عکس 360 از حیاط دوم و درونی قلعه فلک الافلاک خرم آباد .
ویژگی جالب این عکس برای خودم گرفتن اون از ارتفاع چسبیده به سطح زمین بود که خوشبختانه عکسش درست در اومد .
در حال حاضر درون این اتاق ها موزه شده است.
Shared publiclyView activity