125 meddelanden om dagen skickar varje enskild IBM medarbetare (totalt 50miljoner meddelande från 400 000 IBMare). Varje dag är 320 000 av alla IBMare uppkopplade och som mest 230 000 samtidiga användare av deras chatt-program Sametime!
Shared publiclyView activity