Profile cover photo
Profile photo
Pelikan Transport ( Head Office )
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Te nderuar,
Kemi kenaqesine te ndajme me ju nje video te shkurter pershkruese te projektit me te cilet jemi prezantuar ne tenderin per " Zonen Teknologjike të Zhvillimit Ekonomik Spitallë, Durres" .

Me poshte gjithashtu ju lutem gjeni nje pershkrim te bashkimit te operatoreve ekonomike "3G", perbere nga tre shoqerite, Pelikan sh.p.k., The Best Construction sh.p.k & Vellezerit Hysa Sh.p.k.

Projekti: “Ndertim, zhvillimi, mirembajtja dhe operimi i Zones se Teknologjise dhe Zhvillimit Ekonomik ne Spitalle, Durres”
Ky eshte nje nder investimet me te medha e te rendesishme per kompanine tone, me impakt te konsiderueshem ne ekonmine e vendit.
Bazuar ne kerkesat e ketij projekti, Shoqeria Pelikan me nje experience mbi 22 vjecare permbush me se miri kriteret per kualifikim, nder te cilat mund te permendim:

• Kriteret administrative-ligjore
Shoqeria Pelikan, me aksioner te vetem, eshte e regjistruar ne te gjitha entet perkatese, me akt themelimi dhe statut, eshte ne nje gjendje te shendoshe financiare, pa detyrime dhe konform te gjitha procedurave dhe legjislacionit ne fuqi.

• Kriteret Teknike dhe Profesionale
Shoqeria Pelikan ne vite ka perforcuar sherbimet ne nivelet dhe standartet me te larta te mundshme. Eshte e certifikuar me ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.
Persa i perket projektit ne fjale, Shoqeria ka deshmi per pervoja te ngjashme te realizuara me sukses te cilat ende jane ne funksion dhe zhvillim te vazhdueshem.
Per te gjitha sektoret, qe operojme, ne zoterojme licenca, kontrata dhe certifikime.
Te gjitha operacionet mbulohen nga nje staf i plote, profesionistesh, gjithashtu te kualifikuar ne sektoret perkates.
Eksperienca e krijuar sidomos ne 10 vjetet e fundit, ne menaxhimin e terminaleve llogjistike me disa nenkontraktore njeheresh, rritja e volumeve te mallrave per keta nenkontraktore, fale edhe te punes tone, e projekton Pelikan shpk ne sfida me te medha per te ardhmen me kapacitete disa here me te medha.
Shoqeria Pelikan ka eksperience menaxhimi ambjentesh per dhjetera kliente e sherbime.
Gjithmone duke ofruar sherbim linear dhe te drejteperdrejte me profesionalizem dhe pa krijuar konflikte, te gjitha keto te menaxhuara ne kohe me korrektese dhe drejtesi.
Si pasoje klientet gjithmone kane ardhur ne rritje per shkak te sherbimit me cilesi te larte dhe pa nderhyrje ne biznesin e tyre e duke mbajtur nje profil te ulet ne raport me ta.
Mbi te gjitha kemi realizuar zgjidhje logjistike te veshtira per ta, ne nivel kombetar e global, e cila ka bere te mundur te dalim ne tregun nderkombetare te barabarte me furnizues te tjere te botes.

• Kriteret Sociale / Mjedisore
Shoqeria Pelikan I ka kushtuar vemendje te vecante kritevereve Sociale dhe Mjedisore
Sa I perket kritereve Sociale jane marre te gjitha masat paraprakisht ne perputhje me standartet kombetare dhe nderkombetare per programet e punesimit, trajnimit, transferimin e teknollogjise dhe krijimin e lidhjeve dhe munesive me Ekonomive vendase jashte zones.
Sa I perket kritereve Mjedisore, duke u bazuar ne normativat, praktikat me te mira dhe standartet me te larta te teknologjise shoqeria jone ka plane konkrete per impaktin me te vogel te mundshem ne mjedisin e zones dhe perreth.

Ju faleminderit!
Add a comment...

Post has attachment
With highly skilled professional team focused on safety, time and efficiency Pelikan Transport successfully completed 2 Project Cargo / 192 ton ( Rotors ) for the biggest investment in Albania last 30 years( 530 million Euro ) Hidrocentrali I Banjes .
Pelikan Transport | Global Logistics
Add a comment...

Post has attachment
With highly skilled professional team focused on safety, time and efficiency Pelikan Transport successfully completed 2 Project Cargo / 192 ton ( Rotors ) for the biggest investment in Albania last 30 years( 530 million Euro ) Hidrocentrali I Banjes .
Pelikan Transport | Global Logistics
Add a comment...

Post has attachment
Pelikan Transport | Global Logistics
With highly skilled professional team focused on safety, time and efficiency on your shipping and transport process.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-05-17
70 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Everywhere, always, in every aspect, is played “Game of Thrones”.
Proudly we can say that in Albania “Pelikan Transport” own throne of logistics filed.
Enjoy one of our projects made for biggest Hydropower in Albania accompanied with Game of Thrones main theme song.
Thanks for trusting on us !
Add a comment...

Post has attachment
Everywhere, always, in every aspect, is played “Game of Thrones”.
Proudly we can say that in Albania “Pelikan Transport” own throne of logistics filed.
Enjoy one of our projects made for biggest Hydropower in Albania accompanied with Game of Thrones main theme song.
Thanks for trusting on us !
Add a comment...

Post has attachment
Pelikan Transport | Global Logistics - Your Partner for Project Cargo Services !
Add a comment...

Post has attachment
Pelikan Transport | Global Logistics - Your Partner for Project Cargo Services ! 
Add a comment...

Post has attachment
Pelikan Transport | Global Logistics - Your Partner for Project Cargo Services !
Add a comment...

Post has attachment
Pelikan Transport | Global Logistics - Your Partner for Project Cargo Services ! 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded