Profile

Cover photo
Právní poradna na internetu
53 followers|526,287 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Pinned
 
PŘEHLED SLUŽEB PRÁVNÍ LINKY

Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem. → http://www.pravnilinka.cz/pravni-poradna-online.aspx

Telefonicky vám okamžitě poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. → http://www.pravnilinka.cz/telefonicka-pravni-poradna.html

Vzory smluv levně ke stažení. → http://www.pravnilinka.cz/vzory-smluv-a-dokumentu

Zajistěte si klid profesionálně vypracovanou smlouvou k nemovitosti na míru. → http://www.pravnilinka.cz/pravni-zpracovani-smlouvy

Nejčastější právní dotazy a odpovědi levně ke stažení ve formě hotových odpovědí. → http://www.pravnilinka.cz/dotazy-a-odpovedi

Přečtěte si v bezplatné sekci právní poradny rady zkušených právníků pro stovky životních situací. → http://www.pravnilinka.cz/bezplatna-pravni-poradna-zdarma.html

V případě jakýchkoli nejasností se vám na telefonu Právní linky 596 113 100 bude věnovat naše operátorka.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
PŘI PŘEVODU NEMOVITOSTÍ VZNIKÁ POVINNOST UHRADIT DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ NEBO DAŇ Z PŘÍJMU
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

Platí, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel, a v ostatních případech nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Dosavadní dědická a darovací daň pak byla zrušena a je však nově podřazena pod daň z příjmu, i v případě darovaní tak obdarovaný může být zatížen povinností odvést daň.
 ·  Translate
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Došlo tak k menší změně právní terminologie, kdy pro daň z převodu nemovitosti se nyní používá termín daň z nabytí nemovitých věcí. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí se aplikuje v případě úplatného převodu nemovitostí, nevztahuje se tak například na darování ne...
1
Add a comment...
 
I PO SMRTI JE OSOBNOST ČLOVĚKA ZÁKONEM CHRÁNĚNA
Nový občanský zákoník - příklady z praxe ‪#‎zákoník‬

„Tak ten můj Olda nemá klid ani po smrti“ prohlásila manželka zemřelého Oldřicha Borůvky, když se doslechla o chování svého souseda. Soused Jarda Malina, nebožtíka Oldu již za jeho života velmi nenáviděl a pomlouval a rozhodl se jej znevažovat i po jeho smrti, a to zrovna ne hezkým způsobem. Jarda se nemohl smířit s tím, že se Oldovi po celý život dařilo lépe, než jemu, a proto na plot paní Borůvkové a dále i na dalších místech ve vesnici vylepil nevkusné plakáty, kterými projevoval radost nad smrtí Oldy.

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz níže
 ·  Translate
Tak ten můj Olda nemá klid ani po smrti, prohlásila manželka zemřelého Oldřicha Borůvky, když se doslechla o chování svého souseda. Soused Jarda Malina, nebožtíka Oldu již za jeho života velmi nenáviděl a pomlouval a rozhodl se jej znevažovat i po jeho smrti, a to zrovna ne hezkým způsobem. Jarda se nemohl smířit s tím, že se Oldovi po celý život dařilo lépe, než jemu, a proto na plot paní Borůvkové a dále i na dalších místech ve vesnici vylepil ...
1
Add a comment...
 
VÍTE JAKÉ SEXUÁLNÍ AKTIVITY VÁS MOHOU DOSTAT ZA MŘÍŽE?
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Základním pravidlem je, že soulož musí být dobrovolná a její účastníci dovršili alespoň 15-ti let
2. Soulož mezi příbuznými může být sankcionována odnětím svobody až na tři léta
3. Provozování prostituce je v České republice tolerováno
4. Pozor na pohlavní choroby, pokud nakazíte jinou osobu, můžete se dopustit trestného činu, i když o své nemoci nevíte
5. Oddáváte se sexu na veřejnosti? Kromě tučné pokuty Vám hrozí i trestní stíhání

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
 ·  Translate
Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů se lze dopustit.
1
Add a comment...
 
ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Rozhodčí řízení namísto řízení soudního lze sjednat prostřednictvím rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky
2. Osobu rozhodce si mohou strany zvolit samy nebo rozhodčím řízením pověřit stálý rozhodčí soud
3. Nezapomeňte, že před rozhodci nelze řešit všechny právní spory
4. K provedení procesních úkonů, které nejsou oprávněni provádět sami rozhodci, je možné požádat soud
5. Rozhodčí nález lze za určitých podmínek přezkoumat soudem

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
 ·  Translate
Určitě se již většina z Vás setkala někdy s termínem rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je alternativní formou řešení sporů oproti soudnímu řízení a mezi jeho výhody patří zejména jeho rychlost, nižší náklady, neveřejnost a bezformálnost.
1
Add a comment...
 
V PŘÍPADĚ ŽE SVĚDKOVI TRESTNÉHO ČINU HROZÍ NEBEZPEČÍ, LZE MU POSKYTNOUT ZVLÁŠTNÍ OCHRANU
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Zvláštní ochrana může být poskytnuta nejen svědkovi trestného činu, ale i například znalci nebo tlumočníkovi
2. Zvláštní ochrana může spočívat v různých formách
3. S poskytnutím zvláštní ochrany musí ohrožená osoba vyslovit souhlas
4. Chráněna osoba je povinna dodržovat některé povinnosti
5. O ukončení poskytování zvláštní ochrany rozhoduje ministr vnitra

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
 ·  Translate
Účelem zákona č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob je upravit poskytování zvláštní ochrany a pomoci svědku a dalším osobám, kterým v souvislosti s trestním řízením zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí. Podle tohoto zákona se postupuje, jen nelze-li bezpečnost ohrožené osoby zajistit jiným způsobem. Na poskytnutí zvláštní ochrany a pomoci není právní nárok.
1
Add a comment...

Communities

 
JE-LI ZAMĚSTNANEC POSTIŽEN POVODNÍ, MÁ NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

Jak řešit situace, kdy máte zcela zatopený dům či nemáte možnost se do zaměstnání dopravit? I na tyto případy pamatuje zákoník práce.
 ·  Translate
Povodně čas od času sužují i Českou republiku, přičemž v mnoha městech v případě povodní naprosto selhává doprava a lidé zůstávají uvězněni ve svých domovech. Většina z nás však musí chodit do zaměstnání. Jak ovšem řešit situace, kdy máte zcela zatopený dům či nemáte možnost se do zaměstnání dopravit? I na tyto případy pamatuje zákoník práce, a proto dnes naše bezplatné právní rady zaměříme na to, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit Vaši nepříto...
1
Add a comment...
 
HROBY, HROBKY A HROBOVÁ MÍSTA
Aktuálně z práva

V tomto článku se zaměříme především na vymezení rozdílů mezi hroby, hrobkami a hrobovými místy, neboť i přesto, že toto téma v mnohých z nás vyvolává nepříjemný pocit, je smrt a pohřbívání součástí života každého z nás a nevyhneme se jejich řešení. Z toho důvodu je tedy vhodné zaobírat se a vnímat odlišnosti mezi těmito pojmy a taktéž jejich právní povahu.
 ·  Translate
Vymezení rozdílů mezi hroby, hrobkami a hrobovými místy, jejich právní povaha, hrobové zařízení v dědickém řízení.
1
Add a comment...
 
VLASTNICKÉ PRÁVO K NEMOVITOSTI JE MOŽNÉ POZBÝT V DŮSLEDKU VYVLASTNĚNÍ
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Vyvlastnění je přípustné pouze na základě a v rozsahu stanoveným zákonem
2. K vyvlastnění je možné přistoupit, pokud se ve stanovené lhůtě nepodařilo dohodnout s vyvlastňovaným
3. Není-li vlastník nemovitosti znám, pokus o uzavření dohody o získání práv k vyvlastňované nemovitosti není potřebný
4. Vyvlastněním pozemku nebo stavby obvykle zanikají i práva třetích osob
5. Vyvlastnění musí proběhnout vždy za náhradu

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
 ·  Translate
Přesto, že je vlastnické právo chráněno mnoha právními předpisy, mimo jiné i Listinou základních práv a svobod, je možné o vlastnické či jiné právo k nemovitosti ve výjimečných případech přijít, a to na základě vyvlastnění. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zákonem.
1
Add a comment...
 
OČEKÁVÁTE VLASTNÍ NEZPŮSOBILOST PRÁVNĚ JEDNAT? VYUŽIJTE "PODPŮRNÁ OPATŘENÍ"
Nový občanský zákoník - příklady z praxe ‪#‎zákoník‬

Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím časem bude zhoršovat. Pan Borůvka už sám na sobě začal pozorovat, že začíná více zapomínat, že má problém s orientací a občas mu dělá obtíže i řeč. Začal se bát, že jakmile ho choroba více ovládne, nebude schopen se postarat sám o sebe a ani o svůj majetek.

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz níže
 ·  Translate
Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím časem bude zhoršovat. Pan Borůvka už sám na sobě začal pozorovat, že začíná více zapomínat, že má problém s orientací a občas mu dělá obtíže i řeč. Začal se bát, že jakmile ho choroba více ovládne, nebude schopen se postarat sám o sebe a ani o svůj majetek.
1
Add a comment...
 
JSTE MARNOTRATNÍ? PAK MŮŽETE BÝT VYDĚDĚNI!
Nový občanský zákoník - příklady z praxe ‪#‎zákoník‬

Dědeček Malina má v malé beskydské vísce farmu, na které chová dobytek. Farmu si postavil sám už před více než půl stoletím. Dědečkovi na farmě s usedlostí a zvířaty pomáhá jeho dvacetiletý vnuk Tomáš. Otec Tomáše, syn dědečka, nikdy nejevil o farmu ani o dědečka zájem a vždy se raději věnoval hazardu a alkoholu, z čehož mu narůstaly značné dluhy. Syn svého otce již několik let nenavštívil a nejevil o něj žádný zájem, ačkoliv se pan Malina snažil se synem několikrát navázat kontakt.

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz níže
 ·  Translate
Dědeček Malina má v malé beskydské vísce farmu, na které chová dobytek. Farmu si postavil sám už před více než půl stoletím. Dědečkovi na farmě s usedlostí a zvířaty pomáhá jeho dvacetiletý vnuk Tomáš. Otec Tomáše, syn dědečka, nikdy nejevil o farmu ani o dědečka zájem a vždy se raději věnoval hazardu a alkoholu, z čehož mu narůstaly značné dluhy. Syn svého otce již několik let nenavštívil a nejevil o něj žádný zájem, ačkoliv se pan Malina snažil...
1
Add a comment...
 
PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY V OBLASTI DOPRAVY
Pět rad zdarma pro každého ‪#‎poradna‬

1. Alkohol nepatří za volant ani za řídítka od kola
2. Jízdu přizpůsobte hlavně svým schopnostem, stavu vozidla i komunikace, abyste neohrozili ostatní účastníky provozu
3. Při překročení povolené rychlosti se vystavujete nejen riziku pokuty, ale také zákazu řízení
4. Řízení bez platného řidičského oprávnění se nevyplácí
5. Na osobu blízkou už není možné se nadále vymlouvat

Celý článek zobrazíte kliknutím na odkaz
 ·  Translate
S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také každodennímu porušování dopravních předpisů a následných dopravních nehod.
1
Add a comment...
Communities
Contact Information
Contact info
Phone
596 113 100
Email
Address
Čs. Legií 5 70200 Ostrava
Story
Tagline
Právní linka je určena všem lidem, kteří naléhavě potřebují pomoc v oblasti právní problematiky.
Introduction
Právní linka je moderní právní poradna. Je určena všem, kteří hledají právní radu. Na vaše otázky odpovídají advokáti a zkušenější koncipienti z renomované smluvní advokátní kanceláře.
Links