Profile cover photo
Profile photo
ObywatelskaRP
3 followers -
Stowarzyszenie Obywatelska Rzeczpospolita Polska. Partnerstwo i pełna demokracja.
Stowarzyszenie Obywatelska Rzeczpospolita Polska. Partnerstwo i pełna demokracja.

3 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
http://obywatelskarp.pl/wp-content/uploads/2015/02/Lista-poparcia-Wybory-prezydenckie.pdf

Jestem jedynym obywatelskim kandydatem na prezydenta, desygnowanym przez stowarzyszenie Obywatelska Rzeczpospolita Polska, niezwiązanym z żadnymi partiami, ani politykami – zobacz stronę www.obywatelskarp.pl. Dlatego tego co mówię nie usłyszycie od żadnego z pozostałych kandydatów. Opisany stan faktyczny wynikający z raportów i ocen niezależnych organizacji, jest całkowicie zgodny z moimi doświadczeniami zebranymi w wyniku pełnienia funkcji Rzecznika Prawa Przedsiębiorców Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Wszyscy pozostali kandydaci na prezydenta, reprezentujący partie polityczne lub powiązani z politykami, funkcjonują w wirtualnym świecie, nie dostrzegają rzeczywistych problemów, bo nie rozumieją gospodarki i znów mamią nas pustymi sloganami i oszukują nierealnymi obietnicami. Nie pozwólmy dłużej traktować się jak ludzie o niepełnych kwalifikacjach intelektualnych i pokażmy im wszystkim czerwoną kartkę.

My nie mamy milionowych funduszy wyborczych z budżetu, z których można opłacać spoty wyborcze i konwencje partyjne. Jako jedyni chcemy pokazać rzeczywisty stan polskiego prawa, sądownictwa i gospodarki, ale aby nas usłyszano musimy zebrać 100.000 podpisów i uzyskać dostęp do darmowego czasu antenowego. 

Dlatego apelujemy do Was o pomoc i wsparcie, poprzez podpisy. Jeszcze dziś zbierz na załączonym formularzu poparcia podpisy członków swojej rodziny i przyjaciół. Już jutro (bo czasu jest bardzo mało) wyślij je na adres: Kancelaria Rzecznika Praw Przedsiębiorców, ul. Wiśniowa 2/1, 64-000 Kościan.

Każdy kto zbierze 30 podpisów zostanie mianowany do Komisji Wyborczej. Zbierz 30 podpisów i wyślij podając swoje dane: imię i nazwisko, adres, Pesel, telefon i maila. Jeśli popierasz nasz program i chcesz kandydować do Sejmu lub Senatu, prześlij 30 podpisów i dołącz swoje CV.

Z wyrazami poważania
Włodzimierz Zydorczak
Kandydat na prezydenta
Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej.
Photo
Add a comment...

Przedsiębiorco przeczytaj:

Tysiące przedsiębiorców w Polsce zostało już wyeliminowanych z życia społecznego, a tysiące ich firm z życia gospodarczego, w wyniku bezprawnych działań organów Państwa. Zniszczono już tysiące małych i średnich firm, a mechanizm ich niszczenia jest bardzo prosty.
Kontrola skarbowa stwierdza, że podatnik niewłaściwie interpretuje przepisy i źle naliczył należne podatki, zostaje wystawiona decyzja domiarowa z rygorem natychmiastowej wykonalności i Naczelnik Urzędu Skarbowego zajmuje konto, ściągając naliczone kwoty. W takiej sytuacji mała firma na ogół traci płynność finansową i ulega likwidacji, a przedsiębiorca i jego rodzina pogrążają się w nędzy. Kiedy po kilku, a czasem i kilkunastu latach Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że decyzja była niezgodna z prawem, nie ma już czego ratować. 
Szanse na uzyskanie odszkodowania są w praktyce żadne. W system prawny zostały bowiem wbudowane zabezpieczenia, które w sporach obywatela czy przedsiębiorcy z Państwem, skutecznie chronią Skarb Państwa przed wypłatą odszkodowań. Próba dochodzenia odszkodowania skutkuje dalszymi dotkliwymi stratami na koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego, zarówno własne jak i poniesione przez organ, bowiem po przegranym procesie przedsiębiorca musi organowi zwrócić jego koszty.
Również urzędnik pozostaje bezkarny, bo choć obowiązuje ustawa z dnia 20 stycznia 2011 roku, o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, to do tej pory żaden nie został ukarany, co potwierdza skuteczność wbudowanych w system zabezpieczeń prawnych.

Przedsiębiorco! Nie miej złudzeń! Ty będziesz następny i nikt Ci nie pomoże, bo nie ma takiej możliwości. Nie pomoże Ci ani program Państwo w Państwie, ani żadne stowarzyszenia, takie jak choćby Niepokonani. Protesty na salach sądowych nie robią na sędziach żadnego wrażenia i mogą jedynie skutkować grzywną dla protestujących. Popadniesz w ruinę, a na nieszczęściu Twoim i Twojej Rodziny zarobi budżet, sądy, prawnicy i komornicy. Chyba, że przyłączysz się do nas i wspólnie zmienimy prawo w Sejmie, bo innej możliwości nie ma.
Add a comment...

SYTUACJA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY W POLSCE I NA ŚWIECIE:

1. W rankingu Global Benchmark Complexity Index, przygotowanym przez TMF Group, Polska ma najbardziej skomplikowany system prawa gospodarczego, w tym podatkowego w Europie. W tym niechlubnym rankingu zajmujemy 7 miejsce w świecie, co oznacza, że tylko 6 krajów świata zostało ocenione gorzej. Następna w Europie Chorwacja jest na 27 miejscu.
2. Do dnia dzisiejszego wydano 230.000 indywidualnych interpretacji podatkowych, co potwierdza stopień niejasności naszych przepisów.
3. W rankingu World Economic Forum mierzącym przejrzystość i transparentność działań i decyzji rządów poszczególnych państw, nasz kraj zajął dopiero 110 miejsce na świecie. Bardziej przejrzysty system funkcjonuje nawet w takich krajach jak Gabon czy Uganda. To wynik rozrostu biurokracji, gigantycznego nepotyzmu, afer gospodarczych, korupcji i stopnia komplikacji systemu podatkowego.
4. Ze względu na stopień komplikacji formularzy PIT, CIT i VAT oraz systemu rozliczania podatków, małemu przedsiębiorcy w Polsce rozliczenia z fiskusem zajmują rocznie 286 godzin (3 miejsce od końca w Europie), gdy w San Marino potrzeba na to tylko 52 godzin rocznie.
5. We Francji w 2008 roku, na 100 tys. mieszkańców było 9 sędziów, a w Polsce 26. W tym czasie sądowe postępowania gospodarcze trwały przeciętnie we Francji 76 dni (dwa i pół miesiąca), zaś w Polsce 850 dni (dwa i pół roku), czyli 11 razy dłużej. Do dziś ten stan nie uległ zmianie.
6. W 2014 roku weszło w Polsce w życie 25.634 strony maszynopisu nowego prawa. To absolutny rekord, to 8 razy więcej nawet niż w latach 90., kiedy zmienialiśmy cały ustrój państwa. Według raportu Grant Thornton przychody polskich firm byłyby wyższe o 10%, gdyby nie musiały się one zmagać z problemami biurokratycznymi.
7. Podczas obrad Kongresu Sędziów Gospodarczych w dniu 03 lutego 2015 roku, sędzia Sądu Najwyższego Wojciech Katner stwierdził: „Tak jak dzisiaj wygląda w Polsce regulacja prawa gospodarczego, tak ona wyglądać w państwie prawa nie może.” Proces tworzenia prawa się zdegenerował. Mamy mnóstwo złego prawa, łącznie z prawem, które nadmiernie obciąża sądy. Polskie prawo podatkowe dotknięte jest nieuleczalną chorobą. Mamy epidemię nieustannych zmian w prawie, a zmiany aktów ustawowych są wprowadzane nawet w czasie vacatio legis i to często po parę razy. I mamy zjawisko nihilizmu konstytucyjnego, czyli uchwalanie ustaw, o których z góry wiadomo, że są sprzeczne z Konstytucją.
8. Wielkie korporacje mogą sobie pozwolić na to, aby śledzić tak potężne zmiany przepisów, ale małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie poruszać się w tym legislacyjnym gąszczu. Stale i systematycznie narażone są przez to na ryzyko łamania prawa – zauważa Grzegorz Maślanko z Grant Thornton. Już Tacyt w swoich czasach zauważył, że im bardziej chore państwo, tym więcej w nim przepisów prawa: „Zepsute państwo mnoży ustawy”.
9. W ramach nowelizacji Ordynacji Podatkowej wprowadzana jest tzw. Klauzula Unikania Opodatkowania, na podstawie której kontroler może zakwestionować wszystkie zawarte z kontrahentami umowy uznając, że choć są zgodne z prawem, to celem ich zawarcia było uszczuplenie wpływów podatkowych. 
10. Federacja MSP podaje, że wyciekł skan z zapisu rozmowy urzędników Ministerstwa Finansów z izbami skarbowymi. Z tajnej notatki wynika, że budżet państwa jest w rozsypce i chodzi tylko o to, aby dotrwać do wyborów jesiennych. Dlatego zgodnie z wytycznymi na 2015 rok, 80% kontroli skarbowych ma się kończyć wydaniem decyzji domiarowej, a urzędnicy mają zmienić sposób myślenia. Kontrole nie mają mieć celu prewencyjnego, lecz mają przynosić wpływy budżetowe. Ryszard Petru – Przewodniczący  Towarzystwa Ekonomistów Polskich – mówi, że to krok w stronę państwa policyjnego.
Add a comment...

Post has attachment
Młody człowieku, nie ma dla Ciebie przyszłości.

Ucząc się i studiując pamiętaj, że nie ma dla Ciebie przyszłości. Najbardziej wartościowi i przedsiębiorczy ludzie wyjeżdżają z kraju, ale Anglia, Irlandia czy Skandynawia nie wchłoną wszystkich Polaków. Ktoś będzie musiał tu zostać i zgasić światło. Ostatni premier cynicznie zapewniał, że ci, którzy wyjechali, wkrótce zaczną wracać. Ponieważ nie dotrzymał żadnej swojej obietnicy, wyjechało kilkaset tysięcy następnych. Pojechał i on sam zarabiać na Zachodzie. 
Będziecie mieli perspektywy, jeśli sami je sobie stworzycie. Jesteśmy gotowi oddać wam miejsca na listach do Parlamentu. Ale musimy to zrobić wspólnie – my ludzie spoza polityki.
Photo
Add a comment...

Pamiętaj! Ty będziesz następny i nikt Ci nie pomoże.

Tysiące firm zniszczyli już w Polsce urzędnicy swymi bezprawnymi działaniami. Polskie prawo podatkowe to patologia, a tajna dyrektywa Ministra Finansów nakazuje Urzędom Skarbowym, aby 80% kontroli podatkowych kończyło się decyzją domiarową i ukaraniem. Ryszard Petru – Przewodniczący  Towarzystwa Ekonomistów Polskich – mówi, że to krok w stronę państwa policyjnego
Nie miej złudzeń! Ty będziesz następny i nikt Ci nie pomoże. Popadniesz w ruinę, a na nieszczęściu Twoim i Twojej Rodziny zarobi budżet, sądy, prawnicy i komornicy. Chyba, że przyłączysz się do nas i wspólnie zmienimy prawo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pokaż i ty politykom czerwoną kartkę. Pobierz ze strony www.obywatelskarp.pl formularz poparcia naszego kandydata na prezydenta. Jeszcze dziś zbierz podpisy swojej rodziny i przyjaciół i wyślij na adres: Kancelaria Rzecznika Praw Przedsiębiorców, ul. Wiśniowa 2/1, 64-000 Kościan.
Każdy kto zbierze 30 podpisów zostanie mianowany do Komisji Wyborczej. Zbierz 30 podpisów i wyślij podając swoje dane: imię i nazwisko, adres, Pesel, telefon i maila.
Jeśli popierasz nasz program i chcesz kandydować do Sejmu lub Senatu, prześlij 30 podpisów i dołącz swoje CV.
Add a comment...

Post has attachment
Pokaż politykom czerwoną kartkę.

Nie pozwólmy dłużej politykom traktować nas jak idiotów. Przed każdymi wyborami oszukują nas obietnicami niemożliwymi do spełnienia. Nie rozwiązują żadnego z rzeczywistych problemów. Nie potrafią zarządzać, ani państwem, ani gospodarką. 

Natomiast bardzo dobrze potrafią urządzać karczemne awantury w Sejmie, posługiwać się knajackim językiem, urządzać publiczne ekscesy pijackie, wywoływać konflikty światopoglądowe, prowadzić namiętne dyskusje o seksie i wszystkim co się z seksem wiąże. Znakomicie potrafią też wyciągać pieniądze z budżetu na odprawy, premie, fikcyjne koszty przejazdów lub telefonów i na tworzenie zbędnych etatów w administracji oraz katastrofalnie zadłużać kraj dla pokrycia swoich rozdętych wydatków.

Zapoznaj się z programem Obywatelskiej RP. 

Włodzimierz Zydorczak jest jedynym kandydatem na prezydenta nie związanym z politykami. Obywatelska RP zamknie swoje listy wyborcze przed wszystkimi bez wyjątku politykami.

Pokaż i ty politykom czerwoną kartkę. Pobierz ze strony www.obywatelskarp.pl formularz poparcia naszego kandydata na prezydenta. Jeszcze dziś zbierz podpisy swojej rodziny i przyjaciół i wyślij na adres: 
Kancelaria Rzecznika Praw Przedsiębiorców, 
ul. Wiśniowa 2/1
64-000 Kościan.

Każdy kto zbierze 30 podpisów zostanie mianowany do Komisji Wyborczej. Zbierz 30 podpisów i wyślij podając swoje dane: imię i nazwisko, adres, Pesel, telefon i maila.
Jeśli popierasz nasz program i chcesz kandydować do Sejmu lub Senatu, prześlij 30 podpisów i dołącz swoje CV.

obywatelskarp.pl/wp-content/uploads/2015/02/Lista-poparcia-Wybory-prezydenckie.pdf
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded