Shared publicly  - 
 
Povodom Božića za vernike koji poštuju gregorijanski kalendar neradni dan je 25. decembar 2016. godine.

http://paragraf.rs/dnevne-vesti/221216/221216-vest7.html
Translate
Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) zaposleni imaju pravo da odsustvuju sa rada u dane državnih i verskih praznika.
1
Add a comment...