Shared publicly  - 
 
प्रक्रितिको बरदान छ हामीलाई 
मेरो नेपाल स्वागत छ सबलाई 
दुइ हात जोडी छाती फुलाई 
गर्छौ सबलाई नमस्कार 
नेपाली...नेपाली

http://www.npsongs.com/Naren-Limbu-(Aastha)/nepali-thito/13283.html
Translate
1
1
Ganesh Wagle's profile photoSusan Shrestha's profile photo
Add a comment...