عکس 360 از تالاب و کویر میقان اراک .
دو دریاچه قرمز و آبی در کنار هم برام خیلی جالب بود !!
Shared publiclyView activity