Shared publicly  - 
 
[SUDSKA PRAKSA] Koji je postupak kada državni organ uskrati informaciju od javnog značaja? Šta kaže sudska odluka Vrhovnog kasacionog suda?

https://www.facebook.com/notes/paragraf-lex/sudska-praksa-koji-je-postupak-kada-dr%C5%BEavni-organ-uskrati-informaciju-od-javnog-/10158069004655173
Translate
2
Add a comment...