Prelistajte sadržaj novog broja časopisa Pravnik u javnom sektoru, broj 34, decembar 2016. godine.
http://www.paragraf.rs/arhiva_pjs/pjs_34/index.html
Photo
Shared publiclyView activity