Profile cover photo
Profile photo
Osman Nuri Topbaş
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi gplus sayfasıdır.
Osman Nuri Topbaş Hocaefendi gplus sayfasıdır.
About
Posts

Âyet-i kerîmede buyrulur:
“Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığınla O’na yönel.” (el-Müzzemmil, 8)
Commenting is disabled for this post.

İmâm Şa‘bî, kendisine hakâret edene kızmak yerine şöyle derdi:
“Dediklerin doğruysa Allah beni affetsin! Eğer yalansa, Allah seni affetsin!”
Commenting is disabled for this post.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurur:
“…Rıfk (yumuşak huyluluk)tan nasîbi olmayan kimse hayırdan mahrum kılınmıştır.” (Tirmizî, Birr, 67/2013)
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Lokman Hakîm şöyle der:
“Evlâdım! Üç şey, üç şeyle bilinir: Hilim, gazap ânında; cesaret, harp meydanında; kardeşlik ise, ihtiyaç ânında.”
Commenting is disabled for this post.

Hz. Osman (r.a.) buyurur:
“Müttakî bir kulun alâmetlerinden biri; diğer insanları kurtulmuş, kendisini ise helâk olmuş görmesidir.
Commenting is disabled for this post.

Hz. Osman (r.a.) buyurur:
“En büyük kayıp, sahibinin âhiret seferi için azık hazırlayamadığı uzun bir ömürdür.”
Commenting is disabled for this post.

Mü’minin vazifesi, günahkâra öfkelenip onu kendi hâline terk etmek değil, onun elinden tutarak nezih bir hayâta dönmesine yardımcı olmaktır.
Commenting is disabled for this post.

İlâhî bir emânet olan malı sırf nefsi için harcamak israf, nefsi için biriktirmekse cimriliktir. İkisi de ebedî saâdeti felâkete döndürür.
Commenting is disabled for this post.

Sabır ayı olan Ramazân-ı Şerîfʼte tutulan oruç, âdeta rûhun giydiği bir ihram gibidir. Nasıl ki ihramda refes, fısk ve cidâl yasaksa, tıpkı bunun gibi, şehevî arzular, fısk u fücûr, münâkaşa ve bir gönle diken batırmak da, orucun ecrini zâyî etmek demektir.

Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded