Đã reset nhưng vẫn bị mong các huynh đệ giúp mình với
Translate
9
Linh Thang's profile photoNinh Công Nghệ's profile photo
 
Up lại rom khác đi bạn. Nếu không vào recovery thử 3wip đi đừng fomat nhé
Translate
Translate
Add a comment...