ANUNŢ CONCURS

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, strada Ştefan cel Mare nr.12, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant  de :

• Consilier gr.II în cadrul Biroului Implementare Programe şi Proiecte pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, conform HG 286/2011 modificată şi completată cu  Hotarârea nr.1017/ 2014

Concursul se va desfăşura astfel :
• Proba scrisă în data de 18.12.2015; ora 9,00-11:00.
• Proba interviului în data de 21.12 2015, ora  9:30.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime :

- studii superioare definitivate;
- cunoaşterea a cel puţin 1 limbă străină de circulaţie internaţională ;
- cunoştinte bune operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer ;
- bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada  04.12.2015-10.12.2015, de luni până joi  ora  17:00, vinerea până ora la 14.30 la sediul OTIMMC Craiova, strada Ştefan cel Mare nr.12, etaj 3.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul OTIMMC Craiova, telefon şi fax 0251-510.785, e-mail: oficiucraiova@imm.gov.ro

Link-uri:
-  Bibliografie concurs 
https://drive.google.com/file/d/0B3_tTny3N0_fek5zdnlmQTZ4WkU/view?usp=sharing

- Acte necesare concurs
https://drive.google.com/file/d/0B3_tTny3N0_fYUROcWJUV1JpcWs/view?usp=sharing
Shared publicly