آموزش تمامی تنظیمات مرورگر Mozilla Firefox (قسمت هفتم) - آموزش تمامی تنظیمات مرورگر Mozilla Firefox (قسمت هفتم) در قسمت قبل این آموزش بخشی از تنظیمات مربوط به سربرگ Advanced را آموزش دادیم و اکنون به دنبال قسمت های بعدی آن می رویم… اکنون به توضیح و شرح تنظیمات سربرگ Network از بخش Advanced می پردازیم. سربرگ Network دارای ۲ بخش با نام های Connection (اتصال) و Offline Storage (ذخیره سازی آفلاین) می باشد. آموزش تمامی تنظیمات مرورگر Mozilla Firefox (قسمت هفتم) در بخش Connec... http://ow.ly/2PFfk0
Shared publicly