Profile cover photo
Profile photo
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova
66 followers
66 followers
About
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova's interests
View all
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Craiova's posts

Initiativa pentru IMM-uri 2014-2020, în valoare de 100 de milioane de euro
... program destinat să faciliteze accesul la credite, prin oferirea unei rate e garantare de până la 80%.


Prin intermediul acestui program se vor acorda garanții neplafonate ce vor avea destinatari finali IMM-urile non-agricole din mediul urban și rural, pentru acele activități care nu sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Instrumentul de garantare neplafonată are ca scop îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri, prin generarea unui număr suplimentar de portofolii de finanțare, determinând implicit creșterea numărului de IMM-uri beneficiare de finanțare. Utilizarea mai largă a instrumentelor de partajare a riscurilor, precum și folosirea fondurilor UE pentru a garanta parțial portofoliile de credite pentru IMM-uri permit generarea unui efect de pârghie în ceea ce privește volumul de creditare pentru IMM-uri. Astfel, întreprinderile mici și mijlocii devin mai atractive și mai credibile pentru obținerea creditelor.

Acest program cu finanțare europeană va acoperi atât regiunea București-Ilfov, cât și celelalte șapte regiuni și se estimează că va fi lansat către IMM-uri începând cu prima parte a anului viitor. Autoritatea de Management a Programului funcționează la nivelul MDRAP.

Post has attachment

ANUNT LANSARE Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Obiectivul general al Programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale. Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2014, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone prin:
a) câştigarea de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii;
b) stimularea cererii interne de servicii şi produse, care presupun un grad important de prelucrare manuală;
c) creşterea vizibilităţii pe piaţă atât a meşteşugarilor, cât şi a produselor şi serviciilor furnizate de aceştia;
d) îmbunătăţirea accesului meşteşugarilor la informaţii de piaţă şi facilitarea valorificării acestor informaţii;
e) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;
f) promovarea serviciilor şi produselor realizate apelându-se la tehnologii tradiţionale şi având o componentă de prelucrare manuală semnificativă.

Târgul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri “MeșteșugarFEST - România Creativă va avea loc la Bucuresti in perioada 28-30 octombrie 2016.

Târgul se va desfășura între orele 9.00-18.00, la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" din Şos. Kiseleff, nr. 30, sector 1, București.

La eveniment vor participa peste 150 de meșteșugari și artizani care își vor prezenta și vinde produsele, iar programul va cuprinde ateliere de creație, proiecții de film, spectacole de teatru și muzică.

În speranța că ne vom bucura împreună de tradițiile și obiceiurile românești, vă așteptăm.

Pentru a descărca programul evenimentului: http://www.aippimm.ro/downloadFile/6514/5693

Pentru a studia procedura programului: http://www.otimmc.ro/program.php?nume=mest&an=2016

Post has attachment
ANUNT LANSARE Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016

Incepand cu data de 19 octombrie, ora 10.00, a devenit activa inscrierea electronica in cadrul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016.

Obiectivul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 îl constituie promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM.Programul este parte integrantă a Săptămânii Europene a IMM-urilor 2016. Săptămâna Europeană a IMM-urilor este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local. Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor acestora. Săptămâna Europeană a IMM-urilor încurajează şi ajută IMM-urile să-şi atingă potenţialul maxim, fiind una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.

Targul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2016 va avea loc la Bucuresti in perioada 18-20 noioembrie 2016 si va cuprinde:

· organizarea unei expoziţii structurată pe secţiuni concomitente dedicate:

- instituţiilor şi agenţilor economici care furnizează facilități, produse şi servicii de asistenţă pentru IMM;

- promovării produselor şi serviciilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii româneşti;

- promovării debutanţilor în afaceri;

- promovării IT, inventică şi creaţie ştiinţifică;

- promovării educaţiei antreprenoriale;

- promovării produselor şi serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici şi mijlocii din România;

· organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, workshop-uri şi prezentări în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi a competenţelor antreprenoriale, îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor şi serviciilor româneşti, precum şi stimulării şi susţinerii internaţionalizării IMM;· diseminarea de materiale informative referitoare la iniţierea şi dezvoltarea afacerilor.

Pentru a studia procedura programului TIMM 2016: http://www.otimmc.ro/program.php?nume=timm&an=2016

Post has attachment
ANUNT DESCHIDERE APLICATIE INSCRIERE PROGRAMUL EMPRETEC 2016

Incepand cu data de 27 octombrie ora 10.00 va deveni activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC–România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea celor 4 centre EMPRETEC (EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, EMPRETEC Oltenia-Banat şi EMPRETEC Moldova) şi se vor desfăşura în 4 locaţii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi).

Perioadele de desfăşurare a workshop-urilor şi locatiile vor fi afişate pe site-ul www.aippimm.ro. În cadrul aceluiaşi workshop nu pot participa rude de gradul I, rude de gradul II şi soţ/soţie. Numărul maxim de beneficiari este de 30 participanţi/workshop.

Pentru a consulta procedura programului: http://www.otimmc.ro/program.php?nume=empr&an=2016

Post has attachment
Începând cu data de 18.07.2016 OTIMMC Craiova s-a mutat în noul sediu din Str. Stefan cel Mare, nr. 93, Craiova
Photo

Post has attachment

Post has attachment

O nouă platformă destinată IMM-urilor

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională prin prezenta vă face cunoscută existenţa platformei “Dezvoltarea Interoperabilităţii Bazelor de Date Destinate IMM-urilor” -IMM, disponibilă la adresa www.imm.msinf.ro, platformă care oferă gratuit aplicaţii electronice destinate IMM-urilor:

GOVERNMENT TO BUSINESS:

• Verificare nume firmă – Serviciu de verificare a disponibilităţii numelor de firmă şi redirecţionarea către site-ul ONRC pentru finalizarea tranzacţiei ( rezervare nume, etc.)
• Cereri servicii ONRC – Canal de comunicaţie directă via email cu serviciile oferite de ONRC şi eventuale solicitări care pot veni din partea IMM-urilor.
• Verificare insolvenţi/ falimentari/activi – Serviciu de verificare a firmelor către care
s-a deschis procedura de insolvenţă/ au cerut falimentul/ sunt declarate inactive.
• Avizare electronică pentru operatori de mesagerie – Serviciu de informare electronică a IMM-urilor pentru sosirea unui obiect de mesagerie în funcţie de providerul la care acesta este abonat.
• Calculator taxe servicii – Serviciul tip wizard permite utilizatorului în urma anumitor selecţii de interes ( Registrul Comerţului, Asistenţă), corelat cu tipul cererii, tipul de informaţii şi obiectele acesteia, generarea unei “note de calcul” estimative care detaliază valoarea taxelor şi/sau serviciilor dorite de către utilizator.
• Abonare la servicii SEAP pe baza codurilor CPV – Prin intermediul acestei opţiuni se pune la dispoziţia utilizatorilor o secţiune privind anunţurile de licitaţii existente pe SEAP, filtrare după codurile CPV.
• Filtrare proceduri existente în cadrul PCU – Aplicaţia filtrează procedurile disponibile pentru un utilizator de tip IMM la cele relevante profilului ( ca persoană juridică) şi domeniilor de activitate ( conform codurilor CAEN).
• Cereri de rambursare online pentru OIPSI – Această aplicaţie permite utilizatorilor IMM-uri să îşi gestioneze electronic. Cererile de rambursare derulate prin proiectele cu finanţare din fonduri europene şi raportarea acestora către OIPSI.

BUSINESS TO BUSINESS:

• Gestiune colaborativă adrese utile – Lista de adrese gestionată colaborativ de instituţii/ entităţi juridice, utile în precompletarea anumitor informaţii ( judeţe/ străzi/ coduri poştale ) pe baza serviciului de integrare cu Poşta Română.
• Transfer forţă de muncă între IMM-uri – Această aplicaţie permite înregistrarea şi postarea de excedent/ necesar de forţe de muncă din partea IMM-urilor.
• Obţinere online a indicilor bilanţieri semestriali – Această funcţionalitate oferă utilizatorilor acces la sursele de finanţare oferite de AIPPIMM.
• Cerere servicii ONRC – Canal de comunicaţie directă via email cu serviciile oferite de ONRC şi eventuale solicitări care pot veni din partea IMM-urilor.
• Bursa produselor cu valoare economică diminuată – Aplicaţia este destinată IMM-urilor care au în vedere tranzacţiile cerere-ofertă pe piaţa produselor cu valoare economică diminuată, revalorificarea deşeurilor, rebuturilor.
• Nomenclator stradal unic/ coduri poştale – Aplicaţia oferă asistenţă pentru preluarea/ importul codurilor poştale aferente localităţilor şi precompletarea acestor date în profilul IMM-urilor.
• Registru de casă – Realizarea de înregistrări zilnice privind plăţile şi încasările în numerar prin casă din activitatea lor.
• Catalog de presă Poşta Română – Portalul interoperabilitate pentru IMM-uri oferă asistenţă IMM-urilor prin accesarea acestei aplicaţii pentru abonarea la diverse publicaţii de interes.

Post has attachment

Post has attachment

ANUNŢ CONCURS

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, strada Ştefan cel Mare nr.12, organizează concurs pentru ocuparea postului temporar vacant  de :

• Consilier gr.II în cadrul Biroului Implementare Programe şi Proiecte pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, conform HG 286/2011 modificată şi completată cu  Hotarârea nr.1017/ 2014

Concursul se va desfăşura astfel :
• Proba scrisă în data de 18.12.2015; ora 9,00-11:00.
• Proba interviului în data de 21.12 2015, ora  9:30.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe minime :

- studii superioare definitivate;
- cunoaşterea a cel puţin 1 limbă străină de circulaţie internaţională ;
- cunoştinte bune operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer ;
- bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada  04.12.2015-10.12.2015, de luni până joi  ora  17:00, vinerea până ora la 14.30 la sediul OTIMMC Craiova, strada Ştefan cel Mare nr.12, etaj 3.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul OTIMMC Craiova, telefon şi fax 0251-510.785, e-mail: oficiucraiova@imm.gov.ro

Link-uri:
-  Bibliografie concurs 
https://drive.google.com/file/d/0B3_tTny3N0_fek5zdnlmQTZ4WkU/view?usp=sharing

- Acte necesare concurs
https://drive.google.com/file/d/0B3_tTny3N0_fYUROcWJUV1JpcWs/view?usp=sharing
Wait while more posts are being loaded