അഭിനന്ദനങ്ങള്‍  . പരംവൈഭവം നേതുമേതത് സ്വരാഷ്ട്രം . അതയിരിക്കട്ടെ നരേന്ദ്ര ഭായി ഒരു സ്വയം സേവകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അങ്ങയുടെ കര്‍ത്തവ്യം . 
Translate
21
3
Anand Krishnan Puravangara's profile photoRiyas Abdulrazak's profile photo
Translate
 
എന്റെ നാടിനു പരമമായ വൈഭവം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ...
Translate
Add a comment...