także część z ćwiczeniami kiedy ćwiczy się zdobytą wiedzę teoretyczną na manekinach i w parach.
Ocena ryzyka zawodowego - pełna dokumentacja
Sporządzamy oceny ryzyka zawodowego na dowolne stanowisko pracy, nabyta przez Nas wiedza i doświadczenie pozwalają rzetelnie określić ryzyko zawodowe na każdym stanowisku pracy. Oceniamy ryzyko na dowolnych zleconych stanowiskach pracy z przeanalizowaniem panującej na nich organizacji pracy, czynników szkodliwych, uciążliwości, czynników biologicznych, z uwzględnieniem kosztu energetycznego pracy., dlatego pracodawca nie musi obawiać się, że zostanie ona zakwestionowana przez PIP w trakcie ewentualnej kontroli.
Postępowania po wypadkach w przedsiębiorstwach
Przeprowadzamy na zlecenie postępowania powypadkowe po wypadkach: lekkich, ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Jako element usługi, możemy także reprezentować przedsiębiorstwo - naszego klienta przed organami nadzoru nad warunkami pracy, jak Inspekcja Pracy, Sanepid, Prokuratura - w zakresie związanym z BHP.
Przygotowanie firm z Tworoga do kontroli z Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej
Przygotowujemy także zakłady do kontroli z PIP, Sanepid-u - w zakresie związanym z BHP; z uwzględnieniem planowanego terminu kontroli / czasu, jaki do niej pozostał.
Sprawdź ofertę:
http://www.pwljm.pl/bhp-tworog/
Shared publiclyView activity