Profile cover photo
Profile photo
Регистрация на фирма - Profirms.bg
130 followers
130 followers
About
Регистрация на фирма - Profirms.bg's interests
Регистрация на фирма - Profirms.bg's posts

Post is pinned.Post has attachment
Ако искате да стартирате собствен бизнес или вече имате такъв, ние от +Регистрация на фирма - Profirms.bg можем да бъдем полезни. Предлагаме експресни услуги по регистрация на фирма, прехвърляне на дружества, закриване на фирми, правно и счетоводно обслужване. Научете повече на нашия сайт - http://profirms.bg/!

#регистрациянафирма #фирма #бизнес #профирмс #profirms
Photo

Post has attachment
Иновативни проекти на 119 фирми получават финансиране от над 95 млн. лв.

#фирми #иновации #финансиране

Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева участва в официално връчване на договори по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК). По процедурата са одобрени за финансиране 119 проекта на обща стойност 95 858 376 лева, съобщи зам.- министър Везиева, цитирана от пресцентъра на Министерство на икономиката.
Тя посочи, че целта през тази процедура е да бъде намален дисбалансът между регионите в България, подпомагайки работещи производства, които водят след себе си добавена стойност и устойчиви работни места.
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е една от най- важните процедури на ОПИК, чрез която ще подпомогнем вече работещи фирми, така че те да подобрят производствения си процес в посока на въвеждане на високи технологии и производство на по-добри стоки и услуги, които да бъдат експортно ориентирани“, каза зам.-министърът на икономиката. Тя изтъкна, че интересът към схемата е бил изключително голям, като обект на оценка са били 532 проектни предложения.
Проектите по процедурата отговарят на четирите тематични области от Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/. „Най-много проекти попадат в областите „Мехатроника и чисти технологии“ – 51 и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ - 31, посочи Везиева. Останалите са в „Индустрия за здравословен живот“ и „Биотехнологии и ИКТ и информатика“.
Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност подчерта, че близо 46% от всички одобрени за финансиране проекти са с място на изпълнение в рамките на Северозападния регион на планиране. Тя съобщи, че за първи път по тази процедура информационната система ИСУН 2020 е приложена и за извършване на оценката на проектите.
“През 2017 г. ще бъде обявена нова процедура за разработване и внедряване на иновации, която е предвидена в нашата индикативна работна програма. Това ще даде възможност всички малки и микро предприятия, които са останали в резервния списък с качествени проекти, да кандидатстват отново за финансиране“, заяви Ивелина Пенева.

Източник: http://www.expert.bg/Inovativni-proekti-na-119-firmi-poluchavat-finansirane-ot-nad-95-mln-lv---588784.html
Photo

Post has shared content
Работодателите ще могат да назначават на 16 нови професии от 2017

Със заповед на министъра на труда и социалната политика беше допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите

#работодатели #назначение #професии #счетоводство

През 2017 година работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови 16 професии, с които съгласно заповед на министъра на труда и социалната политика беше допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).

Във връзка с изменения и допълнения на Класификатора на длъжностите в администрацията, приети с нормативни актове на Министерския съвет, НКПД е допълнена с 5 нови длъжности: ръководител на специализирано звено за разследване; длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър; координатор, ИТ проекти; инженер, държавен служител; инспектор в служба „Военна информация“.

Класификаторът на професиите и длъжностите е допълнен с девет длъжности във връзка с прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование: учител, старши учител и главен учител по религия в начален етап на основното образование, в прогимназиален етап или в гимназиален етап.

Списъкът се допълва още с професиите лекар, специалист по трудова медицина и оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване, съобщават още от Министерството на труда и социалната политика.

Източник: http://www.economy.bg/business/view/26881/Rabotodatelite-shte-mogat-da-naznachavat-na-16-novi-profesii-ot-2017-
Photo

Post has attachment
Парно и топла вода няма да поскъпват до края на отоплителния сезон

Това заяви председателят на КЕВР, въпреки че комисията предвижда близо 5% поскъпване на природния газ от 1 януари

#парно #топла #вода #КЕВР

Днес (27 декември) в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) беше проведено обсъждане на цената на природния газ от 1 януари 2017. След заседанието председателят на комисията Иван Иванов заяви, че КЕВР предвижда цената на „синьото гориво“ да се увеличи с до 5%, което няма да се отрази по никакъв начин върху цената на парното, топлата вода и високоефективната електроенергия, съобщи БНР.

Исканото от „Булгаргаз“ увеличение на природния газ бе близо 14% и от компанията заявиха, че ако суровината поскъпне само с 5% това няма да е достатъчно и те ще генерират загуби в размер на около 35 млн. лева.

От „Топлофикация – София“ поискаха 3% увеличение на парното, ако газът поскъпне с 5% от 1 януари. Инж. Иванов обаче бе категоричен, че до края на отоплителния сезон промяна в цената на парно и топла вода няма да има – както за потребителите, така и за бизнеса.

Окончателното решение за цената на природния газ от 1 януари, КЕВР ще вземе на закрито заседание на 30 декември.

Източник: http://www.economy.bg/bulgaria/view/26815/Parno-i-topla-voda-nyama-da-poskypvat-do-kraya-na-otoplitelniya-sezon
Photo

Post has shared content
Приходите на Агеция "Митници" за годината са близо 8,3 млрд. лева

#приходи #агенция #митници #милиарда #лева

По предварителни данни през 2016 г. Агенция „Митници“ отбелязва приходи от близо 8,3 млрд. лв., или с 2,8% (230 млн. лв.) повече от постъпленията през 2015 г., съобщават от агенцията.
Очакваното преизпълнение на годишния план е в размер на около 317 млн. лв. (4,0%). Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, в началото на месец декември Агенция „Митници“ преведе на Министерство на земеделието и храните 70,9 млн. лв. Така очакваните касови приходи за 2016 г. ще бъдат над 8,2 млрд. лв. или с 2% (159 млн. лв.) над касовите приходи за 2015 г.
Приходи от акцизи
Постъпленията от акцизи през 2016 г., намалени с възстановените средства за държавна помощ на земеделските стопани, се очаква да бъдат в размер на над 4,8 млрд. лв. или с 6,2% (280 млн. лв.) над касовите приходи за 2015 г. Очакваното изпълнение превишава предвидените в ЗДБРБ за 2016 г. разчети с 2,9% или с около 135 млн. лв. Ръст се отчита при всички групи стоки, като най-значителен е този при акцизите, събрани от тютюневи изделия, което се дължи както на приложените през 2016 г. по-високи акцизни ставки, така и на ръст в количествата на обложените с акциз цигари, тютюн за пушене, пури и пурети.
Приходи от ДДС при внос
Събраните приходи от ДДС при внос се очаква да бъдат над 3,2 млрд. лв. Въпреки отчетените по-ниски нива спрямо 2015 г. на вноса от трети страни (спад от 9,8% по предварителни данни на НСИ за десетте месеца на годината), отчетеното значително намаление на годишна база в борсовите цени (в долари) на суровините, които формират основна част от вноса от трети страни, по-ниските нива на годишна база на курса на долара спрямо лева, очакванията за 2016 г. са спадът в постъпленията от ДДС при внос спрямо 2015 г. да бъде сведен до 3,9% (132 млн. лв.).
Приходи от мита
Очакваните постъпления от мита за 2016 г. са над 171 млн. лв., или със 7,9% (12,6 млн. лв.) над събраните мита за 2015 г. Годишният план, предвиден в ЗДБРБ за 2016 г., е преизпълнен с 14,4% или 21,5 млн. лв.
Акцизни нарушения
По предварителни данни, за 2016 г. служителите на Агенция „Митници“ са извършили над 53 000 проверки по Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове и Валутния закон. Съставени са над 5355 акта за установяване на административни нарушения, което е ръст с над 3,4% спрямо съставените актове за 2015 г. Образувани са над 500 досъдебни производства, което е ръст с 5% спрямо същия период на миналата година.

Източник: https://www.expert.bg/mainnews/Prihodite-na-Ageciq-%22Mitnici%22-za-godinata-sa-blizo-83-mlrd-leva-583717.html
Photo

Post has attachment
Българчета се завърнаха с 3 златни и 9 сребърни медала от WMTC 2016

Двата отбора на СМГ, които представиха страната ни на Седмото международно състезание по математика WMTC 2016, завоюваха и I-ви места в Отборното и цялостното класиране

#българи #математика #медали #злато #световно #първенство

От 23 до 27 ноември 2016 в Южна Корея се проведе Седмото международно състезание по математика WMTC 2016. В надпреварата взеха участие около 650 ученици, разпределени в 75 отбора от 20 държави, сред които САЩ, Китай, Корея, Тайван, Тайланд, Филипини, Хонг Конг, Индонезия, Австралия, Египет, Сингапур и други. България бе представена от два отбора на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Учениците бяха разпределени в две различни възрастови групи – Junior (ученици до 12-годишна възраст) и Intermediate (ученици до 16-годишна възраст).

Състезанието е в три етапа: индивидуален, отборен и щафета.

Учениците във възрастова група Junior се класираха на първо място в общото класиране, на първо място в отборното класиране и взеха един златен и пет сребърни медала в индивидуалното класиране.

Медалисти:
Иван Тагарев, 6 г клас - златен медал;
Андрея Христова, 6 а клас – сребърен медал;
Антония Илиева, 6 г клас – сребърен медал;
Благо Гунев, 6 г клас – сребърен медал;
Борис Петруняшев, 6 а клас – сребърен медал;
Константин Илиев, 7 г клас – сребърен медал;
Учители и ръководители на учениците са Илия Костов и Мария Томова.

Учениците във възрастова група Intermediate се класираха на четвърто място в общото класиране, на второ място в отборното класиране и взеха два златни и четири сребърни медала в индивидуалното класиране.

Медалисти:
Евгени Кайряков, 9 е клас – златен медал;
Иво Петров, 9 е клас – златен медал;
Анна Михалкова, 8 д клас – сребърен медал;
Ева Кортезова, 8 д клас – сребърен медал;
Иван Георгиев, 8 б клас – сребърен медал;
Светлин Лалов, 8 д клас – сребърен медал;
Учител на учениците от 9 клас е Илиана Цветкова, а учители на учениците от 8 клас и ръководители на отбора са Елена Киселова и Ваня Данова.

Източник: http://www.economy.bg/charts/view/26419/Bylgarcheta-se-zavyrnaha-s-3-zlatni-i-9-srebyrni-medala-ot-WMTC-2016

Post has attachment
Благосъстоянието на българите се върна на ниво 2010 г.

Нефинансовите активи поскъпват за първи път от 2013 г., показва глобално изследване на Credit Suisse

#благосъстояние #богатство #активи #българи

Благосъстоянието на българите, измерено в американски долари, се понижи за трета година поред и се върна на ниво 2010 г. Това показва глобално изследване за богатството на държавите, изготвено от швейцарската финансова група Credit Suisse. Според него общата сума на всички местни активи е 87 млрд. долара (около 160 млрд. лв., тоест 180% от прогнозируемия БВП за годината). Това е с 2 млрд. долара по-малко в сравнение с година по-рано.

Впечатление прави повишението на нефинансовите активи в страната за първи път от три години насам, което може да се дължи на повишаването на стойността на жилищата. За първи път от 2008 г. се отбелязва и повишаване на дълговете. След временно нарастване на средните дългове на човек от населението до рекордните 4100 долара през 2009 г. след това размерът им се понижава и поддържа ниво под 2800 долара и се задържа такова в продължение на шест години. Първото чувствително повишение на този показател е от тази година, като към средата на 2016 г. средната задлъжнялост на човек от населението нараства с 14% на годишна база до около 3100 долара.

Източник: http://www.capital.bg/biznes/finansi/2016/11/22/2869052_blagosustoianieto_na_bulgarite_se_vurna_na_nivo_2010_g/
Photo

Post has attachment
САЩ притеснени от китайската инвазия в американския бизнес

#сащ #китай #американски #бизнес #инвазия #икономика

Американците са разтревожени от масовото изкупуване на щатски компании от страна на китайци.
Cлeд ĸaтo втopaтa пo гoлeминa иĸoнoмиĸa в cвeтa oтчeтe cпaд в pacтeжa cи пpeз минaлaтa гoдинa, ĸopпopaциитe в cтpaнaтa нacoчиxa пoглeдa cи нaвън и зaпoчнaxa дa тъpcят пoдxoдящи aлтepнaтиви зa инвecтиции. Caмo oт нaчaлoтo нa гoдинaтa тe ycпяxa дa изxapчaт милиapди в жeлaниeтo cи дa пpидoбият peдицa чyждecтpaнни фиpми, пoвeчeтo oт ĸoитo oт Щaтитe.
Oт Baшингтoн oбaчe изглeждa ca пpитecнeни oт aмбициитe нa Πeĸин и ca peшили дa пpeдпpиeмaт мepĸи, съобщава CNN Money. Cпeциaлнa ĸoмиcия, paзглeждaщa иĸoнoмичecĸитe oтнoшeния мeждy Щaтитe и Kитaй, пpeдyпpeждaвa, чe eĸcпaнзиятa нa aзиaтcĸaтa cтpaнa мoжe дa e зaплaxa зa нaциoнaлнaтa cигypнocт.
Eĸcпepтитe в нeя oбвинявaт Πeĸин, чe изпoлзвa oгpoмни дъpжaвни пpeдпpиятия, зa дa пocтигa цeлитe cи зaд гpaницa.
"Cъщecтвyвa виcoĸ pиcĸ oт тoвa, чe пpи пpидoбивaниятa тeзи дpyжecтвa изпoлзвaт пoxвaти, ĸoитo мoгaт дa бъдaт зaплaxa зa нaциoнaлнaтa cигypнocт", ce пocoчвa в дoĸлaд нa ĸoмиcиятa.
Caмo зa пъpвитe няĸoлĸo мeceцa нa 2016 гoдинa cĸлючeнитe oт ĸитaйcĸи инвecтитopи cдeлĸи нaдxвъpлят 108,5 милиapдa дoлapa, ĸoeтo e нaд oтчeтeнитe 106 милиapдa дoлapa зa цялaтa 2015 г.

Източник: https://www.expert.bg/SASht-pritesneni-ot-kitajskata-invaziq-v-amerikanskiq-biznes--576089.html
Photo

Post has attachment
Държавният бюджет влиза за обсъждане в парламента

Депутатите ще гласуват още здравния и социалния бюджет

#държавен #бюджет #депутати #парламент #гласуване

Трита основни бюджета за 2017 г. – държавният, на здравната каса и на социалното осигуряване, влизат за обсъждане в пленарна зала. Трите финансови рамки са подготвени от правителството на Бойко Борисов и въпреки че то подаде оставка в сряда, законопроектите ще продължат законодателния си път в парламента.
Текстовете предвиждат почти 250 млн. лв. повече за здраве и запазване на здравната вноска без промяна - 8%. С 1 процент по-висока обаче ще бъде осигурителната вноска за пенсия.

По закон, парламентът може и да отхвърли бюджета. Това би означавало да важат сметките, които бяха заложени за тази година.

Това обаче изглежда малко вероятно, тъй като ГЕРБ, Реформаторският блок и Патриотичният фронт вече заявиха, че ще подкрепят и трита бюджета. А броят на техните депутати е достатъчен, за да се приемат финансовите рамки.

Източник: http://www.economic.bg/bg/news/7/darzhavniyat-byudzhet-vliza-za-obsazhdane-v-parlamenta.html
Photo

Post has attachment
Страхувате ли се от провала? Може ли страхът от него да бъде причина за НЕпоемането на риск, което от своя страна да довете до задоволителни резултати, но никога до големи успехи?

#провал #успех #риск #резултат #страх #profirms
Wait while more posts are being loaded