DVTV: Audit vzdělávacího systému v ČR - kdo neučte 49 stránek odborného textu, ani 14 stránkový souhrn si může pustit DVTV na toto téma se zástupcem EDUinu.
#audit #vzdělávacísystém #EDUin
Shared publicly