PREDLOG IZMENA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: Izmenom Pravilnika biće propisane olakšice za upis prava u katastar nepokretnosti supružnika kao suvlasnika na opredeljenim udelima na nepokretnosti. Navedena olakšica podrazumeva propisivanje minimalnog iznosa takse za usluge RGZ-a prilikom upisa u katastar nepokretnosti u iznosu od 300 dinara za konkretni slučaj

http://paragraf.rs/dnevne-vesti/281216/281216-vest20.html
Shared publiclyView activity