Iniciativa Vzdělávání přede-vším představuje několik návrhů politickým stranám, na které by se měly zaměřit ve svých volebních programech, chtějí-li skutečně zlepšovat školství.
Shared publiclyView activity