Shared publicly  - 
 
Obveznici koji su dobili rešenja sa iznosima za koji smatraju da su previsoki trebalo bi da se žale nadležnoj poreskoj upravi, jer im to otvara mogućnost da im poreznici odrede niži iznos poreza.
http://paragraf.rs/dnevne-vesti/231216/231216-vest13.html
Translate
Paušalni poreski obveznici već dve godine se žale na to da im nadležni iz Poreske uprave ne šalju rešenja, pa ne znaju kolika im je poreska obaveza i ne mogu da je plate. Ipak, poreznici su sada rešenja poslali i pre dvadesetak dana počela su da stižu na adrese paušalnih obveznika. To je paušalcima rešilo jedan problem jer znaju kolika im je obaveza, ali im je, istovremeno, donelo nove teškoće. Naime, iznosi koji se nalaze u rešenjima za većinu s...
1
Add a comment...