Profile cover photo
Profile photo
PHU JAXA Joanna Jaxa-Kwiatkowska
1 follower
1 follower
About
Posts

Zapraszamy Użytkowników TS-WIN w wersji 9 do skorzystania z opcji wyliczania listy płac.
Instrukcja obsługi: www.jaxa.pl/opis/lista-plac
Add a comment...

Post has attachment
Przypominamy polskim Użytkownikom programu TS-WIN, że w dniu 15 sierpnia 2018r. (Święto Wojska Polskiego) NBP nie publikuje kursów walut.
W związku z powyższym datę 15.08.2018 należy umieścić na liście "Dni bez kursów" w menu górnym programu: "Biblioteki: Inne".

Artykuł ze szczegółowym opisem zasad pobierania kursów walut obcych w programie TS-WIN:

www.jaxa.pl/faq/ts-win/kursy-walut-nbp
Add a comment...

Post has attachment
Od 1 lipca 2018r. obowiązuje jednolity plik kontrolny faktur.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą generowania pliku JPK_FA w programie TS-WIN

http://www.jaxa.pl/oferta/ts-win-transport-i-spedycja/opisy-zmian-i-instrukcje-obslugi-ts-win/jpk-fa/
Add a comment...

PESEL w CEIDG

Uwaga!!! Przypominamy wszystkim Użytkownikom naszych programów prowadzącym działalność w ramach CEIDG o obowiązku uzupełnienia danych w ewidencji o numer PESEL.

Obowiązek dotyczy głównie firm, które powstały przed 2001 rokiem, gdyż w 2001r. wprowadzono wymóg podawania PESEL podczas rejestracji, ale nie zaszkodzi się upewnić również w pozostałych przypadkach.

Brak PESEL w CEIDG grozi WYKREŚLENIEM z ewidencji a termin upływa 19 maja 2018r.
Add a comment...

Post has attachment
UWAGA!! W dniu 16.05.2018r. Użytkownicy programu TS-WIN zgłaszają nam problem ze sprawdzeniem statusu podatnika VAT podczas rejestracji faktur kosztowych.
Funkcja sprawdzania statusu jest bardzo pożyteczna ale jej działanie zależy od działania serwisu po stronie Ministerstwa Finansów. W przypadku kiedy serwis nie działa mamy do wyboru dwie możliwości:
1) poczekać z rejestracją faktur obcych, aż serwis zacznie działać
2) wyłączyć funkcję sprawdzania statusu w TS-WIN do czasu, aż serwis zacznie działać i do tego czasu wprowadzać faktury kosztowe bez sprawdzania

W pierwszym przypadku faktury można ewentualnie wpisać bez rejestracji (żeby nie tracić czasu) a zarejestrować później.
Działanie serwisu można z kolei zweryfikować pod adresem:
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/sprawdzanie-statusu-podmiotu-w-vat

W drugim przypadku należy zalogować się do programu jako "AutoAdmin" i w menu górnym w opcji "Narzędzia: Narzędzia administracyjne: Parametry administracyjne", w zakładce "KONTROLA STATUSU VAT" odhaczyć pierwszy parametr "AKTYWNA KONTROLA STATUSU VAT".
Po deaktywacji kontroli statusu VAT osoby, które wprowadzają faktury kosztowe, muszą się ponownie zalogować do programu TS-WIN
Photo
Add a comment...

Post has attachment
UWAGA!! W maju 2018r. dni:
- 1 maja (Święto Pracy)
- 3 maja (Święto Konstytucji)
- 31 maja (Boże Ciało)
są dniami bez kursu NBP.

Przypominamy polskim Użytkownikom programu TS-WIN, że w podanych dniach NBP nie publikuje kursów walut.
W związku z powyższym daty te muszą być umieszczone na liście "Dni bez kursów" w menu "Biblioteki: Inne".

Artykuł ze szczegółowym opisem zasad pobierania kursów walut obcych w programie TS-WIN można przeczytać pod adresem:
www.jaxa.pl/faq/ts-win/kursy-walut-nbp
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy Państwa do działu FAQ dla programu TS-WIN, w którym publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi programu:

http://jaxa.pl/faq/ts-win/
Add a comment...

W ramach wersji 8 (obowiązującej w roku 2017) i aktualizacji 1-6 programu TS-WIN, wprowadziliśmy następujące zmiany:

1) daliśmy możliwość edycji danych wrażliwych, takich jak: kontrahent, data wystawienia, waluta płatności, - na zleceniach i fakturach zarejestrowanych.

Dotychczas edycja w/w danych nie była możliwa, jednak z uwagi na dużą ilość próśb naszych Użytkowników, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego ułatwienia. Dane wrażliwe są dostępne do edycji początkowo tylko dla administratora, możliwość ich edycji może zostać udostępniona innym operatorom w opcji „Narzędzia: Operatorzy i hasła: Lista operatorów” (należy ustawić opcję „możliwość edycji po rejestracji” jako „pełna”, niezależnie dla każdego typu dokumentu)

2) na prośbę jednego z naszych Użytkowników dodaliśmy do masek numeracji dokumentów symbol miesiąca rzymskiego: <mr>

3) dodaliśmy parametr: „nr faktury taki sam jak numer zlecenia” (opcja „Parametry: Parametry pracy: Parametry dokumentów finansowych”, zakładka „Parametry dokumentów finansowych własnych”)

4) dodaliśmy parametr: „drukuj wszystkie konta wg waluty płatności” (opcja „Parametry: Parametry pracy: Parametry dokumentów finansowych”, zakładka „Ogólne”)

Parametr umożliwia wydrukowanie wszystkich kont w walucie płatności na fakturze (np wszystkich kont złotówkowych, jeśli płatność jest w PLN).

5) numer zlecenia/faktury (inny niż wynikający ze zdefiniowanej kolejności) można teraz wymusić poprzez bezpośrednie nadanie wartości pola „Nr początkowy” (przed rejestracją, na zakładce „Inne”).

Ingerencja w numer dokumentu jest potrzebna w niektórych przypadkach, np po usunięciu dokumentu i konieczności wystawienia go ponownie z tym samym numerem.
UWAGA!!! Uprawnienie do ingerencji w numer nadaje administrator w opcji „Narzędzia: Operatorzy i hasła: Lista operatorów” (opcja „ingerencja w nr”, niezależnie dla każdego typu dokumentu)

6) zaufanym kontrahentom można nadać tolerancję terminu płatności faktur (kontrahent: zakładka „Parametry faktur”, faktura: zakładka „Inne”)
Tolerancja (wyrażona w ilości dni) polega na tym, że na fakturze wyliczana jest data płatności wg oficjalnego algorytmu, natomiast program „wewnętrznie” przypomina o płatnościach do tej faktury z uwzględnieniem tolerancji (kolumny pokazujące termin z uwzględnieniem tolerancji dodane są na prawym końcu tabeli FAw)

7) poprawiliśmy niektóre formaty przelewów modułu przelewów elektronicznych PELE tak, aby program nie usuwał znaków ‘/’ z numerów faktur.

8) dostosowaliśmy program tak, aby prawidłowo pobierał kursy walut NBP na przełomie roku.

Ta poprawka jest odpowiedzią na zmianę, które wprowadzili informatycy na serwerach NBP. Zmiana ta polega na tym, że na przełomie roku usuwana jest informacja o kursach z roku poprzedniego, przez co nie można było ich pobrać w nowym roku. Poprawka eliminuje tą niedogodność

9) w opcji Wn/Ma pokazującej bilans wzajemnych należności i zobowiązań można teraz „skoczyć” do dowolnego dokumentu z listy

10) do pojedynczej faktury można teraz przyporządkować konkretne konto bankowe (zakładka „Inne”)

Dotychczas można było konta bankowe wybierać albo wg parametrów ogólnych (np automatycznie wg waluty płatności) albo na stałe do kontrahenta (wspólnie dla wszystkich jego faktur), poprawka eliminuje tą niedogodność. Nie wybranie żadnego konta do faktury powoduje, że program działa tak jak dotychczas

11) rozdzieliliśmy uprawnienia do anulowania i usuwania dokumentów (dotychczas było to uprawnienie wspólne)

12) dodaliśmy uprawnienie dostępu do przycisków: Sumy i Excel (dotychczas były zawsze dostępne dla wszystkich operatorów)

13) na prośbę jednego z naszych Użytkowników daliśmy możliwość określenia, jakie daty mają być drukowane na rejestrze zakupu VAT

14) poprawiliśmy błąd drukowania (w niektórych przypadkach) „pustego” drugiego kierowcy na wydruku zlecenia dla przewoźnika
Add a comment...

Post has attachment
W ramach aktualizacji 45-56 programu TS-WIN umieściliśmy następuje zmiany:
 
1) W ZAKRESIE NOWYCH TABEL I NOWYCH PÓL BAZ DANYCH.
 
a) NOWA TABELA: BIBLIOTEKA OSÓB KONTAKTOWYCH KONTRAHENTA.
 
Z nowej tabeli osób kontaktowych można korzystać m.in. podczas wprowadzania zleceń, na formularzu zlecenia można umieścić dane osoby odpowiedzialnej za zlecenie ze strony zleceniodawcy/przewoźnika. Dane te można wpisać do zlecenia również „z ręki”, czyli bez konieczności umieszczania ich uprzednio w bibliotece.
Poniżej pokazane są miejsca występowania biblioteki kontaktów na kartach:
- kontrahentów (zakładka „Kontakty” – tam tworzy się bibliotekę)
- zleceń (zakładka „Inne” – tam korzysta się z biblioteki lub wpisuje dane kontaktowe ręcznie).
Zwracamy jednocześnie uwagę na przyciski interfejsów, które umożliwiają bezpośrednio z poziomu TS-a:
@ - otwarcie programu pocztowego w celu wysłania e-maila do osoby kontaktowej
S – rozpoczęcie (lub otwarcie okna) rozmowy w komunikatorze Skype
T – rozpoczęcie (lub otwarcie okna) rozmowy w komunikatorze Trans.eu
G - rozpoczęcie (lub otwarcie okna) rozmowy w komunikatorze Gadu-Gadu
 
Aby przyciski działały prawidłowo, muszą być spełnione dwa warunki:
- program przypisany do przycisku musi być zainstalowany na komputerze Użytkownika programu TS-WIN
- w pole obok przycisku muszą być wpisane prawidłowe dane: e-maile i identyfikatory komunikatorów. W identyfikatorach komunikatorów można stosować spacje dla zwiększenia ich czytelności (np: 766 379 – 1, zamiast 766379–1)

Dodatkowo dołożyliśmy analogiczny przycisk interfejsu na karcie głównej kontrahenta (zakładka „Ogólne”) umożliwiające rozpoczęcie rozmowy w komunikatorze Trans.eu.
 
b) NOWE POLA TABELI ZLECEŃ.
 
Dodaliśmy do tabeli zleceń własnych i obcych nowe pola danych:
- kolor kontrahenta
- kurs przeliczenia waluty frachtu na PLN
- NIP kontrahenta (bez kresek)
 
Kolor kontrahenta i kurs przeliczenia waluty frachtu są dostępne do edycji na karcie zlecenia „Inne” (tej samej, na której jest osoba kontaktowa). Dodatkowo kurs waluty i NIP zostały dodane jako nowe kolumny w tabelach zleceń, dzięki czemu można wg nich filtrować, sortować, wyszukiwać itp.
Kurs przeliczenia waluty frachtu jest zawsze kursem z dnia poprzedzającego dzień rozładunku, dzięki jego zastosowaniu już na zleceniu mamy możliwość orientacyjnego wyrażenia kwot frachtu w PLN, nawet jeśli nie wystawiono jeszcze faktury do zlecenia. Kurs ten do tej pory był ukryty przed Użytkownikiem, program wyliczał go „w tle” podczas sumowania zleceń (przyciskiem „Sumy” nad tabelą zleceń), dzięki czemu sumy frachtów są wyrażane (oprócz rozbicia na poszczególne waluty) także w postaci sumy całkowitej w PLN. 
 
Przypominamy, że nowe kolumny są zawsze dodawane jako ostatnie na prawym końcu tabeli. Jeśli chcemy je mieć widoczne na stałe należy je „przeciągnąć” myszką na lewo i w oknie „Układ kolumn” kliknąć na „Zapisz” (p.rysunek). Kolorowanie kontrahentów jest funkcją wprowadzoną jeszcze w wersji 6. W obecnej wersji funkcjonalność ta została poszerzona w taki sposób, że kolor kontrahenta kopiuje się na zlecenia (jako kolor symbolu kontrahenta) a - po najechaniu myszką na symbol klienta - w tzw. „chmurce” pokazuje się znaczenie tego koloru  (p.rysunek poniżej).
Przepisywanie kolorów na zlecenia można wyłączyć w parametrach (opcja „Parametry: Parametry pracy: Parametry zleceń i wyjazdów: Parametry zleceń obcych/własnych”).
 
c) NOWE POLA TABELI FAKTUR.
 
Dodaliśmy do tabeli faktur własnych i obcych nowe pola danych:
- kolor kontrahenta
- suma kwot z wszystkich pozycji faktury wyrażona w EUR
- termin płatności wyrażony w liczbie dni
 
Kolor kontrahenta ma identyczne zastosowanie jak dla zleceń (opisane wyżej).
Przepisywanie kolorów na faktury można wyłączyć w parametrach (opcja „Parametry: Parametry pracy: Parametry dokumentów finansowych: ...obcych/własnych”).
 
Pokazywanie sumy kwot pozycji faktury wyrażonej w EUR jest domyślnie wyłączone, włącza się je w opcji „Parametry: Parametry pracy: Parametry indywidualne operatora”. Po włączeniu opcji, w trakcie wystawiania faktury i dodawania kolejnych pozycji, program wyświetla na ekranie bieżącą sumę.
W praktyce opcje tą włączają operatorzy wystawiający faktury, które:
- mają frachty wyrażone w EUR
- walutą płatności jest PLN
- mają dużą ilość pozycji (np faktury zbiorcze)
 
UWAGA!! Suma kwot w EUR jest wyświetlania na ekranie monitora podczas wprowadzania faktury a nie na wydruku dokumentu.
 
Termin płatności wyrażony w liczbie dni jest polem, które dotychczas nie było widoczne jako kolumna w tabeli faktur (było tylko na formularzu edycyjnym). Na prośbę jednego z naszych Użytkowników umieściliśmy je również w tabeli.
 
 
2) W ZAKRESIE NOWYCH PARAMETRÓW PRACY (menu „Parametry: Parametry pracy”).
 
a) OPCJA „Parametry indywidualne operatora”.
 
Przypominamy, że „Parametry indywidualne operatora” to opcja w której każdy spedytor może ustawić program wg własnych potrzeb (wielkość czcionki, wyświetlanie podpowiedzi, ostrzeżeń itp). Nowe parametry w tej opcji, to:
- „Pokazuj w kryteriach pozycje ukryte” (karta „INTERFEJS”, okno „ZESTAWIENIA”)
- „Pokazuj w kryteriach pozycje sprzedane” (karta „INTERFEJS”, okno „ZESTAWIENIA”)
- „Pokazuj na formularzu sumę faktury w EUR” (karta „INTERFEJS”, okno „INNE”)
 
Pokazywanie sum EUR zostało opisane w poprzednim punkcie. Parametry pokazywania pozycji ukrytych i sprzedanych dotyczą sporządzania zestawień i analiz, np na wybrane ciągniki i kierowców. Dotychczas wybierając ciągnik/kierowcę, program pokazywał całą listę – zawierającą również te pozycje, które zostały zaznaczone jako ukryte (np zwolnionych kierowców, sprzedane ciągniki itd). Było to uciążliwe, zwłaszcza dla firm z dużą rotacją taboru i pracowników. Na prośbę jednego z naszych Użytkowników umożliwiliśmy ukrycie tych pozycji (pozostają one w bazie danych, ale nie są widoczne podczas wyboru kryterium zestawienia).
 
b) OPCJA „Parametry dokumentów finansowych: własnych i obcych”.
 
- nowy parametr: „Termin płatności faktur gotówkowych”
 
Program TS-WIN ma zaawansowany system zarządzania terminami płatności, terminy te można definiować (niezależnie dla faktur wystawianych i otrzymywanych) na poziomie:
- ogólnym (wspólny dla wszystkich faktur wystawianych w programie)
- dla poszczególnych kontrahentów (wspólny dla wszystkich faktur danego kontrahenta)
- dla poszczególnych faktur.
 
Nowy parametr terminu płatności faktur gotówkowych, można m.in. ustawić na wartość: „data bieżąca”. Ustawienie to sprawia, że każda faktura zaznaczona jako płatna gotówką jest zapisywana z natychmiastowym terminem płatności (bez względu na to jak są ustawione terminy opisane wyżej, zazwyczaj odroczone w czasie)
 
c) OPCJA „Parametry zleceń i wyjazdów: Parametry wyjazdów”.
 
Nowe parametry wyjazdów, to parametry umożliwiające zdefiniowanie domyślnych dat wystawienia i otrzymania kosztów wyjazdu. Dotychczas koszty te miały początkowo nadawaną przez program wartość daty wystawienia/otrzymania jako datę bieżącą. Jednak, z uwagi na ich specyfikę i fakt, że zazwyczaj są wprowadzane do bazy danych dopiero po powrocie kierowcy z delegacji, dodaliśmy parametry, które nadają w/w datom wartości powiązane z datami wyjazdu (do wyboru - początku lub końca delegacji).
 
 
3) W ZAKRESIE WYDRUKÓW.
 
a) WYDRUKI FAKTUR.
 
Przypominamy, że każdy dokument (w tym faktury) drukowany w programie TS-WIN jest w znacznym zakresie definiowalny przez Użytkowników poprzez ustawienia tzw. szablonów wydruków. Polega to na tym, że po wyborze opcji wydruku pojawia się okno z listą szablonów, które można edytować przyciskiem „Ustawienia”. W oknie edycji szablonu możemy ustawiać różne opcje wydruku (marginesy, ilość egzemplarzy, zawartość dokumentu, stałe uwagi, dopiski i wiele innych). Możemy też tworzyć samodzielnie nowe szablony (np w językach obcych).
 
W przypadku wydruków faktur wprowadziliśmy następujące zmiany:
 - dodaliśmy możliwość wydrukowania adresu do korespondencji obok adresu głównego odbiorcy faktury
- dodaliśmy możliwość wydrukowania opisu trasy i nazwy towaru na fakturze, która została wystawiona bez zlecenia.
- na szablonie wydruku załącznika (listy zleceń) do faktury zbiorczej dodaliśmy nowy parametr „kolejność zleceń na załączniku” (zakładka nr 5 ustawień szablonu).
 
Na formularzu danych kontrahenta w oknie „ADRES KORESPONDENCYJNY” można teraz zaznaczyć, żeby adres ten drukował się obok adresu głównego (w przypadku gdy adresy te są różne). Kompozycję obu adresów ustawia się następnie na szablonie wydruku faktury. Przykładowe ustawienie dla adresów korespondencyjnych drukowanych obok adresu głównego pokazane jest na rysunku.

Jeśli kontrahent nie ma osobnego adresu korespondencyjnego, to wówczas obok adresu głównego drukowany jest NIP kontrahenta.
 
Jeśli chodzi o opis trasy i nazwę towaru na fakturze, to dotychczas dane te mogły być drukowane tylko w przypadku, gdy faktura ta została wygenerowana ze zlecenia. Usunęliśmy to ograniczenie. Obecnie, w przypadku wystawienia faktury bez zlecenia, można wpisać trasę i towar bezpośrednio na formularzu faktury, w zakładce „Inne (dane zlecenia)”. Dodatkowo dla pola opisu trasy dodaliśmy bibliotekę tras.
 
Kolejność zleceń na załączniku do faktur zbiorczych może być teraz albo chronologiczna wg daty za/rozładunku albo taka jak na fakturze (wg kolejności dodawania zleceń do faktury). Dotychczas była zawsze chronologiczna. Odpowiedni parametr dodaliśmy do szablonu wydruku załącznika do faktury , zakładka nr 5 ustawień szablonu.
 
 
4) W ZAKRESIE NOWYCH UPRAWNIEŃ DLA OPERATORÓW (SPEDYTORÓW).
 
Przypominamy, że uprawnienia poszczególnym operatorom są nadawane w opcji „Narzędzia: Operatorzy i hasła: Lista operatorów”. Opcja ta jest dostępne tylko dla Administratora (operatora „AutoAdmin”). Dodaliśmy następujące uprawnienia:
 
- nowe uprawnienie „dodatkowo widzi wszystkich przewoźników” (zakładka „Podstawowe”, okno „Uprawnienia ogólne”)
- dostęp do edycji cech kontrahenta „Zleceniodawca” / „Przewoźnik” tylko podczas wpisywania nowego kontrahenta (zakładka „Firma, Kontrahenci”)
- możliwość ingerencji w numer dokumentu przed zarejestrowaniem (zakładki dokumentów: ZLo, ZLw, FAo, FAw itd..)
Uprawnienie operatora „dodatkowo widzi wszystkich przewoźników” dotyczy sytuacji, gdy spedytor ma ograniczony widok listy kontrahentów (np tylko do tych kontrahentów, których sam wpisał). Dotychczas to ograniczenie dotyczyło wszystkich kontrahentów, obecnie spedytor może mieć dostęp ograniczony tylko do tych zleceniodawców których sam wpisał oraz do wszystkich przewoźników.
 
Dostęp do edycji cech „Zleceniodawca”/„Przewoźnik”, który obecnie można ustawić na poziomie dodawania nowego klienta do bazy (potem jest już niedostępny) jest powiązany z poprzednim uprawnieniem. Chodzi o to, żeby spedytorzy z ograniczonym dostępem nie oznaczali fikcyjnie nie swoich zleceniodawców jako przewoźników, żeby mieć do nich później dostęp.
 
Możliwość ingerencji w numer dokumentu, czyli nadania numeru innego niż wynikającego z kolejności w bazie danych, można obecnie zablokować. Dotychczas możliwość była ta zawsze dostępna dla wszystkich operatorów programu.
 
 
5) W ZAKRESIE POPRAWEK MODUŁÓW DODATKOWYCH.
 
a) moduł „KHAN” – transmisja danych do ksiąg handlowych
 
- Rewizor: dostosowaliśmy łącznik do wersji Rewizor Nexo (następcy Rewizora GT)
- RAKS: dodaliśmy możliwość zdefiniowania osobnych dzienników księgowań dla faktur gotówkowych
 
b) moduł „RKAS/RBAN” – raporty kasowe i bankowe
 
- dodaliśmy możliwość ręcznego zdefiniowania dat początku i końca okresu raportu kasowego/bankowego (dotychczas daty te były wyznaczane przez program na podstawie wpisanych operacji)
 
6) W ZAKRESIE POPRAWEK FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU.
 
Usunęliśmy następujące niedogodności:
- program nie kopiował NIP-u bez kresek kontrahenta na nowy dokument w przypadku kopiowania zleceń i faktur poleceniem „Kopiuj”
- program nie kopiował NIP-u bez kresek kontrahenta z faktury pierwotnej na fakturę korygującą
- program nie aktualizował numeru faktury kosztowej na powiązanych zleceniach, w przypadku gdy numer ten był poprawiany w późniejszym czasie (po rejestracji)
 
Dodaliśmy również nową opcję do programu serwisowego „TS-WIN Serwis”, obecnie można sprawdzić czy są nowe aktualizacje bez instalowania ich, menu „Aktualizacje: Sprawdź czy są aktualizacje”.
 
Przypominamy, że aktualizacja programu serwisowego jest zawsze bezpłatna i że sposób aktualizacji jest opisany na stronie www.jaxa.pl
PhotoPhotoPhotoPhoto
2016-10-06
4 Photos - View album
Add a comment...

W ramach aktualizacji 35-44 programu TS-WIN umieściliśmy następuje zmiany:
1) w zakresie rozliczeń z kierowcami
- dodaliśmy możliwość automatycznego umieszczenia w kosztach trasy (wyjazdu) naliczonych wcześniej do tej trasy diet i wynagrodzeń kierowców. Służy do tego nowy przycisk "Przenieś do kosztów" umieszczony na formularzu "Wyjazdu" na zakładce "Dokumenty powiązane: Diety (Wynagrodzenia)". Dodaliśmy również przycisk "Skok do kosztu", którym można wyświetlić koszt utworzony uprzednio z diety (wynagrodzenia)
- na formularzu wyjazdu (karty drogowej) w oknie "Tony i Tonokilometry" dodaliśmy bibliotekę przedziałów ładownych, w której można szybko wpisać odcinki na których pojazd był obciążony. Zalecamy korzystanie z tej opcji tym Użytkownikom, którzy potrzebują liczyć tonokilometry ale nie wprowadzają punktów tras do wyjazdów
2) w zakresie obsługi faktur
- dodaliśmy opcję "Skopiuj" w menu formularzy faktur własnych (FAw) i obcych (FAo), opcja ta służy do szybkiego wystawienia nowej faktury, ale o takiej samej treści i kwotach jak faktura kopiowana. Zalecamy stosowanie tej opcji do faktur nie związanych ze zleceniami, np do powtarzających się co miesiąc przychodów lub kosztów stałych.
- dodaliśmy na prośbę jednego z Klientów nowe pole: "Gutschrift", do faktur własnych (FAw), na formularzu faktury pole jest w zakładce "Dane pozostałe" a na tabeli na końcu jako ostatnia kolumna (przypominamy, że w razie potrzeby kolumny można "przeciągać" myszką na lewo i umieszczać w wybranym miejscu tabeli). Pole jest informacyjne, służy do wpisania numeru "Gutschriftu". Wysyłanie "Gutschriftów" jako potwierdzenia transakcji jest częstą praktyką stosowaną przez kontrahentów niemieckich.
3) w zakresie potwierdzania zapłat i tworzenia przelewów
- po otwarciu faktury na karcie "Wpłaty" przekreślamy wpłatę anulowaną a wpłatę niezarejestrowaną pokazujemy czcionką pochyłą
- dwukrotne kliknięcie otwiera teraz okno wpłaty do edycji
- operatorzy o uprawnieniach administracyjnych po otwarciu wpłaty mogą zobaczyć, który operator programu dokonał wpłaty
- użytkownicy modułów RKAS i RBAN (raporty kasowe i bankowe) mogą teraz anulować wpłatę przeniesioną uprzednio do raportu (program wcześniej nie zezwalał na taką operację, teraz "tylko" ostrzega). Mogą także wyłączyć wpłatę tak, żeby program nie brał jej pod uwagę przy przerzucaniu do raportu
- w module RKAS i RBAN klawisze Ctrl+Insert wywołują okno wyboru wpłat (ta opcja jest wprowadzona w ramach uzgodnienia funkcjonalności z programem TS w wersji DOS)
- użytkownicy modułu PELE (przelewy elektroniczne) mają możliwość skorzystania z formatu walutowego SEPA dla banku PeKaO
4) w zakresie uprawnień i ogólnych zasad obsługi programu
- można wyłączyć operatorowi programu widoczność frachtu przeciwstawnego na liście zleceń.
W programie TS-WIN na zleceniu otrzymanym od klienta widać fracht klienta ale i przewoźnika. I vice versa, na zleceniu dla przewoźnika widać fracht klienta. Umożliwia to spedytorowi szybką ocenę rentowności danego zlecenia. Mogą być jednak operatorzy (zazwyczaj inni niż spedytorzy, np stażyści, fakturzyści), którzy muszą mieć dostęp do zleceń ale nie powinni widzieć ile firma zarabia na prowizji. Można im tą informację "zasłonić" w opcji "Narzędzia: Operatorzy i hasła: Lista operatorów" na karcie "ZLo, ZLw,..." - pole "widzi fracht..."
- można nadać uprawnienie operatorowi (spedytorowi) aby widział przy uruchomieniu programu niezapłacone faktury, które zostały wystawione do zleceń, które ten operator wpisał. Opcja "Narzędzia: Operatorzy i hasła: Lista operatorów" na karcie "Indywidualne", pole "Upływające terminy dodatkowo dla dokumentów powiązanych ze zleceniami". Uprawnienie to ma znaczenie w sytuacji, kiedy z założenia chcemy aby program pokazywał spedytorom tylko te faktury które ich dotyczą.
Przypominamy, że lista operatorów i ich uprawnienia mogą być edytowane tylko przez administratora programu TS-WIN.
- naciśnięcie cyfry uruchamia wyszukiwanie po numerze (w zależności od tabeli: NIP, nr zlecenia, nr faktury itp.). Funkcja ta jednak nie działała, jeśli użyta była klawiatura alfanumeryczna po prawej stronie. Poprawiliśmy tą niedogodność.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded