Profile cover photo
Profile photo
Правни и счетоводни услуги | Profirms.bg
126 followers
126 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Ако искате да стартирате собствен бизнес или вече имате такъв, ние от +Регистрация на фирма - Profirms.bg можем да бъдем полезни. Предлагаме експресни услуги по регистрация на фирма, прехвърляне на дружества, закриване на фирми, правно и счетоводно обслужване. Научете повече на нашия сайт - http://profirms.bg/!

#регистрациянафирма #фирма #бизнес #профирмс #profirms
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Близо половината #фирми у нас смятат, че #обществените #поръчки са предрешени предварително

Обществените поръчки у нас си остават запазена територия на корупцията и бюрокрацията. Това разкрива ново проучване, в което са участвали фирми, членуващи в Българската търговско-промишлена палата. Резултатите са потресаващи - едва 1% от анкетираните твърдят, че никога не са се сблъсквали със злоупотреби и нарушения, докато 42% са убедени, че търговете и конкурсите са предрешени и се печелят от предварително набелязан кандидат. И още едно показателно число - една пета от предприятията никога не са участвали в обществена поръчка.

Допитването е проведено в средата на март сред предприятия от всякакъв калибър - от микро до големи. То ясно очертава основните спънки пред бизнеса в тази сфера, като откроява особената тежест на процедурите за по-дребните предприемачи.

55% от фирмите са буквално стресирани от тежката бумащина, свързана с кандидатстването. На първо място става дума за попълването на огромен брой документи - формуляри, справки, декларации, план-сметки, данни за персонала и т.н. За 30% от бизнеса (най-вече за по-малките компании) изискваните банкови гаранции за участие в процедурите са непосилно големи. Една пета от анкетираните се оплакват, че липсва достъпна информация за поръчката. Такъв е делът и на предприятията, които смятат, че възложителите обявяват прекалено големи обществени поръчки, които са по силите само на едри играчи, пише в. "Сега".

Проучването на БТПП издава и своеобразна присъда за "достойнствата" на новия Закон за обществените поръчки, който влезе в сила точно преди две години - през април 2016 г., и който уж трябваше да направи харченето на обществените пари по-прозрачно и по-ефективно. Внушителните 56% от мениджърите не виждат новият ЗОП да е донесъл някакво подобрение, а 31% не могат да преценят има ли ползи.

Бизнесът не само критикува, но и дава конструктивни предложения чрез анкетата. 61% посочват, че електронизацията е ключът към честни обществени поръчки. А България необяснимо се бави - макар че за е-процедури у нас се говори от години и че всички държави от ЕС са длъжни да направят електронен целия процес - от кандидатстването до фактурирането и плащането на извършените работи или на доставените стоки и услуги.

29% препоръчват да отпаднат възможностите за пряко договаряне или директно възлагане на поръчки на конкретно избрани фирми. 44% от анкетираните мениджъри настояват възложителите да не включват в условията субективни изисквания, които на практика силно стесняват кръга на участниците и предрешават победителя в състезанието. Често например министерства, агенции, общини си поръчват автомобили с такива изчерпателни "технически спесификации", че предварително е ясно с кой доставчик са се разбрали.

Ако бъдат приети, изброените предложения ще позволят на повече предприятия да участват в процедурите и ще премахнат лошия имидж на обществените поръчки и порочните практики - малък брой компании да са сред постоянно печелившите, без да са с най-добрите оферти, отбелязват от БТПП.

Източник: https://www.expert.bg/mainnews/Blizo-polovinata-firmi-u-nas-smqtat-che-obshtestvenite-porychki-sa-predresheni-predvaritelno-667745.html
Add a comment...

Post has attachment
Поредна порция нови изисквания за бизнеса

#бизнес #фирми #фирма #изисквания

От тази година големите предприятия от обществен интерес, чийто среден брой служители надвишава 500 души, трябват да подават и нефинансов отчет

Ново изискване за бизнеса влиза от тази година в сила - големите компании, освен годишния отчет за дейността си и финансов отчет, ще трябва да изготвят и нефинансов, който да публикуват заедно с другите.

Информацията за новите изисквания е от края на 2016 г., когато бяха приети в промени в Закона за счетоводството, но едва на 21 декември 2017 г. от Министерство на финансите публикуваха указания по какъв начин предприятията могат да го направят.

Важно е да уточним, че нефинансовият отчет е ново изискване, въведено с промени в Закона за счетоводството, които произтичат от европейска директива. Задължителни елементи на доклада са въздействията на компанията върху околната среда, социални и трудови въпроси, както и антикорупционните практики в предприятието.
Нефинансовият доклад, както годишният финансов отчет и докладът за дейността, покрива период от 1 година и се издава всяка година.

„Споделянето на нефинансова информация дава невероятна възможност на компаниите да представят политиките и инициативите си, във връзка с важни за обществото теми. Нещо повече, проучванията показват, че инвеститорите все повече се вълнуват от начина на управление на компанията при взимане на решение дали да инвестират в нея. Това само говори за увеличаващото се значение на нефинансовите постижения на компании, редом с финансовите успехи. А дори и целта на компанията да не са инвеститорите, най-големите ползи от нефинансовия доклад са за изграждането на позитивен корпоративен имидж и доверие към компанията и мениджмънта ѝ. Новото изискване за нефинансово докладване дава възможност на компаниите да поемат по пътя към устойчивото бизнес развитие, да демонстрират лидерство, да докажат, че наистина са отговорни и че правят бизнеса си добре и успешно“, коментира за Investor.bg Пенка Коркова, консултант в denkstatt България.

Наред с положителните страни от въвеждането на новия отчет, има обаче и някои отрицателни аспекти. На първо място, компаниите все още не са достатъчно добре информирани по въпроса, а глобата за неподаването му е в размер от 500 до 3 хил. лв. и имуществена санкция от 2 хил. до 5 хил. лв.

Новото изискване се отнася за големите предприятия от обществен интерес, чиито среден брой служители за годината надвишава 500 души. Фирмите без дейност, разбира се не са задължени да подават този документ. „Големи предприятия са тези с нетни приходи от продажби над 76 млн. лв. или балансова стойност на активите над 38 млн. лв. В Закона има точна дефиниция и за публичен интерес, накратко: компании, които са публични дружества; финансови и кредитни институции; застрахователни дружества, дружества, които предоставят комунални услуги (ВиК, електрическа енергия и топлоенергия), търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ, БДЖ и дъщерните дружества“, коментираха още от denkstatt.

Според консултантската компания специфичните указания за изготвянето на нефинансовите доклади са били оповестени от Министерство на финансите с доста голямо закъснение и заради това компаниите са били в неведение доста дълго време.

Нефинансовият доклад се подава заедно с годишния финансов отчет до 30 юни всяка година, като те могат да са част от един и същ документ или да бъдат разделени. Допълнителна такса не се дължи. До 31 юли Агенцията по вписванията предоставя списък на Национална агенция за приходите (НАП) кои фирми не са спазили срока и не са подали нефинансовата декларация, а до 30 септември на текущата година данъчните трябва да направят проверка и да установят нарушенията. Нефинансовият доклад също следва да бъде публичен и достъпен за заинтересованите страни на компанията.

denkstatt е на мнение, че създаването на отчета може да отнеме между 3 и 10 месеца.

Също така е много вероятно някои фирми да имат нужда от външна помощ за подготвянето на този документ. „От нашият опит през последните 10 години с компании в България, които доброволно избират да оповестяват нефинансова информация, изготвянето на първия нефинансов доклад е истинско предизвикателство. Дори и с наша помощ, изготвянето на добър нефинансов доклад, според международния стандарт на GRI, който компанията гордо може да комуникира с инвеститори, клиенти и изобщо обществеността, отнема по-скоро 10 месеца. Изграждането на вътрешните процеси по събиране на информация, наистина отнемат време“, обясни Пенка Коркова.

Друга любопитна подробност е, че не е съвсем ясно кой във фирмата изготвя отчета, защото нито един отдел не разполага в съвкупност с цялата информация.

„Ще трябва да се създадат крос-функционални екипи, които заедно създават доклада. Кой ръководи проекта зависи от финалните цели на компанията. Ако целта е просто отговаряне на изискванията, вероятно би бил финансовият директор. Но, ако компанията реши да се възползва от комуникационните възможности, които нефинансовия доклад създава, по-скоро би се озовал под шапката на „Корпоративни комуникации“ или „Връзки с инвеститорите“, обясниха още от denkstatt.

Иначе, Министерство на финансите препоръчва множество международни стандарти и насоки за изготвяне на нефинансов доклад. Министерството се реферира и предоставя връзки към 20 насоки, методологии и стандарти, които могат да са полезни при изготвянето на нефинансовите декларации. Проблемът е, че за компании, които за пръв път се сблъскват с тази тематика, 2 хил. страници насоки, към които се реферира МФ, могат да са, меко казано объркващи.

„Препоръките на финансовото ведомство реално се основават на добрите практики за изготвяне на доклади за устойчиво развитие. Принципите на стандарта за изготвяне на доклади на GRI (Global reporting initiative) например лесно се разпознават в препоръките на министерството. Ние от доста време работим с препоръките на GRI, като това е организацията, която беше активно намесена в създаването на изискванията за нефинансово докладване на европейско ниво“, обясни още Пенка Коркова.

Като цяло в счетоводните среди новото изискване не се толерира, защото създава излишни административни усложнение, но така или иначе то е факт и се прилага във всички страни от ЕС.

Източник: https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/poredna-porciia-novi-iziskvaniia-za-biznesa-255454/
Add a comment...

Post has attachment
Няма да могат да се #прехвърлят #фирми със #задълженията към служители.

С окончателни промени в Кодекса на труда (КТ) парламентът сложи край на практиката да се прехвърлят задлъжнели фирми на клошари. Така недобросъвестните работодатели вече няма да могат да приписват фирмата си на трети лица и да бягат от финансови задължения към работниците.

Предвижда се предприятие, в което има наети работници или служители, да може да се прехвърли, след като отчуждителят изплати дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения, задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на предприятието.

С новите текстове не се позволява и на фирмите с наказателни постановления да участват в обществени поръчки.

С промените се засилват и контролните функции на Главната инспекция по труда /ГИТ/. Инспекцията ще може да започва процедура по несъстоятелност, ако не са изплатени заплатите на повече от 1/3 от работниците в предприятието. За тази поправка настояваше омбудсманът Мая Манолова.

Новата функция Инспекцията по труда ще започне да изпълнява от 31 март догодина, след като първоначалният срок беше 1 юли 2018 г., предава БТА.

Право на гарантирани вземания имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време. Вземанията са в размер на последните шест начислени, но неизплатени месечни заплати и парични обезщетения през последните 36 календарни месеца /три години/, предхождащи месеца, в който е вписано решението по несъстоятелност.

Максималният месечен размер на гарантираните вземания се определя ежегодно със Закона за бюджета на ДОО и не може да бъде по-малък от две и половина минимални работни заплати към датата на вписване на решението в Търговския регистър.

Беше прието, когато вземанията на работниците, чиито правоотношения са прекратени през последните три години преди датата на вписване в Търговския регистър на решението, са само за начислени, но неизплатени обезщетения, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, гарантираното вземане да е в размер на неизплатените обезщетения, но не повече от четирикратния размер на минималната работна заплата към датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Депутатите разпоредиха също обезщетенията да се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който е прекратено трудовото правоотношение, освен ако в колективния трудов договор не е договорен друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със законната лихва.

Вземане на работник или служител, произтичащо от трудово или прекратено трудово правоотношение с длъжника до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в търговския регистър, се вписва служебно от синдика в списъка на приетите вземания.

За предотвратяване и преустановяване на нарушения на трудовото законодателство контролните органи на ГИТ по своя инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да дават задължителни предписания на работодателя и органа по назначаването за изплащане на неизплатените заплати и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения. Копие от влязло в сила предписание се предоставя на работника или служителя по негово искане.

Източник: https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/parlamentyt-sloji-krai-na-praktikata-da-se-prehvyrliat-zadlyjneli-firmi--252079/
Add a comment...

Post has attachment
❗ Търсим си нов колега ❗
Profirms.bg търси да назначи стажант-счетоводител за своя счетоводен отдел. Стажът е платен и ще бъде за срок от 6 месеца, след който ще се радваме да предложим постоянен трудов договор.
Затова, ако:
✅ Си студент по счетоводство, финанси, икономика или пък си наскоро завършил;
✅ Говориш и пишеш свободно на английски;
✅ Ти се работи;
✅ Имаш желание да се развиваш професионално.
Ние ще ти предложим:
✅ Работа в приятен офис в центъра на София;
✅ Обучение на високо ниво;
✅ Реална възможност за кариерно развитие;
✅ Адекватно възнаграждение с потенциал за сериозен растеж.
Кандидатствай тук: https://www.jobs.bg/job/4087772.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Как да открием магазин за алкохол и цигари? Процедура и необходими документи.
Add a comment...

Post has attachment
#Фиpми, ĸoитo нe извъpшвaт #дeйнocт, нямa дa пoдaвaт #дeĸлapaции и #oтчeти

Фиpмитe, ĸoитo нe извъpшвaт дeйнocт, oт 1 янyapи нямa дa пoдaвaт дeĸлapaции и oтчeти. Toвa пpeдвиждaт пpeдлoжeни пpoмeни в Дaнъчнo-ocигypитeлния пpoцecyaлeн ĸoдeĸc, пyблиĸyвaни нa caйтa нa Mиниcтepcтвoтo нa финaнcитe.

Mяpĸaтa e чacт oт пaĸeт зa oблeĸчaвaнe нa aдминиcтpaтивнaтa тeжecт.

Πpи гoдишния тexничecĸи пpeглeд oт coбcтвeницитe нa aвтoмoбили нямa дa ce иcĸa ĸвитaнция зa плaтeн дaнъĸ, пpeдвиждa пpoeĸтът.

Beчe нямa дa ce нaлaгa гpaждaнитe дa cи вaдят yдocтoвepeниe зa нaличиe или липca нa зaдължeния, зaщoтo щe мoжe дa ce пoлyчaвa пo cлyжeбeн peд oт Haциoнaлнaтa aгeнция зa пpиxoдитe, Aгeнция "Mитници" и cъoтвeтнaтa oбщинa, пocoчвaт oт финaнcoвoтo миниcтepcтвo.

Зa фиpмитe oтпaдa изиcĸвaнeтo дa пoдaвaт cпpaвĸa oт Tъpгoвcĸия peгиcтъp, чe нe ca в пpoизвoдcтвo пo нecъcтoятeлнocт или лиĸвидaция, ĸoгaтo пoдaвaт иcĸaнe зa лицeнз зa yпpaвлeниe нa дaнъчeн cĸлaд.

Oчaĸвa ce въвeждaнeтo нa мepĸитe дa cпecти cpeдcтвa oт вaдeнe нa xapтиeни дoĸyмeнти нa гpaждaнитe и бизнeca, дoпълвaт oт финaнcoвoтo миниcтepcтвo.

Източник: https://money.bg/economics/firmi-koito-ne-izvarshvat-deynost-nyama-da-podavat-deklaratsii-i-otcheti.html
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ако има човек на когото безусловно може да се вярва, когато говорим за #успех, това несъмнено е #Ричард #Брансън.

Вижте днешните #10 съвета за успех на един от най-великите #предприемачи на нашето време.
Add a comment...

Post has attachment
Данъчни патрули започват проверки в моловете

Ще се проверяват търговсите центрове в София, Перник, Кюстендил и Благоевград

#данъци #патрули #нап #данъчни #софия #перник #кюстендил #благоевград #мол

Данъчни патрули от ТД на НАП София започват обиколки и проверки във всички търговските обекти в столицата и областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград, съобщават от приходното ведомство.

Съвместно със служителите от отдел Оперативни проверки, патрулите ще наблюдават заведения, за които е потвърдено, че има съсредоточаване на голям брой хора, а отчетените ниски обороти будят съмнение. Засилено присъствие на органи по приходите ще има в моловете и големите търговски центрове на територията на ТД на НАП София.

След обследване на риска в такива обекти ще бъдат възлагани ревизии на фирмите и физическите лица свързани с тях. Преди седмица инспектори от отдел Оперативни проверки в ТД на НАП София наложиха принудителна административна мярка и запечатиха две заведения от голяма верига за хранене заради неиздаване на касова бележка. Собственикът на търговските обекти е отказал съдействие на служителите от НАП, но въпреки това законът е спазен и заведенията ще останат запечатани до един месец.

Други четири обекта от същата верига бяха поставени под наблюдение с постоянно присъствие на органите по приходите в тях. Цялата информация от компютрите, позиционирани в търговските обекти е копирана и се обработва със специализиран софтуер от специално обучени екипи в отдел „Ревизии“. Софтуерът позволява възстановяване, включително и на изтритите записи.

През онлайн връзката е идентифицирана друга голяма популярна верига със заведения за хранене, стопанисваща 11 обекта на територията на ТД на НАП София. Оборотите и начислените и внесени данъци и осигурителни вноски видимо не съответстват на броя на клиентите, които посещават тези заведения. Затова започват контролни покупки и наблюдения с физическо присъствие на органи по приходите във всеки един от 11-те обекта.

Както вече от НАП София информираха в началото на месец май започнаха масови проверки в търговските обекти в столицата. Завишен контрол за спазването на данъчните изисквания има и при предлагането на стоки и услуги в парковете и местата за отдих. Служителите на ТД София насочват усилията си главно към издаването на касови бележки и отчитането на оборотите, но не пренебрегват и спазването на осигурителното законодателство. Проверки се извършват съвместно и с инспектори от Фискален контрол по тържища и пазари. Само за месец са направени над 1000 оперативни проверки и са издадени актове за установени административни нарушения. Повече от 100 обекта са запечатани за срок до един месец, като в някои от тях е липсвало фискално устройство

От НАП напомнят на клиентите, че издаването на касова бележка е задължително и при плащане с дебитна или кредитна карта. Тогава търговците, освен документ от пост-терминала са длъжни да ни издадат и фискален бон. Получаването на фискален бон и неговото съхранение е важно за потребителите, защото упражняването на правата им без този документ би било силно затруднено.

Сигнали за неиздадени касови бележки могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 или на имейл infocenter@nra.bg.

Източник: http://www.economy.bg/business/view/28603/Danychni-patruli-zapochvat-proverki-v-molovete
Photo
Add a comment...

Post has attachment
4 лъжи, в които сами се убеждавате и така пречите на успеха си

Единственият човек, който може да попречи на успеха ви, сте самият вие. Не е обществото, не е държавата, не е шефът. Да, някои от нас са привилигировани с по-добър старт в живота, но всеки може да прогресира, ако е достатъчно упорит. Ето това са най-честите лъжи, в които се самоубеждаваме и чрез които сами се саботираме.
1. Трябва ми висше образование, за да успея.
Дипломата от университет съвсем не е задължителна. Когато си предприемач например, сам си си началник. А и не забравяйте, че можете да се образовате и извън учебните заведения. Има десетки полезни курсове и обучения, отворени за всеки.
2. Нямам достатъчно време.
Малко са хората, за които това твърдение реално е вярно. Ако имате време да влизате във Facebook през един час и да играете игрички на телефона си, значи имате предостатъчно време да се развивате, усъвършенствате и да работите за успеха си. Поставяйте си високи цели и не се отпускайте.
3. Прекалено стар/а съм.
Докато не сте пет метра под земята, все още можете да направите нещо със себе си. Никога не е късно да опитате нещо ново и да сбъднете някоя своя мечта.
4. Прекалено трудно е да започнеш.
Да, трудно е. Но всичко е въпрос на мотивация и инициатива. Намерете си ментор или поне някой, който да ви посъветва за сферата ви на интерес. И помнете - всяко пътуване започва с една стъпка. Щом веднъж стартирате, ще се чудите защо сте го отлагали толкова дълго.

Източник: https://www.expert.bg/bizbuzz/4-lyzhi-v-koito-sami-se-ubezhdavate-i-taka-prechite-na-uspeha-si--617089.html
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded