Nesmějte se mi moc, ale fakt mě ten ohňostroj a málem požár na pracovním stole dost překvapil! Chtěl jsem osciloskopem změřit špičky odběru proudu ESP8266, takže jsem do jeho napájecího přívodu vrazil rezistor 1 Ohm a připojil sondu osciloskopu okolo něj (abych vizualizoval úbytek napětí na rezistoru, tj. přímo protékající proud). ESP8266 byl v tu chvíli napájený mým krásným "laboratorním" zdrojem postavený z ATX zdroje od PC (viz článek na blogu). Pak už jsem se nestačil divit těm jiskrám, kouři a dalším efektům!

Nebudu zbytečně chodit kolem horké kaše a řeknu to na rovinu: vůbec jsem netušil, že zemnicí svorka osciloskopické sondy je připojena na zemnicí drát v přívodním napájecím síťovém kabelu - tj. že sonda je vlastně vodivě spojena přímo s kolíkem v zásuvce. Stejně tak jsem netušil, že i GND vodiče od ATX zdroje jsou také připojené na zemnicí kolík v zásuvce! Tím pádem jsem při připojení osciloskopické sondy na rezistor ve VCC větvi vlastně zkratoval ATX zdroj přes kolíky v zásuvce, napájecí kabely a osciloskopickou sondu.

Ještě teď jsem z toho v šoku. Proč by tyhle věci měly být uzemněné? Budu muset oprášit můj bateriový osciloskop... Nebo napájet ESP8266 z baterie. Prostě se odpojit od sítě, pro jistotu.
Shared publiclyView activity