मेरो बानी कस्तो नराम्रो 
बिना सित्ती दोष दिने 
मेरो सोचाइ कस्तो साङुरो 
संकाले नै मन जलाउने 
अपराध गरिन भूल मात्रै हो 
जहाँ छौ तिमी आउ 
जहाँ छौ तिमी आउ 

http://www.npsongs.com/Sabin-Rai/Mero-bani-kasto-naramro/13560.html
Shared publiclyView activity