“Thánh Nổ” Kiếm Tiền Tỉ Bất Động Sản
Hiện nay xuất hiện các hình thức “phù thủy marketing”, “trùm nổ” dạy các lớp kiếm tiền tỉ từ  bất động sản . Nhưng thực chất là chỉ chiêu trò lừa tiền không mang tính chất chuyên môn cao .  Anh Trung Đức (Hà Đông, Hà Nội), vừa mới ra trường chưa có việc làm...
Shared publiclyView activity