Profile

Cover photo
Oommen Chandy
Works at Govt of Kerala
Attended Govt Law College, Ernakulam
Lives in Thiruvananthapuram, Kerala
1,295 followers|533,960 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Pinned

Oommen Chandy

Shared publicly  - 
 
Chief Minister of Kerala - Oommen Chandy
1
Add a comment...

Oommen Chandy

Shared publicly  - 
 
പട്ടിണിയില്ലാത്ത പ്രാഥമിക സൌകര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും, സാങ്കേതിക വിദ്യയും ജനങ്ങൾക്ക്‌ അനുഭവ വേദ്യമാവുന്ന, സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ഈ സർക്കാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർത്തി കാട്ടിയ വികസനത്തോടൊപ്പം കരുതലും എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോട് പൂർണ്ണമായി നീതി പുലർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രധാന അടിസ്ഥാന വികസന മേഖലകളിൽ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എല്ലാ ജന വിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കി, സന്തുലിത വികസനം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അനവരതം യജ്നിക്കുകയാണ്.
ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ വികസന ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനായെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയ പരിപാടികൾക്ക്, ഇടയ്ക്കെന്നോ നഷ്ടപെട്ടു പോയ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന നിക്ഷേപത്തിൽ ഉണ്ടായ ഉണർവിനും വ്യാവസായിക സംരംഭക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടിക്കടി ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുരോഗതിയിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
മുൻനിര പദ്ധതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വന്പിച്ച പിന്തുണയും കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തുന്നവയാണ്. വികസനം ആത്യന്തികമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് എത്ര മാത്രം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിലായാലും കുടുംബങ്ങളുടെ ആസ്ത്തിയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവിലായാലും കേരളം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുൻ നിര സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പമാണ്. കേരളീയരുടെ ഭൌതിക ജീവിത ഗുണ നിലവാര സൂചിക ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് ദുഖിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലിയല്ല കേരളത്തിന് ആവശ്യം. വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ച്ചപ്പാടിലാതെ എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവായ സമന്വയത്തോടെ വികസനമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഗവണ്മെന്റ് പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വികസനത്തോട് മുഖം തിരിച്ചും സംഘർഷങ്ങളും കലാപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചും, വ്യക്തിഹത്യ നടത്തിയും വികസനത്തിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കാലം മാപ്പ് നൽകില്ല.
കേരളത്തിനാവശ്യം വികസനമാണ്, അനന്തമായ സാധ്യതകളുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികസനം തുരങ്കം വെയ്ക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്, കേരളത്തിനൊരു സ്വപ്നമുണ്ട്, കേരളത്തെ വളർച്ചയുടേയും പ്രശസ്തിയുടെയും പുതിയ വിതാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് സുവ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും, വ്യക്തമായ പദ്ധതികളും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഇതെത്രയും വേഗം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും വേണം, വികസനം വൈകിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ല
 ·  Translate
1
Add a comment...

Oommen Chandy

Shared publicly  - 
 
സിയാചിനിലെ ഹിമപാതത്തിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയ ധീരജവാൻ വി സുധീഷിന്റെ കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഗവണ്മെന്റിന്റെ കടമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനു 25 ലക്ഷം രൂപയും ഭാര്യക്ക്‌ സർക്കാർ ജോലിയും നൽകും.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Oommen Chandy

Shared publicly  - 
 
പാൽ ഉത്പാദന രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പച്ചക്കറിയും പാലും നമ്മളെ നാണം കെടുത്തിയ രണ്ടു മേഖലകളായിരുന്നു. ഇതിനു രണ്ടിനും പോലും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ രണ്ടു രംഗത്തും നല്ല പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
പാൽ ഉത്പാദന രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത ഒരു വർഷം കൊണ്ടു നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ്. ശ്രീ കെ. സി. ജോസെഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് ക്ഷീര രംഗത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനവും വിജയകരമായ മുന്നേറ്റവുമാണ് നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്ഷീര കർഷക ക്ഷേമ നിധിയുടെ ക്ഷീര ജാലകം സോഫ്റ്റ്‌ വെയർ അതിലൊന്നാണ്.
പച്ചക്കറിയിൽ നമ്മുടെ ഉത്പാദനം ഇരട്ടിയിലധികമായി, 85% നമുക്കാവശ്യമായ, ജൈവ കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഇവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു
 ·  Translate
1
Noufal Edappal's profile photo
 
ആഭ്യന്തര പാലുത്പാദനം 83.08 ശതമാനമായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. 2011 ലെ ആഭ്യന്തര പാലുത്പാദനം ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗത്തിന്റെ 67% മാത്രമായിരുന്നു
 ·  Translate
Add a comment...

Oommen Chandy

Shared publicly  - 
 
രാഹുൽജി ജനങ്ങൾക്ക്‌ തിരമാലകൾ പോലെ അലയടിക്കുന്ന ആവേശമാണ്. എവിടെ ജനങ്ങൾക്ക്‌ ആവശ്യമുണ്ടോ, എവിടെ ജനങ്ങൾക്ക്‌ പ്രശ്നമുണ്ടോ, അവിടെ രാഹുൽജിയുണ്ട്, ബി. ജെ. പി യും നരേന്ദ്ര മോഡി ഭരണ കൂടവും ഇന്നേറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് രാഹുൽജിയേയാണ്. അവർ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നില്ക്കുകയാണ്, പാർലമെന്റ്റ്റിൽ നിന്ന് അകന്നു നില്ക്കുകയാണ്. കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അകന്നു നില്ക്കാനാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരുടെ വാക്കും പ്രവർത്തിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല.
വിലകയറ്റത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്തു അധികാരത്തിൽ വന്നവർ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്ക് വില കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർ ഒരു രോഗം വന്നാൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോലും കഴിവില്ലാതെ അലയുന്ന അവസരത്തിൽ വിലകയറ്റത്തിനെതിരെ യു. പി. എ യ്ക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയവരെ ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി അവരുടെ കഴിവുകളെല്ലാം പയറ്റി നോക്കി, പക്ഷെ അസ്സെംബ്ലിയിലേക്ക്, പാർലമെന്റിലേക്ക് നടന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അവർക്ക് വിജയിക്കാനായില്ല. എന്താ കാരണം, അവർ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ല പറയുന്നത്, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനല്ല മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി സമനില തെറ്റിയാണ് അവർ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട മാർക്സിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടി, ആത്മവിശ്വാസംനഷ്ടപ്പെട്ട എൽ. ഡി. എഫ് അവരെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്‌, ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജൈത്ര യാത്ര അസ്സെംബ്ലി തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു. ഡി. എഫിന്റെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം.
 ·  Translate
2
Add a comment...
Have him in circles
1,295 people
Saba Ali Khan's profile photo
pramod pp's profile photo
Basheer Vellarakad's profile photo
Iqbal I smiled's profile photo
anoop anakkara's profile photo
Shibu Nair's profile photo
Rahul Lal C S's profile photo
Anzila Kalam's profile photo
Jincemon Eldhose's profile photo

Oommen Chandy

Shared publicly  - 
 
1991 മുതൽ 1994 വരെ ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ 
ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു. അന്ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനു ശേഷം ഇന്നാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത്.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Oommen Chandy

Shared publicly  - 
1
Noufal Edappal's profile photo
 
സർക്കാറിന്റെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഉണ്ടോ?
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have him in circles
1,295 people
Saba Ali Khan's profile photo
pramod pp's profile photo
Basheer Vellarakad's profile photo
Iqbal I smiled's profile photo
anoop anakkara's profile photo
Shibu Nair's profile photo
Rahul Lal C S's profile photo
Anzila Kalam's profile photo
Jincemon Eldhose's profile photo
Work
Occupation
Politician, Leading Kerala Government
Employment
  • Govt of Kerala
    Chief Minister, present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Thiruvananthapuram, Kerala
Previously
Puthupalli, Kottayam
Contact Information
Home
Phone
0471- 2333610,2333812, 2332148, 2333214, 2332682, 2332184
Email
Address
O/o The Chief Minister, North Block, Government Secretariat, Thiruvananthapuram, Kerala, India. PIN 695 001
Work
Phone
0471-2333812, 2332148, 2333214, 2332682, 2332184
Email
Address
www.keralacm.gov.in
Story
Introduction
Oommen Chandy has been elected continuously to the state Legislative Assembly from Puthupally constituency since 1970. He was sworn in as Chief Minister of the state in the UDF Government on 18.05.2011
Bragging rights
Chief Minister of KERALA
Education
  • Govt Law College, Ernakulam
    Law
Basic Information
Gender
Male
Looking for
Friends, Networking
Relationship
Married
Other names
OC, kunjooju