Poslední den února zveřejněné projekty zjednodušeného
vykazování, tzv. šablony pro MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, ŠK a ŠD nabízejí i několik šablon zaměřených na využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Příspěvek Strategie digitálního vzdělávání vykoupený několika stovkami hodin příprav. Pevně věřím, že to školy ocení.
#OPVVV #SDV #MŠMT #digitálnítechnologie
Shared publiclyView activity