Profile cover photo
Profile photo
PropsOps Cosplay Site
223 followers
223 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
【Gallery 2018 - Maruya #24】
http://propsops.com/gallery/2018/maruya-24/

ทางเข้าหน้า Gallery รูปและวิดีโอจากงาน Maruya ครั้งที่ 24 รวมทั้งสิ้น 264 รูป

• รูปกิจกรรมบนเวที อาทิ เกสต์คอสเพลย์คุณ Sansin, การแสดง Showtime จากวงต่างๆ
• รูปบรรยากาศงานคอสเพลย์ที่มาร่วมงาน
• 「Interview」 บทสัมภาษณ์เกสต์คอสเพลย์คุณ Sansin
• 「Video」 การแสดง Showtime บนเวทีทุกวง, คลิปช่วงเกสต์คอสเพลย์คุณ Sansin บนเวที, คลิปพาเที่ยวงาน Event Review
Add a comment...

Post has attachment
Interview | SANSIN คอสเพลย์เยอร์สาวหล่อสุดเฉียบจากเกาหลีใต้ในงาน Maruya #24
--
มาแล้วค่ะ กับบทสัมภาษณ์เกสต์คอสเพลย์สาวหล่อที่เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆมากมาย คุณ Sansin จากเกาหลีใต้กับการกลับการมาเยือนไทยอีกครั้ง
ขอขอบคุณคุณ Sansin และทางงาน Maruya สำหรับโอกาสในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะ
--
ก็พยายามเก็บบรรยากาศช่วงสัมภาษณ์และเก็บรูปมาฝากกัน หวังว่าจะชอบกันนะคะ
Cosplus by Props&Ops - http://propsops.com/magazine/sansin-interview-maruya-24/
Add a comment...

Post has attachment
▶️ Video | Guest Cosplayer คุณ Sansin บนเวทีงาน Maruya #24

อันนี้ก็จะชัดกว่าตอน Facebook Live ไปนะครับผม
(เวอร์ชั่น YouTube ดูได้ที่ : https://youtu.be/4hgaRIYetyg)

ดูรูปงานได้ที่ |
http://propsops.com/gallery/2018/maruya-24/
Add a comment...

Post has attachment
▶️ Video | คลิปไฮไลต์พาเที่ยวงาน Maruya #24
เป็นคลิปรวมไฮไลต์ต่างๆจากในงานนะครับ อาทิ
- บรรยากาศของงาน
- คอสเพลย์ที่มาร่วมงานมากมาย
- การแสดงบนเวทีจากวงต่างๆ Magical, Mahou Negi, SiamDream「サイアムドリーム」 และ Gohan-ya ごはんーや
- เกสต์คอสเพลย์เยอร์คุณ Sansin จากเกาหลีใต้
(เวอร์ชั่น YouTube ดูได้ที่ : https://youtu.be/sfsZThZjhRA)
Add a comment...

Post has attachment
▶️ Video | การแสดงช่วง Showtime วง Gohan-ya ごはんーや ในงาน Maruya #24
(เวอร์ชั่น YouTube ดูได้ที่ : https://youtu.be/mYWrpBfL5zM)

ดูรูปงานได้ที่ |
http://propsops.com/gallery/2018/maruya-24/
Add a comment...

Post has attachment
▶️ Video | การแสดงช่วง Showtime วง SiamDream「サイアムドリーム」 ในงาน Maruya #24
(เวอร์ชั่น YouTube ดูได้ที่ : https://youtu.be/ykfQCRaSU2g)

ดูรูปงานได้ที่ |
http://propsops.com/gallery/2018/maruya-24/
Add a comment...

Post has attachment
▶️ Video | การแสดงช่วง Showtime วง MAHOU Negi (MAHOUネギ) ในงาน Maruya #24
(เวอร์ชั่น YouTube ดูได้ที่ : https://youtu.be/dKVi2c2Yz-c)

ดูรูปงานได้ที่ |
http://propsops.com/gallery/2018/maruya-24/
Add a comment...

Post has attachment
▶️ Video | การแสดงช่วง Showtime วง Magical ในงาน Maruya #24
(เวอร์ชั่น YouTube ดูได้ที่ : https://youtu.be/lp0HDhD2yiw)
Add a comment...

Post has attachment
【งานคอสเพลย์สุดสัปดาห์นี้】 9 กันยายน พ.ศ.2561
-- -- --
อาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561
Maruya #24
@ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานการ์ตูน อนิเมะ ออกบูธสินค้าและโดจินชิ Maruya ครั้งที่ 24 ครับ โดยงานนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ Showtime การแสดงจากวงต่างๆ, Free Karaoke, และ Guest Cosplayer คุณ Sansin จากเกาหลีใต้ครับ
-- -- --
ขอให้สนุกกับทุกงานที่ไป และรักษากฎ ระเบียบ มารยาท ของแต่ละงานด้วยนะครับ
งานที่ทางเว็บประชาสัมพันธ์จะเฉพาะงานที่ผ่านเกณฑ์ของตารางงานของเว็บเท่านั้น
รายละเอียดและวิธีการไปที่ - http://propsops.com/event
Photo
Add a comment...

Post has attachment
New Event | เพิ่มงาน ABC Event
--
ลงในตารางงานคอสเพลย์ วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ห้องประชุมคอนเวนชัน โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
| Anime | Activities | Guest Cosplayer | Cosplay Contest |
--
ตารางงานคอสเพลย์ : http://propsops.com/event
Page : https://www.facebook.com/ABCevent61/
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded