Shared publicly  - 
 
Naraščajoča populacija uporabnikov spleta in mobilnikov bo denar porabila pri podjetjih, ki jih bodo našli. Želite, da najdejo vas?
http://snip.ly/jlos7
Translate
Stranke množično uporabljajo splet in mobilnike za lokalno iskanje. V Sloveniji je več kot 1,4 mio uporabnikov spleta, 3/4 gospodinjstev ima dostop do spleta, 40% spletne populacije dostopa na splet prek mobilnih naprav, lokalno iskanje se izjemno povečuje ...
1
1
Add a comment...